• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium Historyków Filozofii Polskiej na KUL

  10.09.2010. 00:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej" to temat IV Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbędzie się w dniach 16-17 września na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie.

  Udział w seminarium - organizowanym przez Katedrę Historii Kultury Intelektualnej i Katedrę Historii Filozofii w Polsce KUL - zapowiedziało ponad 40 naukowców ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

  Uczestnicy sympozjum będą dyskutować m.in. na temat światopoglądowego wymiaru polskiej "filozofii narodowej", estetyki światopoglądowej Stanisława Brzozowskiego, via communis jako ważnego elementu piętnastowiecznej scholastyki polskiej, światopoglądowych sporów wokół wojny sprawiedliwej, różnorodności filozofii wieku XIX.

  Konferencja rozpocznie się o godz. 14.00 w Collegium Joannis Pauli II (s. 1031) dyskusją panelową "Filozofia a światopogląd. Teoria a praktyka". Wezmą w niej udział: ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL), prof. dr hab. Stanisław Borzym (IFiS PAN), prof. dr hab. Anna Brożek (UW), prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL) i prof. dr hab. Stanisław Pieróg (UW).

  Więcej informacji na temat seminarium na stronie: www.filozofiapolska.pl

  PAP - Nauka w Polsce, ESZ

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  prof. dr hab. Stanisław Borzym (ur. 1939) - polski filozof, specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Jan Skoczyński (ur. 1946 w Brzozowie) – absolwent polonistyki i filozofii UJ, historyk filozofii, badacz dziejów filozofii polskiej przełomu XIX/XX w., historyk idei, prof. zw. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Filozofii Polskiej; założyciel i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (2001-2002). Był również członkiem zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Ireneusz Bober – (ur. 6 kwietnia 1957 r. w Opatowie) absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Sandomierzu. Studia filozoficzne odbył w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1976-1980. Tytuł magistra uzyskał w 1980 na podstawie pracy: Wybrane problemy filozofii kultury na Polskich Zjazdach Filozoficznych w okresie międzywojennym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1989 roku na podstawie rozprawy pt. Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Nowickiego. W latach 1982-2008 pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej, początkowo jako asystent (1982-1989) w Zakładzie Filozofii, a następnie adiunkt (1990-2008) w Zakładzie Historii Filozofii. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek Zespołu Redakcyjnego "PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe" (w latach 1999-2004); członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej PTF w Kielcach (w latach 1994-2008). Historyk filozofii. Zajmuje się badaniami w zakresie historii filozofii polskiej oraz filozofii kultury. Autor monografii (Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, Kielce 1992), oraz ok. 20 artykułów i prac naukowych z zakresu historii filozofii polskiej i filozofii kultury.

  Juliusz Domański (ur. 1927) – prof. dr hab., historyk filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej, filolog klasyczny ze specjalizacją neolatynistyczną, emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Society for the History of Rhetoric, członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”. Wybrane Teksty z Historii Filozofii – seria wydawnicza utworzona w 1959 roku w ramach Państwowego Wydawnictwa Naukowego mająca na celu udostępnienie polskiemu czytelnikowi klasycznej literatury filozoficznej - zarówno z dziedziny filozofii powszechnej, jak również filozofii polskiej w formie antologii redagowanych przez filozofów związanych z UW oraz IFiS PAN.

  Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę. Mikołaj Olszewski – polski historyk filozofii, kierownik zakładu Historii Filozofii Średniowiecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

  Antoni Bazyli Stępień (ur. 14 czerwca 1931 w Sosnowcu) – profesor filozofii, były kierownik Katedry Teorii Poznania KUL. Autor kilkuset książek i artykułów dotyczących zagadnień teorii poznania, metodologii nauk filozoficznych, metafizyki, estetyki, historii filozofii współczesnej. Przedstawiciel tomizmu egzystencjalnego. Nauczyciel m.in. Stanisława Judyckiego, ks. Jana Krokosa, Renaty Ziemińskiej, Arkadiusza Guta i Jacka Wojtysiaka. Anna Chęćka–Gotkowicz (ur.1975) – doktor filozofii, pianistka, literat, pedagog, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

  Zakład Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z zakładów wchodzących w skład Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Tadeusz Antoni Gadacz (ur. 22 października 1955 w Krakowie) – polski filozof i religioznawca, były pijar, prof. dr hab., prof. Collegium Civitas, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN.

  Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych – pojęcie zawarte w art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku będące odpowiednikiem znanej w prawie różnych państw demokratycznych kategorii neutralności światopoglądowej państwa. Jeden z podstawowych terminów polskiego prawa wyznaniowego. Stanisław Rzewuski herbu Krzywda, pseud.: Stanisławski Stanisław, (ur. 1806 w Wiedniu, zm. 2 lipca 1831 w Krakowie) – badacz literatury i filolog, historyk filozofii i filozof, historyk i wojskowy.

  Biblioteka Klasyków Filozofii – unikatowa na skalę światową seria wydawnicza utworzona w 1952 roku w ramach Państwowego Wydawnictwa Naukowego mająca na celu udostępnienie polskiemu czytelnikowi klasycznej literatury filozoficznej - zarówno z dziedziny filozofii powszechnej, jak również filozofii polskiej. Zakład Ontologii Instytutu Filozofii UJ: Zakład Ontologii Insytutu Filozofii UJ - jeden z Zakładów wchodzących w skład Instytutu Filozofii UJ. Mieści się w budynku Instytutu Filozofii przy ulicy Grodzkiej 52 w Krakowie (sale 90 i 91). Pracownicy Zakładu zajmują się ontologią, historią filozofii i historią idei. Przez wiele lat na czele Zakładu stał polski filozof, prof. Władysław Stróżewski.

  Miłowit Kuniński (ur. 10 września 1946 roku w Lingen, w Niemczech) – historyk filozofii i filozof polityczny, profesor Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także, w latach 2002-2008, profesor WSB-NLU w Nowym Sączu; prezes Ośrodka Myśli Politycznej, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Józef Niżnik (ur. 1943) – polski filozof i socjolog, prof. dr hab., profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

  Franciszek Znaniecki (ur. 11 marca 1918 w Groß Schillehnen koło Tylży, Prusy Wschodnie, zm. 14 kwietnia 1989 w Tczewie) – polski duchowny katolicki, profesor filozofii i historii filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, rektor tego seminarium, kanonik chełmiński. Iwan Szczipanow (ros.: Иван Яковлевич Щипанов; ur. 24 września 1904 r., zmarł 5 kwietnia 1983 roku w Moskwie) - radziecki filozof, specjalista od historii filozofii rosyjskiej. Doktor nauk filozoficznych (1953), profesor (1954), członek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego od 1927 roku. W 1938 roku ukończył wydział filozoficzny w Instytucie Filozofii, Literatury i Historii, gdzie w roku 1941 obronił pracę kandydacką. Od 1938 roku pracował jako wykładowca na różnych uniwersytetach, m. in. na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie kierował katedrą Historii Filozofii Narodów Związku Radzieckiego. Prace Iwana Szczipanowa przetłumaczono na kilka języków obcych.

  Dodano: 10.09.2010. 00:12  


  Najnowsze