• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium nt. aktualnych problemów chemii analitycznej

  06.06.2010. 02:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Porównanie metod oznaczania naproksenu w wybranych preparatach farmaceutycznych, oznaczanie cynku, miedzi, niklu i kadmu w herbatach techniką F-AAS, zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do rozdziału i wykrywania nowych dichinotiazyn, zastosowanie chromatografii gazowej do badania wybranych napojów alkoholowych i właściwości sorpcyjne węgla aktywnego, to niektóre z zagadnień, jakie omówią uczestnicy IV seminarium na temat ,,Aktualne problemy chemii analitycznej".

  Dyskusja odbędzie się 7 czerwca 2010 r. o godzinie 11.00 w auli Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Szkolna 9, w Katowicach.

  Seminarium organizują Komisja Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach, Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Chemii Analitycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. ESZ

  PAP - Nauka Polsce

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Stanisław Zieliński (ur. 1920, zm. 10 czerwca 2010) – polski chemik, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie katalizy i chemii koordynacyjnej, prodziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Ogólnej i Syntezy Katalizatorów na Wydziale Chemii UAM. Marek Trojanowicz (ur. 30 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski chemik, profesor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii analitycznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe odznaczenie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN. Medal Wiktora Kemuli – medal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym.

  Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji. Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

  Gramorównoważnik (ekwiwalent stechiometryczny) – jednostka masy niezalecana przez IUPAC, ale niekiedy jeszcze używana w chemii, zwłaszcza w chemii analitycznej. Jednostki tej nie zaleca się stosować głównie ze względu na problemy z jej jednoznaczną definicją. Skrótem tej jednostki jest val, wal, eq i czasami w bardzo starych, polskich opracowaniach można też spotkać skróty Gr, G-r i g-r. Zbigniew Sojka (ur. 28 czerwca 1955 w Lubaczowie) – polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2003–2009 kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Od 2000 roku kierownik Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego oraz Wydziałowo-Środowiskowej Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego, Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych.

  Zbigniew Włodzimierz Brzózka (ur. 1953 w Zamościu) - polski chemik, specjalizujący się w chemii analitycznej i bioanalityce.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wojciech Kamysz (ur. w 1975) – polski chemik, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych specjalizujący się w chemii leków, a zwłaszcza w syntezie leków peptydowych. Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jerzy Warczewski (ur. 1939) – polski fizyk, były kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

  Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Lechosław Łomozik (ur. 22 kwietnia 1942 w Kromolicach) − polski chemik, profesor dr hab. specjalizujący się w dziedzinie chemii bionieorganicznej oraz chemii koordynacyjnej, kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, powstał w 1 września 1991 roku, po oddzieleniu się z Wydziału Chemii.

  Dodano: 06.06.2010. 02:19  


  Najnowsze