• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium nt. badań genetycznych drzew leśnych

  07.04.2010. 18:23
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Przedstawienie nowoczesnych metod badań genetycznych drzew leśnych w aspekcie praktycznego wykorzystania wyników w gospodarce leśnej to cel seminarium, które odbędzie się 8 kwietnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

  Podczas spotkania pt. "Badania genetyczne drzew leśnych na poziomie molekularnym" referaty przedstawią: dr Małgorzata Sułkowska, dr Iwona Szyp-Borowska i mgr Anna Jagielska z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

  Jak informuje na swojej stronie internetowej Instytut Badawczy Leśnictwa, na seminarium zaproszono m.in. przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dyrekcji regionalnych LP, zespołów ochrony lasu, parków narodowych, nadleśnictw oraz pracowników różnych ośrodków naukowych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. System Informatyczny Lasów Państwowych - komputerowy system wspomagania zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe", wdrażany od roku 1995. SILP jest narzędziem informatycznym uwzględniającym złożoność procesów gospodarczych na każdym poziomie zarządzania: leśnictwa, nadleśnictwa, innych zakładów LP, regionalnych dyrekcji LP, Dyrekcji Generalnej LP. W skład systemu wchodzą ściśle zintegrowane ze sobą moduły: Nadleśnictwo Trzebciny – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jedno z 27 nadleśnictw w dyrekcji toruńskiej, położone w północno-zachodniej części obszaru jego działania. Leży na terenie dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: tucholskiego oraz świeckiego. Siedziba nadleśnictwa mieści się w miejscowości Trzebciny. Od roku 1994 wraz z sąsiednimi nadleśnictwami tworzy Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie. Całkowita powierzchnia nadleśnictwa to 16 615,32 ha ha.

  Nadleśnictwo Tuchola – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jedno z 27 nadleśnictw w dyrekcji toruńskiej, położone w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie tucholskim w północno-zachodniej części obszaru działania RDLP Toruń. Siedzibą nadleśnictwa jest Gołąbek. Od roku 1994 wraz z sąsiednimi nadleśnictwami tworzy Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie. Całkowita powierzchnia nadleśnictwa to 15067,81 ha. Nadleśnictwo Kłobuck – jedno z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Kłobucku w dzielnicy Zakrzew.

  Nadleśnictwo Woziwoda – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jedno z 27 nadleśnictw w dyrekcji toruńskiej, położone w północno-zachodniej części obszaru jego działania. Leży na terenie dwóch powiatów: tucholskiego w województwie kujawsko-pomorskim oraz chojnickiego w województwie pomorskim. Siedziba nadleśnictwa mieści się w osadzie Woziwoda. Od roku 1994 wraz z sąsiednimi nadleśnictwami tworzy Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie. Całkowita powierzchnia nadleśnictwa to 14,9 tys. ha. Urządzanie lasu – nauka zajmująca się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają stały wzrost produktywności i użyteczności społecznej lasów. Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej- łącząc osiągnięcia i wiedzę hodowli lasu, ochrony i użytkowania lasu, geodezji leśnej i łowiectwa, służy doskonaleniu techniki organizowania produkcji w okresach zazwyczaj dziesięcioletnich i ujmuje ją syntetycznie dla każdego nadleśnictwa raz na dziesięć lat w projekcie wszystkich czynności gospodarczych, zwanych planem urządzenia lasu (PUL).

  Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO) – niezależna instytucja i organizacja naukowa o zasięgu międzynarodowym, mająca na celu promowanie leśnictwa, rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie i naukach pokrewnych. KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

  Dodano: 07.04.2010. 18:23  


  Najnowsze