• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Silna polska reprezentacja na archeologicznej konferencji w Nowym Jorku

  21.07.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czwarte międzynarodowe sympozjum naukowe "Egypt at its origins" odbędzie się w dniach 26-30 lipca w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W spotkaniu wezmą udział także polscy archeolodzy.

  Sympozjum poświęcone badaniom nad początkami cywilizacji egipskiej ma miejsce cyklicznie co trzy lata. Pierwsze odbyło się w 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czwartej odsłonie imprezy z referatami wystąpi aż dziewięcioro polskich archeologów.

  Polacy przedstawią w międzynarodowym gronie przede wszystkim raporty i analizy odnoszące się do badanego przez nich od wielu lat stanowiska archeologicznego w Delcie Nilu - Tell el-Farcha. Wykopaliska przyniosły niezwykłe odkrycia m.in. złotych figur ukazujących faraona, depozytów świątynnych oraz wielkich budowli kultowych i mieszkalnych z okresu, kiedy powstawało państwo faraonów, czyli sprzed około 5000 tysięcy lat.

  "Nasze odkrycia stawiają nas obecnie w czołówce światowej archeologii i cieszą się ogromnym uznaniem środowiska naukowego na świecie. Najważniejsze zabytki przez nas odkryte znalazły się na stałej ekspozycji największego muzeum starożytnego Egiptu w Kairze, zaś wyniki badań są corocznie prezentowane w najważniejszych instytucjach archeologicznych na świecie" - informuje Piotr Kołodziejczyk z Instytutu Archeologii UJ.

  Organizatorzy tegorocznej konferencji w uznaniu rangi odkryć naszych badaczy pierwszy dzień konferencji niemal w całości przeznaczyli na prezentacje polskich osiągnięć.

  Polska grupa oprócz udziału w konferencji planuje spotkania w redakcji "Nowego Dziennika" oraz Konsulacie RP na Manhattanie.

  Dodatkowe informacje o konferencji dostępne na oficjalne stronie sympozjum: http://www.origins4.org/

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Traktat o handlu bronią to proponowana nazwa wielostronnej umowy międzynarodowej wprowadzającej regulacje dotyczące międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Traktat był przedmiotem negocjacji podczas światowej konferencji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 2 - 27 lipca 2012 roku w Nowym Jorku. Jako, że nie udało się znaleźć konsensusu w sprawie ostatecznego tekstu, nowe spotkanie na konferencji zaplanowano na 18 - 28 marca 2013 roku. 2 kwietnia 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło traktat . Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  SECAM - Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru) - struktura Kościoła katolickiego w Afryce, powołana do życia w r. 1969 podczas wizyty papieża Pawła VI w Ugandzie. Obejmuje krajowe Konferencje Episkopatów, dziewięć Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów i zgromadzenia hierarchów katolickich obrządków wschodnich obecnych w Afryce. Posiada stałą Radę, składającą się z Przewodniczącego, dwóch Zastępców oraz członków z każdego z Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu. Decyzje – czasopismo naukowe otwartego dostępu poświęcone podejmowaniu decyzji ekonomicznych i społecznych wydawane przez Akademię Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Na jego łamach publikowane są wyniki badań, analizy teoretyczne, a także recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji.

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.

  Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS).

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Dodano: 21.07.2011. 00:04  


  Najnowsze