• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma konferencja europejska nt. inwazji biologicznych (NEOBIOTA 2012), Pontevedra, Hiszpania

  30.08.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 14 września 2012 r. w Pontevedrze, Hiszpania, odbędzie się "Siódma konferencja europejska nt. inwazji biologicznych, NEOBIOTA 2012" (7th European Conference on Biological Invasions).

  Słowo "obcy" - powszechnie rozumiane przez wielbicieli fantastyki jako odniesienie do stworzeń pozaziemskich - ma także inne znaczenie. Obcy to gatunek występujący poza swoim zwykłym siedliskiem. Choć w przeważającej większości przypadków takie gatunki nie pasują do nowego środowiska, szacuje się, że 10% z nich udaje się dostosować. Mogą stać się zagrożeniem dla bioróżnorodności, co wymaga niezwłocznego planowania konkretnych działań w ramach współpracy.

  Wydarzenie poświęcone będzie bieżącym problemom, potencjalnej współpracy między społecznościami naukowymi, rozwiązaniom w tym zakresie oraz przedsięwzięciom badawczym podejmowanym w celu osłabienia ekologicznego i ekonomicznego oddziaływania inwazji biologicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  European Trophy 2012 była trzecią edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to siódma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpoczęła się 31 lipca 2012 roku, a zakończyła 28 listopada 2012 roku. Runda play-off odbyła się w dniach 13-16 grudnia 2012 roku w Wiedniu i Bratysławie. Wstępny harmonogram rundy zasadniczej został rozlosowany 12 kwietnia 2012 roku. Protesty w Hiszpanii 2011-2012, nazywane także Ruchem M15, (hiszp.) Movimiento 15-M lub Indignados – fala społecznych protestów zapoczątkowanych w połowie maja 2011 przez młodych ludzi na portalach społecznościowych, organizację Democracia real YA, platformy dialogu obywatelskiego oraz szereg organizacji pozarządowych. Demonstranci domagali się pogłębienia demokracji, poprawy sytuacji na rynku pracy, demonstrowali przeciwko upartyjnieniu państwa i wykluczeniu społecznemu.

  Stosunki Rosji z Unią Europejską: Stosunki Unia Europejska-Rosja zostały po raz pierwszy sformalizowane 24 czerwca 1994 r., gdy podpisano układ o partnerstwie i współpracy, który wszedł w życie 1 grudnia 1997 r. i obowiązywał przez 10 lat. Regulował on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizując przepływ kapitału, towaru i usług, rozszerzał współpracę naukowo-techniczną, dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej, regulował sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustalił formę dialogu politycznego. W jego wyniku zaczęto odbywać spotkania na szczycie, a od 1998 r. także spotkania ministerialne Rady Współpracy UE-Rosja, której zadanie to coroczne opracowywanie planów współpracy. Utworzono również Parlamentarny Komitet Współpracy, obradujący w składzie przedstawicieli parlamentów. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Zombie Influx – dwunasty album studyjny duetu muzycznego Nox Arcana powstały przy współpracy Jeffa Hartza. Wydany 15 września 2009 roku przez wytwórnię Monolith Graphics i Buzz-Works. Temat albumu skupia się wokół inwazji zombie. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (skrót - EUWT, ang. European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) - to instytucja ponadnarodowa, tworzona na terytorium Unii Europejskiej i posiadająca osobowość prawną. Jej celem jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej jej członków w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

  Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego – istniejąca do kwietnia 2012 roku jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

  Produkcja SsangYonga SUT ma się rozpocząć na początku 2012 roku. SUT będzie pick-upem, następcą modelu Actyon Sports. Auto będzie oferowane z 2-litrowym silnikiem diesla. Jednostka będzie dysponować mocą 155 KM i 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Współpracować z nią będzie 6-stopniowa skrzynia manualna. SsangYong SUT zostanie wyposażony w napęd na dwa lub na cztery koła.

  Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego – istniejąca do kwietnia 2012 roku jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Abed Hamid Mahmoud (ur. ok. 1957, zm. 7 czerwca 2012) – członek obalonego (wiosną 2003 roku, w wyniku inwazji wojsk USA i sojuszników) rządu Iraku. Bliski współpracownik Saddama Husajna, wpisany do tzw. Amerykańskiej Talii Kart jako as karo.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt. Puchar Challenge w sezonie 2011/2012 (oficjalna nazwa 2012 GM Capital Challenge Cup Women) – międzynarodowe rozgrywki organizowane przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) - w ramach europejskich pucharów - dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

  Przepływamy - album solowy Grażyny Łobaszewskiej, który ukazał się we wrześniu 2012 roku. Powstał we współpracy z kompozytorem i producentem muzycznym - Darkiem Janusem. European Forest Institute (Europejski Instytut Leśny) - niezależna europejska organizacja naukowa z siedzibą w Finlandii, mająca na celu promowanie leśnictwa i rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie.

  Dodano: 30.08.2012. 15:49  


  Najnowsze