• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma konferencja Europejskiego Towarzystwa Symulacji Społecznej, Montpellier, Francja

  29.03.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 19 do 23 września 2011 r. w Montpellier, Francja, odbędzie się siódma konferencja Europejskiego Towarzystwa Symulacji Społecznej.

  Symulacja społeczna to obszar badań, w którym metody obliczeniowe stosowane są do analizy zagadnień z takich dziedzin jak socjologia, nauki polityczne, ekonomia, antropologia, geografia, archeologia czy lingwistyka. Jej celem jest także wypełnienie luki pomiędzy podejściami opisowymi a formalnymi.

  Wydarzenie poświęcone będzie szerokiemu spektrum prowadzonych badań od bardzo abstrakcyjnych i sztucznych społeczeństw po modele empiryczne, od postępów metodologicznych po wyniki symulacji i ich porównanie z dowodami, od teorii decyzji, sieci, działań zbiorowych i polityki po lekcje symulacji dla decydentów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Andrzej Nowak (ur. 12 czerwca 1953 w Warszawie) – polski psycholog i jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej a w szczególności, wraz Bibem Latane tzw. "dynamicznej teorii wpływu społecznego". Pionier i ekspert w dziedzinie stosowania symulacji komputerowych w naukach społecznych.

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego.

  Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Dewiacja społeczna, patologia społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii.

  Dewiacja społeczna, patologia społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii.

  Dodano: 29.03.2011. 16:37  


  Najnowsze