• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma międzynarodowa konferencja nt. systemów semantycznych, Graz, Austria

  01.08.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 9 września 2011 r. w Grazu, Austria, odbędzie się siódma międzynarodowa konferencja nt. systemów semantycznych.
  W Internecie usługami sieci semantycznej zajmuje się serwer pracujący w systemie klient-serwer na potrzeby interakcji maszyna-maszyna. Usługi semantyczne wykorzystują język adjustacyjny, który umożliwia maszynowe odczytywanie danych w szczegółowy i zaawansowany sposób.

  Uczestnicy konferencji podejmą starania, aby wypełnić lukę między wysoce afiliowanymi społecznościami i komplementarnymi dziedzinami badawczymi. Program wydarzenia obejmie:
  - prelekcje;
  - ścieżkę naukową;
  - ścieżkę nt. "sieci pragmatycznej";
  - konkurs demonstracji najbardziej obiecujących aplikacji i metodologii w trzech dziedzinach dotyczących powiązanych danych;
  - prezentacje rozwiązań dla przedsiębiorstw, które zajmują się semantycznym przetwarzaniem danych i/lub informacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Online Transaction Processing (OLTP) – kategoria aplikacji klient-serwer dotyczących baz danych w ramach bieżącego przetwarzania transakcji obejmujących takie zastosowania jak systemy rezerwacji, obsługa punktów sprzedaży, systemy śledzące itp. W systemach tych klient współpracuje z serwerem transakcji, zamiast z serwerem bazy danych. Gruby klient (ang. fat client) - termin informatyczny funkcjonujący w sieciach o architekturze klient-serwer. Odnosi się do stacji roboczej użytkownika, która jest wyposażona w komplet urządzeń peryferyjnych, z zainstalowanym systemem operacyjnym i zestawem aplikacji. Programy użytkowe wykonywane są bezpośrednio i autonomicznie na stacji, dokonującej przetwarzania danych oraz wymiany danych z użytkownikiem i innymi komputerami w sieci. Dane są przechowywane po stronie serwera. Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży.

  Business Planning and Control System (BPCS) – zintegrowany system ERP amerykańskiego przedsiębiorstwa System Software Associates. Jeden z pierwszych systemów tej klasy oferowany w Polsce od początku lat 90. Adresowany do średnich i dużych przedsiębiorstw działających na platformach sprzętowych AS/400, DEC, RS/6000 i HP9000 z graficznym interfejsem użytkownika i w architekturze klient-serwer. Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

  Architektura trójwarstwowa (ang. three-tier architecture lub three-layer architecture) - architektura typu klient-serwer, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach; koncepcja architektury trójwarstwowej wywodzi się z Rational Software. AS/400 - serwer klasy midrange ogólnego przeznaczenia zbudowany w 1988 r., który odniósł wielki sukces w środowisku biznesowym, a który został potem przemianowany formalnie na IBM iSeries i później na System i. Jest powszechnie znany pod starą nazwą. Zastąpił w biznesie inne popularne produkty IBM, System/36 i System/38, konsolidując je w jedną linię. Pierwsze maszyny AS/400 były koloru szarego obecnie wszystkie są czarne. Skrót AS oznacza serwer aplikacji (Application Server). Maszyna, w zależności od wersji, przeznaczona jest dla małego biznesu (wersje Express) lub oddziałów większych firm. Pracuje także w rozproszonych sieciach korporacyjnych z obsługą aplikacji webowych. Konkuruje skutecznie ze środowiskiem serwerowym Windowsa i Uniksa. Użytkownicy AS/400 mają do dyspozycji tysiące gotowych aplikacji i bazę danych DB/2. Istnieje także możliwość uruchamiania wirtualnych systemów operacyjnych Linux i Windows oraz IBM AIX.

  AMANDA (ang. Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver) – system archiwizacji danych typu klient/serwer, pozwalający tworzyć zaawansowane, profesjonalne systemy kopii bezpieczeństwa. Bacula – system archiwizacji danych typu klient/serwer, udostępniany na licencji otwartego oprogramowania (GPL), pozwalający tworzyć zaawansowane, profesjonalne systemy kopii bezpieczeństwa.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Baza wiedzy (ang. knowledge base) – szczegółowy, rozległy zbiór powiązanych logicznie danych dotyczących danej dziedziny (obszaru tematycznego). Przechowywany w pamięci komputera wraz z regułami logicznymi (sformułowanymi przez fachowców z danej dziedziny) umożliwia efektywne wykorzystywanie bazy danych na wzór systemu ekspertowego.

  Private Cloud (z angielskiego prywatna chmura) – pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer usługodawcy.

  Dodano: 01.08.2011. 15:37  


  Najnowsze