• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma międzynarodowa konferencja nt. technologii Body Area Network, Oslo, Norwegia

  14.12.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 26 września 2012 r. w Oslo, Norwegia, odbędzie się siódma międzynarodowa konferencja nt. technologii Body Area Network.

  Konferencja poświęcona będzie analizie i wyjaśnianiu wyzwań stojących przed projektowaniem, budowaniem i wdrażaniem "sieci ciała". Sieć ciała to termin używany do opisu nadających się do noszenia urządzeń komputerowych.

  Postępy w detekcji, komputerowych systemach osadzonych i komunikacji bezprzewodowej przyspieszyły rozwój przystosowujących się sieci czujników do tworzenia sieci zwanych "body area network". Sieci ciała obejmują bezprzewodowe czujniki i inne wszechobecne urządzenia rozmieszczone na ciele człowieka i wokół niego w celu tworzenia rozmaitych, praktycznych systemów monitoringu fizjologicznego lub interakcji człowiek-komputer, a także systemów rozrywkowych.

  Wydarzenie posłuży za forum do wymiany pomysłów, omówienia praktyk, podnoszenia świadomości oraz wymiany doświadczeń między naukowcami a praktykami, zajmującymi się informatyką, elektrotechniką, inżynierią biomedyczną, medycyną i innymi dyscyplinami, ze środowiska akademickiego i przemysłowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sieć domowa (ang. Home Area Network) - lokalna sieć teleinformatyczna obejmująca zasięgiem gospodarstwo domowe, nadzorowana przez aplikację użytkownika i służąca do wymiany danych i sterowania automatyką budynkową oraz niektórymi urządzeniami pozostającymi w dyspozycji odbiorcy końcowego. Sieci takie służą do telemetrii, teledacji i sterowania pracą inteligentnych urządzeń. Fabric (ang. tkanina, struktura), także znane jako switched fabric, switching fabric (brak polskiego odpowiednika dla tej nazwy) jest topologią sieci, w przypadku której węzły sieci łączą się ze sobą za pośrednictwem jednego lub więcej przełączników sieciowych (tzw. switchy) - zwykle w opozycji do topologii pętli (loop). Określenie to występuje zazwyczaj w telekomunikacji, w kontekście sieci o wysokiej przepustowości (m.in. Storage Area Network, InfiniBand). HiPeRLAN (ang. High Performance Radio Local Area Network) – europejski standard transmisji radiowej w sieciach lokalnych. Standard ten został opracowany przez ETSI. Zapewnia dużą prędkość transmisji, umożliwiającą zastosowanie go w aplikacjach multimedialnych. Podobnie jak standard IEEE 802.11, także HiPeRLAN przewiduje możliwość tworzenia zarówno sieci stałych, będących rozszerzeniem sieci przewodowej, jak i sieci tymczasowych.

  Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci. Wirtualna sieć lokalna (ang. Virtual Local Area Network, VLAN) – sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej.

  Pasywna sieć optyczna (PON z ang. Passive Optical Network) - sieć optyczna należąca do grupy sieci FTTx (ang. Fiber To the x) np. Home/Loop/... Jest to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Prędkość transmisji jest dzielona w zależności od standardu, zazwyczaj jest to podział 1:32 ale standardy akceptują podział z zakresu 1:16 do 1:128. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne (nie wymagające zasilania) splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może najczęściej przyjmować postać drzewa lub magistrali. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych i początkowych węzłach sieci. Optymalizacja sieci (ang. Network Optimalisation) – szereg działań mających na celu poprawienie jakości działania sieci komórkowej. Optymalizacje jest jednym z etapów planowania sieci komórkowej.

  HiPeRLAN Typ 2 (ang. High Performance Radio Local Area Network), europejski standard transmisji radiowej w sieciach lokalnych następca standardu HiPeRLAN. Standard ten został opracowany przez ETSI. Zapewnia dużą prędkość i mechanizmy transmisji, umożliwiające zastosowanie go w aplikacjach multimedialnych. Podobnie jak standard IEEE 802.11, także HiPeRLAN 2 przewiduje możliwość tworzenia zarówno sieci stałych, będących rozszerzeniem sieci przewodowej, jak i sieci tymczasowych. Uzyskane już połączenie typu CBR lub VBR nie zostanie zakłócone z powodu obciążenia sieci ruchem od innych użytkowników. Dzięki temu sieć może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji, nie tracąc możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości ABR. Sieć jest również szybka i pozwala na komfortowe używanie większości dostępnych dzisiaj programów komputerowych. Miejska sieć komputerowa, MAN (ang. Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.

  Sieć szkieletowa (ang. backbone network) – sieć telekomunikacyjna, w tym sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe. Urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze.

  Wireless Personal Area Network (WPAN) – sieć bezprzewodowa, zazwyczaj o niewielkim zasięgu, używana w środowisku biurowym do przesyłania danych między ręcznym urządzeniem a stacjonarnym komputerem lub drukarką. Przykładowo, użytkownik urządzenia mobilnego może pobrać pocztę elektroniczną lub dane do telefonu komórkowego lub palmtopa, a potem wymienić je z maszyną w biurze. Oczekuje się, że sieci WPAN będą stosowane w bezprzewodowych systemach alarmowych czy rozrywce.

  NDAS (ang. Network Direct Attached Storage) – autorski system, opatentowany przez firmę Ximeta, który umożliwia podłączenie zewnętrznych nośników danych typu dysk twardy, pamięć flash lub napęd taśmowy za pomocą sieci ethernet. Urządzenia NDAS nie używają protokołu TCP/IP do komunikacji sieciowej, inaczej niż w innych podobnych rozwiązaniach typu SAN lub NAS. Firma motywuje to możliwością osiągnięcia większych przepustowości. NDAS umożliwia budowę macierzy RAID: agregację oraz mirroring.

  Dodano: 14.12.2011. 16:37  


  Najnowsze