• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódme międzynarodowe warsztaty nt. formalnych aspektów oprogramowania komponentowego, Guimaräes, Portugalia

  05.08.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14-16 października 2010 r. w Guimaräes, Portugalia, odbędą się siódme międzynarodowe warsztaty nt. formalnych aspektów oprogramowania komponentowego.

  Wydarzenie skupi się na sposobie, w jaki formalne metody mogą lub powinny zostać wykorzystane do zapewnienia sukcesu przy opracowywaniu oprogramowania bazującego na komponentach. Programowanie komponentowe pojawiło się jako obiecujący paradygmat radzenia sobie z nieustannie rosnącą złożonością aktualnych rozwiązań programistycznych. Wprowadza również solidne zasady konstruowania i produkowania oprogramowania. Niemniej wiele w teorii i praktyce programowania komponentowego nadal pozostaje do rozwiązania wiele zagadnień koncepcyjnych i technologicznych.

  Formalne metody specyfikacji, opracowywania i weryfikacji systemów programistycznych i sprzętowych opierają się na technikach matematycznych. Okazały się one również niezwykle przydatne w zapewnieniu formalnych podstaw oprogramowania komponentowego, jak również w rozwiązaniu trudnych problemów dotyczących modeli matematycznych dla komponentów, kompozycji i adaptacji czy rygorystycznych podejść do weryfikacji, wdrażania, testowania i certyfikacji.

  W warsztatach mają wziąć udział naukowcy i praktycy zajmujący się oprogramowaniem komponentowym i metodami formalnymi, aby pomóc w głębszemu poznaniu paradygmatu konstruowania oprogramowania komponentowego i jego zastosowań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe. Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Metody formalne (ang. formal methods) - w informatyce tym terminem określa się oparte na matematyce podejścia do specyfikacji, projektowania i weryfikacji oprogramowania lub systemów informatycznych.

  Weryfikacja i walidacja oprogramowania znana jest również jako kontrola jakości oprogramowania. Do kryterium weryfikacji należy zakwalifikowanie produktu, czy spełnia lub pasuje do właściwego jego wykorzystania (wysoki poziom kontroli) – czy jest on wbudowany w odpowiedni produkt. Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Wzorzec architektoniczny (ang. Architectural pattern) – w inżynierii oprogramowania jest to uznany i sprawdzony sposób rozwiązania danego problemu z zakresu architektury oprogramowania. Wzorce architektoniczne określają ogólną strukturę danego systemu informatycznego, elementy z jakich się składa, zakres funkcjonalności realizowany przez dany element jak również zasady komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami. Spójność oprogramowania – metryka kodu wskazująca, na ile jest on łatwy do utrzymywania (rozwoju), testowania, powtórnego użycia, a nawet do zrozumienia. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze zależnością oprogramowania. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania.

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Zależność oprogramowania – metryka kodu wskazująca stopień powiązania danego modułu z innymi. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze spójnością oprogramowania. Niska zależność zwykle oznacza wysoką spójność i vice versa. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania.

  Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności. Licencja Wolnego Oprogramowania to licencja oprogramowania zezwalająca użytkownikom na modyfikację i redystrybucję zmodyfikowanych wersji oprogramowania, co zwykle zabronione jest przez prawo autorskie. Licencja Wolnego Oprogramowania gwarantuje jego odbiorcom wolność w postaci zgody na modyfikację i dystrybucję dzieła objętego prawem autorskim.

  Dodano: 05.08.2010. 17:12  


  Najnowsze