• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódme międzynarodowe warsztaty nt. pokonywania ograniczeń i przetwarzania języka, Orlean, Francja

  28.02.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-14 września 2012 r. w Orleanie (Francja) odbędą się siódme międzynarodowe warsztaty nt. pokonywanie ograniczeń i przetwarzanie języka.

  Pojęcie ograniczeń jest szeroko stosowane w językoznawstwie, informatyce i psychologii. Te różne perspektywy, pomimo odmiennych zastosowań w poszczególnych dziedzinach, uzupełniają się, a każda ma swój wkład w rozwój nauki. Na przykład, w językoznawstwie proponuje się szczegółowe opisy zawierające ograniczenia, pozwalające odsiać określone struktury na podstawie języków opisu, rankingu ograniczeń itp. Z kolei paradygmat programowania z ograniczeniami dowodzi, że ograniczenia powinny być ujmowane jako systematyczna całość, a tym samym mogą odgrywać rolę w budowaniu struktur (a nawet je zastępować).

  Warsztaty będą koncentrować się na roli ograniczeń w interpretowaniu języka i implementacji przetwarzania języka z perspektywy interdyscyplinarnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fonotaktyka – dział fonologii, którego przedmiotem jest analiza systemów fonologicznych w aspekcie ich syntagmatycznych właściwości. Celem fonotaktycznego opisu języka jest ustalenie zespołu ograniczeń dystrybucji (łączliwości) segmentów fonologicznych danego języka wyznaczających dopuszczalne w nim typy złożonych tekstowych struktur fonologicznych (typy fonologicznej struktury sylaby, wyrazu fonologicznego). Kres (kraniec) dolny (również łac. infimum) oraz kres (kraniec) górny (także łac. supremum) – w matematyce pojęcia oznaczające odpowiednio: największe z ograniczeń dolnych oraz najmniejsze z ograniczeń górnych danego zbioru, o ile takie istnieją. Natural Language Toolkit, znany też jako NLTK – zestaw bibliotek i programów do symbolicznego i statystycznego przetwarzania języka naturalnego. NLTK zawiera demonstracje graficzne i przykładowe dane. Autorzy przygotowali również książkę opisującą pojęcia wykorzystywane w NLTK.

  Kategoria gramatyczna języka – zbiór wszystkich wyrażeń języka, które mogą się wzajemnie zastępować w dowolnym zdaniu danego języka, przy czym w wyniku tego zastąpienia otrzymujemy również zdanie tego języka. Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

  Funkcje języka – relacje języka do szeroko rozumianego środowiska. Przez środowisko rozumiemy tu świat, rzeczywistość, przyrodę, społeczeństwo, ludzi, struktury społeczne, kulturę, procesy psychiczne, emocje, sytuacje komunikacyjne. Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych.

  Podtyp – konstrukcja programistyczna umożliwiająca w określonym języku programowania definiowanie ograniczeń na pewnym typie bazowym. CPython - określenie standardowej implementacji języka programowania Python, napisanej w języku programowania C. Ta określenie jest stosowane w przypadku konieczności odróżnienia najczęściej używanej implementacji języka dla odróżnienia od implementacji w Javie, nazwanej Jython, implementacji na platformę Common Language Runtime, nazwanej IronPython i innych.

  Dodano: 28.02.2012. 17:17  


  Najnowsze