• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skuteczne metody w geometrii algebraicznej, Sztokholm, Szwecja

  04.01.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2011 r. Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja, organizuje konferencję pt. "Skuteczne metody w geometrii algebraicznej".

  Jak zapowiada tytuł, wydarzenie poświęcone będzie metodom w geometrii algebraicznej. Geometria algebraiczna to gałąź matematyki łącząca techniki algebry abstrakcyjnej, zwłaszcza komutatywnej, z językiem i problemami geometrii. Zajmuje ważne miejsce w nowoczesnej matematyce i posiada wiele powiązań koncepcyjnych z tak różnymi obszarami jak analiza zespolona, topologia czy teoria liczb.

  Organizatorem konferencji jest Europejska Fundacja Nauki we współpracy z Europejskim Towarzystwem Matematycznym, Europejskim Centrum Badań Matematycznych oraz Instytutem im. Mittag-Lefflera.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Geometria algebraiczna – dziedzina matematyki zajmująca się badaniem specyficznych obiektów geometrycznych, takich jak rozmaitości algebraiczne, metodami algebry. Zajmuje centralne miejsce we współczesnej matematyce; jest spoiwem łączącym tak odległe od siebie dziedziny, jak analizę zespoloną, topologię i teorię liczb. Przenikanie terminologii geometrii algebraicznej i jej definicji do innych gałęzi "królowej nauk" ma odbicie w jednym z najbardziej ambitnych programów unifikacji w matematyce, w programie Langlandsa.

  Teoria pierścieni – dział algebry zajmujący się badaniem pierścieni. Znajduje on szerokie zastosowanie w innych obszarach matematyki, między innymi w teorii liczb i geometrii algebraicznej.

  Andrzej Białynicki-Birula (ur. 26 grudnia 1935 w Nowogródku) – polski matematyk specjalizujący się w geometrii algebraicznej, jeden z pionierów algebry różniczkowej, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN, autor podręczników uniwersyteckich do algebry. Jego wczesne wyniki dotyczyły obszaru na granicy logiki i algebry. Współpracował wówczas z Heleną Rasiową. Opublikował też pracę naukową dotyczącą topologii algebraicznej.

  Rozmaitość algebraiczna - pojęcie matematyczne, z dziedziny geometrii algebraicznej, oznaczające zasadniczo zbiór punktów, których współrzędne spełniają pewien układ równań wielomianowych.

  W matematyce, ameba jest zbiorem związanym z wielomianem jednej lub wielu zmiennych zespolonych. Ameby znajdują zastosowanie w geometrii algebraicznej.

  Kenneth Alan Ribet znany jako Ken Ribet – amerykański matematyk, professor na University of California, Berkeley. Pracuje w algebraicznej teorii liczb oraz w geometrii algabreicznej.

  Geometria uporządkowania – geometria, której jedynymi pojęciami pierwotnymi są punkty A, B, C, ... oraz trzyargumentowa relacja leżenia między [ABC], która zachodzi wtedy, gdy punkt B leży między punktami A i C. W geometrii tej, podobnie jak w geometrii rzutowej, pomija się pojęcie odległości (metryki). Geometria uporządkowania jest bazą dla geometrii absolutnej i geometrii afinicznej (ale nie dla geometrii rzutowej).

  Dodano: 04.01.2011. 15:49  


  Najnowsze