• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ślady Achemenidów na starożytnych pomnikach kultury eurazjatyckich nomadów, Berlin, Niemcy

  17.12.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 22 stycznia 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Ślady Achemenidów na starożytnych pomnikach kultury eurazjatyckich nomadów".

  Wydarzenie położy nacisk na oddziaływanie kultury Achemenidów na pierwszych nomadów z Eurazji w okresie starożytności. Imperium Achemenidów założone w 550 p.n.e. było największym pod względem zasięgu geograficznego imperium w czasach starożytnych. U szczytu swojej siły mocarstwo rozciągało się na około 8 milionach kilometrów kwadratowych. Imperium założone przez Cyrusa Wielkiego obejmowało trzy kontynenty: Azję, Afrykę i Europę. Miało scentralizowaną, biurokratyczną administrację podległą Imperatorowi, potężną zawodową armię i służby cywilne, inspirując rozwój podobnych struktur w późniejszych imperiach.

  Wydarzenie poświęcone będzie wynikom projektu "Oddziaływanie kultury Achemenidów na sztukę pierwszych Sarmatów w rejonie południowego Uralu w okresie od V do IV w. p.n.e. W toku tego projektu rozwinęła się ściślejsza współpraca w zakresie badań nad procesami wymiany kulturowej między regionami i podmiotami politycznymi starożytnej Azji Środkowej a sąsiadującym regionem Eurazji/Azji Środkowej w tym okresie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Hiszpańskie imperium kolonialne – istniejące od XV do końca XIX wieku imperium kolonialne, w skład którego wchodziły należące do Królestwa Hiszpanii terytoria i kolonie w Europie, obu Amerykach, Afryce, Azji oraz Oceanii. U szczytu swej potęgi było jednym z największych państw w dziejach świata i zyskało miano ”imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”.

  Hiszpańskie imperium kolonialne – istniejące od XV do końca XIX wieku imperium kolonialne, w skład którego wchodziły należące do Królestwa Hiszpanii terytoria i kolonie w Europie, obu Amerykach, Afryce, Azji oraz Oceanii. U szczytu swej potęgi było jednym z największych państw w dziejach świata i zyskało miano ”imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce”.

  Artakserkses III Ochos – król perski z dynastii Achemenidów, syn i następca Artakserksesa II oraz królowej Statejry. Panował w latach 358-338 p.n.e. Na czas jego panowania przypada krótkotrwały renesans potęgi perskiego imperium.

  Barbaricum – określenie używane przez starożytnych Rzymian, którym nazywali oni ziemie zamieszkane przez barbarzyńców, czyli ludzi pozostających poza wpływami antycznej (grecko-rzymskiej) kultury, w szczególności zaś za Renem i Dunajem (północna granica Imperium Rzymskiego).

  Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.

  Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.

  Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.

  Dodano: 17.12.2010. 16:26  


  Najnowsze