• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjaliści od dawnych religii spotkają się w Pułtusku

  05.06.2010. 01:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy - specjalistów od dawnych wierzeń, ze szczególnym uwzględnieniem religii bliskowschodnich - weźmie udział w pierwszej Interdyscyplinarnej Konferencji Religioznawczej, która odbędzie się w dniach 28-30 czerwca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Pułtusku. Zainteresowani udziałem w sympozjum w roli słuchacza mogą się zgłaszać od 1 do 15 czerwca.

  Spotkanie pt. "W poszukiwaniu źródeł i przejawów religii" to pierwsze z trzech interdyscyplinarnych, anglojęzycznych sympozjów, skierowanych do naukowców z całego świata badających religie dawne i współczesne. Kolejne sympozja - "Symbole w źródłach pisanych i w sztuce" oraz "Kataklizmy w źródłach pisanych i w sztuce" - odbędą się w czerwcu 2011 i 2012 roku.

  Organizatorkami i pomysłodawczyniami interdyscyplinarnych sesji naukowych są: dr Joanna Popielska-Grzybowska - kierownik Zakładu Kultur Afryki i dr Bożena Józefów - kierownik Zakładu Antropologii na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Na konferencji wystąpią m.in.: prof. Karol Myśliwiec - egiptolog, dyrektor Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN; prof. Jerzy Gąssowski - archeolog, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Antropologii i Archeologii na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; prof. Miroslav Bárta - egiptolog, pracownik Czeskiego Instytutu Egiptologicznego na Uniwersytecie Karola w Pradze.

  Dyskusją będzie towarzyszyć wystawa Ewy Chylińskiej pt. "Kaligrafia arabska".

  Wstęp na sympozjum dla pracowników i studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora jest wolny. Pozostałe osoby mogą wziąć udział w obradach po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej jedynie między 1 a 15 czerwca w wysokości 70 zł.

  Konferencja jest dedykowana pamięci Profesora Leszka Kołakowskiego - znamienitego badacza religii i wielkiego filozofa.

  Szczegółowy dotyczące rejestracji i planu konferencji dostępne tutaj. SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Maria Bogucka (ur. 1 czerwca 1929 w Warszawie) – polska historyk, profesor na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, autorka licznych publikacji naukowych. Zajmuje się głównie dziejami społeczeństwa, jego kultury i mentalności. Janusz Szczepański (ur. 1947) – historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Historii) i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Wydział Historyczny) Andrzej Lam (ur. 26 grudnia 1929 w Grudziądzu) – historyk i krytyk literatury, tłumacz, em. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) - niepaństwowa szkoła wyższa utworzona w 1994 roku przez Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”. Jej pierwszym rektorem był prof. Andrzej Bartnicki. Józef Kazimierski (ur. 14 grudnia 1925 w Łomnej, zm. 25 marca 2008 w Warszawie) − doktor habilitowany historii, regionalista, varsavianista, wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, profesor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Tadeusz Bartoś (ur. 31 lipca 1967 w Krotoszynie) − polski filozof i teolog, publicysta, dr hab., profesor uczelniany Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Były dominikanin, opuścił zakon w 2007. Paweł Janowski (ur. 10 grudnia 1968 r. w Połczynie Zdroju) – polski historyk, teolog, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2008-2010), adiunkt oraz koordynator do spraw badań naukowych (2009-2011) w Instytucie Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od lutego 2011 pracownik Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Kierownik Działu Historii Zakonów i Zgromadzeń Zakonnych w Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej, autor ponad 200 haseł do Encyklopedii Katolickiej oraz kilkudziesięciu do Encyklopedii „Białych Plam”, Encyklopedii Gutenberga, Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu i Encyklopedii Politycznej (I-II, Radom 2008-09), ponadto twórca i redaktor naukowy serii: Pomorze Środkowe. Dzieje i kultura. Syn Mariana i brat Janusza.

  Andrzej Szwarc (ur.1951 r.) - historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny). Wykłada również w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Historycznym. Danuta Ulicka (ur. 1956) – polski literaturoznawca, specjalista w zakresie teorii literatury i poetyki. Tłumacz na polski z literatury rosyjskiej (m. in. Michaił Bachtin, Siergiej Awierincew, Olga Freudenberg). Kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Kolegium MISH UW, Collegium Artes Liberales UW i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Paweł Piotr Wieczorkiewicz (ur. 2 lipca 1948 w Warszawie, zm. 23 marca 2009 tamże) – polski historyk, sowietolog, marynista. Profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Historyczny), wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku (Wydział Historyczny).

  Akademia Humanistyczna w Pułtusku - wydziały w Ciechanowie: W strukturze Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora wyodrębnione są dwa wydziały w Ciechanowie - Wydział Socjologii (tytuł I, II stopnia) oraz Wydział Zamiejscowy (tytuł I stopnia - Turystyka i Rekreacja).

  Dzieje Najnowsze – kwartalnik wydawany w Warszawie przez Instytut Historii PAN wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku. Publikuje artykuły naukowe dotyczące najnowszej historii Polski. Edward Potkowski - (ur. 1934), prof. dr hab., historyk, emerytowany profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

  Dodano: 05.06.2010. 01:18  


  Najnowsze