• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjaliści prawa kanonicznego rozpoczęli obrady w Warszawie

  14.09.2011. 22:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Około 300 specjalistów prawa kanonicznego z Polski i zagranicy uczestniczy w XIV Międzynarodowym Kongresie Prawa Kanonicznego nt. "Administracja w prawie kanonicznym", który w środę rozpoczął swoje pięciodniowe obrady na UKSW w Warszawie.


  Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) ks. prof. Henryk Skorowski otwierając obrady podkreślił, że kongres "jest przejawem troski Kościoła o wymiar posługi administracyjnej Kościoła w wypełnianiu jego misji w świecie współczesnym".

  Stąd też - jak zaznaczył - obrady będą dotyczyły problematyki kościelnego prawa administracyjnego, czyli funkcji prawa administracyjnego w Kościele, organizacji wykonywania kościelnej władzy wykonawczej i funkcjonowania urzędów kościelnej administracji. Dodał, że chociaż podstawowe elementy administracji istniały od początku działalności Kościoła, to jednak prawo administracyjne, jako wyodrębniony dział w systemie prawa kanonicznego i odpowiadająca mu dyscyplina naukowa jest stosunkowo nowa.

  Prof. Skorowski przypomniał, że stopniowe wyróżnianie tego działu prawa w nauce prawa kanonicznego rozpoczęło się okresie prac nad reformą Kodeksu Prawa Kanonicznego po Soborze Watykańskim II, w kontekście zainicjowanego procesu odnowy Kościoła i realizacji jego misji w świecie współczesnym. Dodał, że do wyróżnienia prawa administracyjnego w Kościele przyczynili się kanoniści zagraniczni, ale także i polscy, podejmując krytyczne badania dotyczące struktury kościelnej władzy wykonawczej i jej funkcjonowania w formie konkretnych aktów administracyjnych.

  Uczestniczący w Kongresie prezes Stowarzyszenia Polskich Kanonistów, ks. prof. Józef Krukowski, który jest autorem książki "Prawo administracyjne w Kościele", powiedział PAP, że celem kongresu jest "uświadomienie kanonistom potrzeby rozwoju prawa administracyjnego w Kościele jako odrębnego działu". Wyjaśnił, że obecnie większość spraw kościelnych jest załatwiana w trybie administracyjnym. "I trzeba to prawo administracyjne odpowiednio systematyzować według kryteriów przyjętych we współczesnym prawie administracyjnym".

  Patronat honorowy nad kongresem objął prezydent Bronisław Komorowski. W liście skierowanym do uczestników zgromadzenia prezydent podkreślił, że jest ono ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła i warszawskiej społeczności akademickiej. Dodał, że ważnym punktem kongresu będzie wręczenie doktoratu honoris causa kard. Péterowi Erdő - arcybiskupowi metropolicie Esztegrom-Budapeszt, prymasowi Węgier. "Wydarzenie to wpisuje się w tradycję braterskich relacji polsko-węgierskich, umacniających wspólne wielowiekowe dziedzictwo duchowe" - zaznaczył prezydent Komorowski.

  Jak poinformował przewodniczący komitetu organizacyjnego kongresu, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. Józef Wroceński, jest on organizowany w Polsce po raz drugi, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) - po raz pierwszy. 18 lat temu organizował go Katolicki Uniwersytet Lubelski.

  W sesji inauguracyjnej kongresu uczestniczyli m.in.: metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i prymas Polski abp Józef Kowalczyk, a także przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

  Kongres jest organizowany przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Kanonistów (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo) z siedzibą w Rzymie. Uczestniczą w nim goście prawie ze wszystkich krajów europejskich, a ponadto z USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Argentyny, Libanu, Filipin.

  Ostatnio kongres organizowały ośrodki uniwersyteckie w Bejrucie (Liban) w 2004 r. i w Wenecji (Włochy) w 2008 r.

  PAP - Nauka w Polsce

  skz/ pz/ gma/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 w Poznaniu) — polski prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, duchowny rzymskokatolicki. Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor zwyczajny UKSW. Zajmował stanowisko prorektora UKSW oraz dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004” Jan Krajczyński (ur. 1963) - polski prawnik, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, duchowny rzymskokatolicki. Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, od 2012 r. redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Opublikował m.in. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Ząbki 2007. Henryk Stawniak (ur. 1952) – ksiądz katolicki, salezjanin, kanonista, profesor nadzwyczajny UKSW, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uprzednio był prodziekanem tego Wydziału.

  Krzysztof Warchałowski (ur. 1964) – ksiądz katolicki, polski prawnik, specjalista prawa wyznaniowego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor UKSW. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (WPiA UKSW) - wydział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego utworzony wraz z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w uniwersytet w 1999 roku. Do roku 2005 funkcjonował pod nazwą Wydział Prawa. Kształci studentów w kierunkach: Marek Michalski - polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

  Kodeks prawa kanonicznego – wspólna nazwa kościelnych aktów prawnych zawierających zasadniczy zrąb prawa kanonicznego Kościoła katolickiego. Przestępstwo kanoniczne – przestępstwo, będące naruszeniem przepisów prawa kanonicznego lub innego prawa kościelnego. Kodeks prawa kanonicznego zawiera katalog przestępstw kanonicznych w Kościele katolickim i kar kościelnych przewidzianych za ich popełnienie.

  Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych - utworzona w 2007 roku jednostka naukowo - dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Wydziale Prawa i Administracji; koncentruje kadry naukowe i jednostki wydziałowe (katedry) z przedmiotowego zakresu prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz ustroju i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej; w Instytucie kształceni są studenci Wydziału na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz prawo i administracja w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.

  Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Powstał w roku 1954.

  Józef Wołczyński, Józef Jan de Matha Wołczyński, prawnik polski, wykładowca prawa rzymskiego, prawa kanonicznego i historii prawa na Uniwersytecie Krakowskim, adwokat, działający w pierwszej połowie XIX wieku. Stopnie kardynalskie - w Kościele katolickim hierarchiczny podział tytułów i pierwszeństwa wśród kardynałów. Według kan. 350 Kodeksu prawa kanonicznego wyróżnia się trzy stopnie kardynalskie (łac. ordines):

  Opactwo terytorialne - jednostka administracyjna spotykana w Kościele rzymskokatolickim i zaliczana do Kościołów partykularnych, którymi Kodeks prawa kanonicznego nazywa Kościoły lokalne, wspólnie tworzące Kościół powszechny (katolicki). Kanoniczna definicja opactwa terytorialnego brzmi następująco:

  Dodano: 14.09.2011. 22:33  


  Najnowsze