• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie poświęcone nadwrażliwości na leki, Monachium, Niemcy

  16.01.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 14 kwietnia 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Spotkanie poświęcone nadwrażliwości na leki".

  Nadwrażliwość na leki jest następstwem interakcji między czynnikiem farmakologicznym a układem immunologicznym człowieka. Symptomy, od lekkich po ciężkie, mogą obejmować wysypkę, anafilaksję i chorobę posurowiczą. Objawy są uzależnione od pacjenta, a jeden lek może wywołać rozmaite reakcje u różnych pacjentów. Należy odróżniać nadwrażliwość od spodziewanego działania toksycznego i ubocznego leku oraz od problemów wynikających z interakcji leków.

  Spotkanie poświęcone będzie analizie informacji na temat podstawowych, translacyjnych i klinicznych aspektów nadwrażliwości. Uczestnicy będą również mieć możliwość podzielenia się głównymi osiągnięciami i nowymi koncepcjami oraz omówienia postępu w translacyjnych i klinicznych aspektach tej dziedziny.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nadwrażliwość kontaktowa - nadwrażliwość na różne substancje kontaktujące ze skórą i błonami śluzowymi (metale i ich stopy, lateks, leki, żywice, rozpuszczalniki oraz materiały takie jak jedwab, wełna, skóra, substancje pochodzenia roślinnego, kosmetyki). Nadwrażliwość pokarmowa (dawniej niepożądane reakcje po spożyciu pokarmu) – nieprawidłowa reakcja organizmu na pokarmy, które dla zdrowych osób są nieszkodliwe. Obejmuje alergię, która stymuluje działanie systemu odpornościowego i nietolerancję żywności, która nie stymuluje działania systemu odpornościowego. Wolno działająca substancja w anafilaksji (SRS-A) - grupa leukotrienów cysteinylowych LTC4, LTD4 and LTE4 wydzielana przez komórki tuczne w czasie reakcji anafilaktycznej. Jest mediatorem reakcji nadwrażliwości typu I.

  Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme, EM) - zespół nadwrażliwości na różnorodne czynniki (infekcyjne, chemiczne, leki) o różnym nasileniu. W zależności od przebiegu rozróżnia się trzy formy: Nadwrażliwość – nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej wyniku może dochodzić do bardzo silnej odpowiedzi, zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia własnych komórek.

  Reakcja nadwrażliwości, HR (ang. hypersensitive response) – mechanizm wykorzystywany przez rośliny w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażenia grzybami, bakteriami lub wirusami. Mechanizm polega na szybkim obumarciu zainfekowanych i sąsiadujących z nimi komórek. W efekcie nie dochodzi do rozprzestrzenienia się patogenu. Reakcja nadwrażliwości prowadzi do pozbawiania pasożytniczego organizmu pokarmu i uniemożliwiając mu dalszy rozwój. Nadwrażliwość zębiny - dolegliwość stomatologiczna objawiająca się bólem zębów pod wpływem bodźców termicznych (niskiej lub wysokiej temperatury), czynników chemicznych (substancje o kwaśnym pH), bodźców osmotycznych (duże stężenie, np. cukru lub soli w jamie ustnej), urazów mechanicznych (np. używanie zbyt twardej, nadmierny nacisk na zęby w trakcie szczotkowania). Powodem nadwrażliwości odpowiedzialne są odsłonięte kanaliki zębinowe. Zębina w naturalny sposób chroniona jest przez szkliwo i dziąsło. Jeżeli ta naturalna ochrona zostanie uszkodzona, to kanaliki zostają odsłonięte i wystawione na działanie bodźców, które powodują ból. Nadwrażliwość dotyczy najczęściej powierzchni policzkowych w okolicy szyjki zęba przedtrzonowego i kła.

  Oksazolon – organiczny związek chemiczny, alergen używany w eksperymentach immunologicznych, szczególnie do eksperymentów nad nadwrażliwością typu opóźnionego. Światłowstręt, fotofobia – nadwrażliwość oka na światło, objawia się najczęściej odruchowym mrużeniem powiek. Może być objawem schorzeń tęczówki, zapalenia spojówek, zranień rogówki, niektórych chorób zakaźnych jak na przykład odry, wścieklizny, zaniku czopków (achromatopsja). Może też występować jako jeden z objawów przy silnych osłabieniach organizmu spowodowanych dowolnymi przyczynami (np. zatrucie alkoholowe), a także w migrenie. Jest także skutkiem ubocznym diagnostycznego lub leczniczego zastosowania atropiny.

  Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Leki przeciwwirusowe mogą wpływać na następujące procesy:

  Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (ang. subacute cutaneus lupus erythematosus, SCLE) – choroba autoimmunologiczna, należąca do grupy toczni rumieniowatych, łagodniejsza postać tocznia rumieniowatego układowego bez zmian narządowych. W większości przypadków chory spełniają co najmniej 4 kryteria ARA. Cechą charakterystyczną jest wybitna nadwrażliwość na światło. U chorych wykrywa się przeciwciała przeciwjądrowe ANA, anty-Ro (SS-A), anty-La (SS-B). W przebiegu choroby poziom przeciwciał waha i w pewnych okresach może być nieoznaczalny.

  Alergia insulinowa – stan humoralnej nadwrażliwości na hormon insulinę objawiający się występowaniem nieswoistych objawów uczulenia (głównie na skórze, rzadko na innych narządach) po jej wstrzyknięciu. Sama w sobie insulina rzadko jest przyczyną uczulenia. Zazwyczaj za jego wystąpienie odpowiedzialne są: Toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella) (ang. toxic epidermal necrolysis) – zagrażająca życiu choroba skóry i błon śluzowych, często rozwijająca się po ekspozycji na niektóre leki. Toksyczna nekroliza naskórka objawia się rumieniem wielopostaciowym, złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych powierzchni naskórka. Wśród leków indukujących wystąpienie choroby najczęściej wymienia się trzy grupy: antybiotyki, leki przeciwpadaczkowe oraz niesterydowe leki przeciwzapalne. Początek choroby jest nagły. Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj po upływie 1–22 tygodni od zakażenia lub do 6 tygodni od rozpoczęcia przyjmowania leku. Choroba ma charakter nawrotowy i trwa do kilku tygodni. Śmiertelność w zespole Lyella wynosi 30%-40%.

  Dodano: 16.01.2012. 16:49  


  Najnowsze