• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie przedstawicieli świata nauki i biznesu w Brukseli

  06.12.2011. 13:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Brukseli trwa ,,European Innovation Convention 2011". Spotkanie, zorganizowane przez Komisję Europejską, zgromadziło ponad 1200 przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy debatują nad strategiami związanymi z innowacyjnymi przedsięwzięciami na terenie UE.

  Wśród gości znaleźli się m.in. szef firmy Google Eric Schmidt, wicerektor Uniwersytetu w Cambridge Leszek Borysewicz oraz prof. Richard Dawkins - ewolucjonista i słynny popularyzator.

  Ważnym zagadnieniem w trakcie panelowych dyskusji jest kryzys ekonomiczny i sposoby jego przezwyciężenia z pomocą nowatorskich rozwiązań. W czasie pierwszego dnia obrad dyskutowano również na temat strategii komunikowania nauki szerszej publiczności.

  Oprócz wykładów i dyskusji panelowych organizator zaprosił na ,,Innovation Convention Expo" wykonawców 50 najlepszych projektów naukowo-badawczych wspieranych finansowo przez Komisję Europejską.

  Na stoisku pod patronatem polskiej prezydencji znalazły się trzy polskie projekty. Piotr Dymarski z Mostostal Warszawa S.A. zaprezentował projekt Tibucon, którego jest koordynatorem. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez usprawnienie systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie). Innowacyjność projektu polega na stworzeniu sensorów, które mają dokonywać pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w budynku; na podstawie tych danych sterować będą systemami ogrzewania i chłodzenia wykorzystując komunikację bezprzewodową. Czujniki nie będą wykorzystywać baterii ani kabla zasilającego - będą pobierać energię z otoczenia. Pierwsze testy systemu odbędą się w grudniu tego roku w San Sebastian.

  Małgorzata Kirchner i dr inż. Marcin Hajdul z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, jako jeden z ośmiu europejskich partnerów, promują projekt Discwise. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie standardów komunikacyjnych dla wszystkich partnerów usług transportowo-logistycznych. Ideą pomysłodawców jest stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej, która byłaby przejrzysta pod względem języka dla wszystkich zaangażowanych stron. Projekt przyczyni się do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa i wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne ze względu na zrównoważone wykorzystanie środków transportu.

  Dr Anna Chmiel z Politechniki Warszawskiej i Dr Marcin Skowron z Austrian Research Institute for AI w Wiedniu zaznajamiają przybyłych z projektem Cyberemotions. Idea programu, w który zaangażowanych jest 40 naukowców z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Szwajcarii i Polski, polega na badaniu i analizie kolektywnych zachowań i emocji użytkowników w internecie z pomocą specjalistycznego oprogramowania, analiz statystycznych i sieci złożonych. Naukowcy rozwijają emocjonalnie świadome, interakcyjne systemy komputerowe. Projekt koordynuje prof. Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  szz/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (Warsaw University of Technology Business School) – uczelnia powstała w 1991 roku w wyniku wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej i trzech szkół europejskich: Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  AGNULA (ang. A GNU/Linux distribution for audio – dystrybucja GNU/Linuksa dla dźwięku). Rozpoczęty przez Komisję Europejską projekt, mający na celu stworzenie dwóch dystrybucji Linuksa, które mogłyby być używane do obróbki muzyki i dźwięku: ReHMuDi (REd Hat MUltimedia DIstribution) oraz DeMuDi (DEbian MUltimedia DIstribution). W praktyce jednak, projekt rozwinął się do tego stopnia, że jest traktowany jako kombajn multimedialny z wieloma praktycznymi rozwiązaniami, które nie są spotykane nawet w komercyjnych systemach pracy nad materiałami multimedialnymi.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane. Euret (ang. European Transport - EURET) - program przygotowany przez Unię Europejską, a przyjęty przez Komisję Europejską w 1990 dotyczący polityki transportowej na terenie krajów członkowskich. Program wspiera opracowanie i wprowadzenie w życie wspólnej polityki transportowej. Ogólnym założeniem programu jest optymalizacja systemów transportu we Wspólnocie za pośrednictwem prowadzonych badań, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji bardziej sprawnego systemu transportowego i jego optymalizacji. Działalność badawcza obejmuje zarówno kwestie polityki ogólnej, jak i różne poziomy geograficzne (europejski, krajowy, regionalny, miejski).

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych. Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania.

  Projekt Discovery (Digital Semantic Corpora for Virtual Research in Philosophy) – międzynarodowe konsorcjum ufundowane ze środków Komisji Europejskiej w obrębie programu eContentplus i składające się z podmiotów opracowujących źródła naukowe i tworzących oprogramowanie komputerowe. Jego celem jest: tworzenie bibliotek elektronicznych obejmujących prymarne i sekundarne źródła z dziedziny filozofii (Philosourse); wzbogacanie tego materiału przez jego semantyczne uporządkowanie na poziomie meta-danych; oraz stworzenie platformy dla aplikacji P2P (peer-to-peer) i połączenie jej z biblioteką cyfrową w celu ułatwienia badań w obrębie filozofii (Philospace). System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Dodano: 06.12.2011. 13:33  


  Najnowsze