• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Startuje seminarium IPN Kultura na emigracji

  20.09.2010. 00:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Panorama literatury polskiej na obczyźnie. Definicje, zasięg i zakres - to temat pierwszego wykładu, który w ramach seminarium poświęconego kulturze polskiej na emigracji odbędzie się 28 września w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

  Seminarium jest bezpłatne. Składa się z cyklu wykładów, warsztatów i filmów o twórcach kultury emigracyjnej.

  Instytut kieruje te propozycje przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego i studentów polonistyki. Mogą w nich także uczestniczyć uczniowie wybierający tematy z zakresu PRL-u do ustnej prezentacji maturalnej z języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem. Seminarium przygotowano we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

  Zajęcia będą się odbywać od września tego roku do czerwca 2011 roku, we wtorki (raz w miesiącu) w godzinach 15.00-18.00. Będą poświęcone m.in. Kulturze Paryskiej i Jerzemu Giedroyciowi, a także Józefowi Czapskiemu, Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu, Aleksandrowi Watowi, Mieczysławowi Grydzewskiemu, Skamandrytom na wychodźstwie, Janowi Bielatowiczowi i Katolickiemu Ośrodkowi Wydawniczemu "Veritas", Barbarze Toruńczyk i środowisku "Zeszytów Literackich" oraz Teatrowi Mariana Hemara.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Beata Dorosz (ur. 1956) – historyk literatury, dr. Adiunkt w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się literaturą polską i życiem kulturalnym na emigracji po 1939 roku, dokumentacją literacką (biografistyka i bibliografia), edytorstwem naukowym, życiem kulturalno-literackim emigracji w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Dwukrotna stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1998 i 2000). Laureatka nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (2009) za opracowania naukowe dotyczące literatury emigracyjnej. Opublikowała ponad 100 szkiców i artykułów z dziedziny dokumentacji literackiej oraz polskiej kultury i literatury na emigracji po II wojnie światowej w tomach zbiorowych i czasopismach m.in. „Archiwum Emigracji”, „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” oraz w pismach nowojorskich: „The Polish Review” i „Przegląd Polski”. Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton - jedyne seminarium duchowne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego. Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, AWSD - seminarium duchowne w Białymstoku, jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Wilnie. Uczelnia została przeniesiona z Wilna do Białegostoku w 1945. ze względu na nakaz władz sowiecko-litewskich dotyczący zamknięcia seminarium. W 1981 rozpoczęto budowę nowego gmachu, a w kolejnych latach dobudowano część rekreacyjną i dydaktyczną. Seminarium wykształciło ponad 460 księży. Seminarium posiada także bibliotekę. Seminarium Duchowne we Lwowie (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach) - rzymskokatolickie seminarium duchowne założone we Lwowie w 1703 roku.

  Józef Dzioba (ur. 1892, zm. 27 listopada 1950) – polski duchowny rzymskokatolicki, urzędnik kościelny różnych szczebli, wykładowca, ostatni przedwojenny rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wyższe Misyjne Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego im. bł. Jakuba Lavala - seminarium duchowne przygotowujące do stanu duchownego i zakonnego duchaczy w prowincji polskiej, zlokalizowane w Bydgoszczy.

  Kazimierz Gabryel (ur. 31 lipca 1934 w Kole - zm. 28 września 2004 w Łodzi) - polski duchowny katolicki, prałat, kanonik, doktor teologii, wykładowca, rektor seminarium duchownego w Łodzi. Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.
  Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).
  Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.
  Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.
  Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003.
  W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
  Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".
  W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).
  W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.
  W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).
  Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.


  Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie - seminarium duchowne kształcące księży rzymskokatolickich dla diecezji tarnowskiej. Obecnie jest to największe polskie i europejskie seminarium duchowne liczące sobie 192 kleryków.

  Trening interpersonalny: Jako początek treningu interpersonalnego wskazuje się warsztaty dla kadry kierowniczej, organizowane w roku 1946 w Connecticut. Prowadzono tam wykłady, seminaria oraz spotkania w kilkunastoosobowych grupach, na których omawiano problemy, jakie uczestnicy warsztatów napotykali w pracy. Spotkania prowadzili współpracownicy Kurta Lewina.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Dodano: 20.09.2010. 00:34  


  Najnowsze