• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Startuje unijny projekt systemów lotniczo-kosmicznych i obronnych

  30.11.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska bierze udział w projekcie, którego celem jest opracowanie nowego szkieletu do projektowania oprogramowania opartego na modelach na potrzeby złożonych systemów lotniczo-kosmicznych i obronnych działających w czasie rzeczywistym.

  Wraz z czołowymi, europejskimi inżynierami zajmującymi się technologiami pracującymi w czasie rzeczywistym, producentami przemysłowymi i organizacjami badawczymi z Francji, Niemiec, USA i Włoch, Komisja Europejska weźmie udział w projekcie MADES (Metody i narzędzia oparte na modelach na potrzeby awioniki i osadzonych systemów monitorowania), którym ma być realizowany do lipca 2012 r. Komisja Europejska dofinansowała projekt na kwotę 2.450.000 EUR z budżetu tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Zadanie polega na opracowaniu zaawansowanego szkieletu obejmującego wszystkie etapy budowania systemów działających w czasie rzeczywistym, od projektu po generowanie kodów i wdrażanie. Ten niezależny od platformy szkielet zapewni dużą niezawodność, nieodzowną w aplikacjach mających decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa i misji, a także poprawę w zakresie wydajności pracy programistów i ponownego wykorzystywania kodów oraz obniżenia kosztów konserwacji i przystosowywania do nowszych platform wielordzeniowych.

  Długofalowy cel projektu MADES to opracowanie nowych metod weryfikacji i symulacji opartych na modelach oraz nowych metod i narzędzi generowania kodów opartych na modelach, które obejmą zarówno tradycyjne języki programowania, jak i języki opisu sprzętu. Narzędzia MADES ułatwią programistom ponowne wykorzystywanie istniejących komponentów oprogramowania, zapewniając spójność złożonych systemów oraz eksploatację zaawansowanych, sprzętowych platform wielordzeniowych.

  Flavio Fusetti, Dyrektor ds. Przestrzeni Powietrznej i Obrony w instytucji koordynującej, TXT e-solutions we Włoszech, powiedział: "Projektanci systemów osadzonych potrzebują nowych narzędzi i metod, opartych na uznanych standardach, do projektowania złożonych aplikacji wykorzystujących metody projektowania oparte na modelach. Projekt MADES zapewni ewolucyjną ścieżkę, łącząca istniejące metody projektowania i otwierającą drogę przed bardziej zaawansowanym projektowaniem opartym na modelach. Techniki projektowania umożliwią również projektantom systemów pracujących w czasie rzeczywistym osiąganie wyższej wydajności, niezawodności i skalowalności wraz z rosnącym zaawansowaniem platform wielordzeniowych."

  W projekcie MADES przyjęto kompleksowe podejście do badania nowych narzędzi i technologii wspomagających projektowanie, walidację, symulację i generowanie kodów, zapewniając przy tym lepsze wsparcie dla ponownego wykorzystania komponentów. Są również opracowywane nowe metody opisywania i weryfikacji, aby zapewnić ogólną spójność systemów.

  Ponadto w toku projektu stworzone zostaną zaawansowane technologie generowania kodów, obejmujące zarówno tradycyjne języki programowania, jak i języki opisu sprzętu. To zapewni techniki wirtualizacji kompilacji, które będą w stanie poradzić sobie z rosnącą złożonością nowoczesnych, wielordzeniowych architektur sprzętowych.

  "Partnerzy konsorcjum MADES dysponują wiedzą ekspercką o każdym etapie projektowania systemów opartych na modelach. Ten projekt wprowadzi nowe innowacje do procesu przekształcania projektów oprogramowania we wdrażalne systemy, które charakteryzują się niezawodnością i pewnością wymaganą w aplikacjach o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa" - zauważa David Lounsbury, kierownik techniczny w The Open Group z Wlk. Brytanii, która też jest partnerem projektu. "Jesteśmy przekonani, że potężne narzędzia oparte na modelach, które już są oceniane przez partnerów z sektora przedsiębiorstw, umożliwią programistom uzyskiwanie wyższej wydajności i radzenie sobie z oczekiwanym wzrostem złożoności systemów."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Arduino – platforma dla systemów wbudowanych oparta na prostym projekcie Open Hardware przeznaczonym dla mikrokontrolerów montowanych w pojedynczym obwodzie drukowanym, z wbudowaną obsługą wejścia/wyjścia oraz standaryzowanym językiem programowania. Język programowania Arduino jest oparty na środowisku Wiring i zasadniczo na języku C/C++ (kilka prostych przekształceń kodu wykonywane przed przejściem do avr-gcc). Celem projektu Arduino jest przygotowanie narzędzi – ogólnodostępnych, tanich, nie wymagających dużych nakładów finansowych, elastycznych i łatwych w użyciu przez hobbystów. Częściowo, Arduino stanowi również alternatywę dla osób, które nie mają dostępu do bardziej zaawansowanych kontrolerów, wymagających bardziej skomplikowanych narzędzi.

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Metody formalne (ang. formal methods) - w informatyce tym terminem określa się oparte na matematyce podejścia do specyfikacji, projektowania i weryfikacji oprogramowania lub systemów informatycznych.

  RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego. Integrator systemu (ang. system integrator) – podmiot (np. firma informatyczna lub niezależny konsultant) dysponujący aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych, zajmujący się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych).

  Accellera – organizacja, grupująca firmy zajmujące się automatyzacją procesu projektowania układów i systemów elektronicznych (EDA – Electronic Design Automation). Powstała w roku 2000 z połączenia Open Verilog International i VHDL International – organizacji opiekujących się popularnymi językami opisu sprzętu. Sprawuje opiekę nad wieloma istniejącymi standardami (VHDL, PSL itp.) oraz promuje nowe standardy (SystemVerilog, OVL). Współpracuje z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności (IEEE).

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Amerykańskie i radzieckie morskie systemy balistyczne. Rozwój systemów rakietowych opartych na pociskach balistycznych wystrzeliwanych z pokładów okrętów podwodnych (SLBM) był jednym z pól wyścigu zbrojeń w ramach zimnej wojny. Wyścig pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim w tym zakresie od samego początku był w awangardzie postępu technologicznego związanego z rywalizacją dwóch supermocarstw i jednocześnie jednym z jego najsilniejszych motorów. Rywalizacja w zakresie morskich systemów rakietowych w obu państwach przyczyniała się do powstawania nowych gałęzi przemysłu, dostarczając także nowych technologii dla innych zastosowań – zarówno wojskowych, jak i cywilnych (w tym kosmicznych). Wyścig zbrojeń w zakresie systemów SLBM prowadzony był przez obydwa państwa z uwzględnieniem ich specyfik zarówno gospodarczych i naukowych, jak i polityczno-ideologicznych, a nawet kulturowych. Znajdowały one odbicie w każdym aspekcie budowanych przez USA i ZSRR systemów, począwszy od kwestii konstrukcyjnych, przez stopień automatyzacji aż po względy operacyjne i taktykę wykorzystania własnych systemów rakietowych. Powodowało to, że oba państwa nie rozwijały swoich systemów w identyczny sposób, jakkolwiek rozwój kolejnych generacji systemów był zawsze odpowiedzią na osiągnięcia i sposób działania rywala. SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006.

  Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów.

  Dodano: 30.11.2011. 17:17  


  Najnowsze