• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starzenie się globalne - starzenie się lokalne, Dublin, Irlandia

  14.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 3 listopada 2011 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się konferencja pt. "Starzenie się globalne - starzenie się lokalne".

  W roku 2050 światowa populacja osób powyżej 60 roku życia ma według prognoz osiągnąć liczbę 2 miliardów. Na całym świecie rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwa obywatelskie poszukują strategii i rozwiązań dotyczących jednej z najgłębszych transformacji społecznych w historii - starzenia się populacji.

  Celem konferencji będzie przeanalizowanie wielu zagadnień, np. w jaki sposób poszczególne kraje podchodzą do wyzwań i możliwości stwarzanych przez starzejącą się populację, dlaczego globalne starzenie się ma znaczenie dla Irlandii oraz jak ustawodawcy, przedsiębiorcy i dostawcy usług mogą najlepiej przygotować się do zmieniającej się demografii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Starzenie się roślin – końcowy etap rozwoju rośliny, charakteryzujący się osłabieniem procesów życiowych. Końcowym rezultatem procesu starzenie jest śmierć. Starzenie się może obejmować całą roślinę lub poszczególne jej organy. Starzenie się całego organizmu roślinnego zachodzi po wytworzeniu kwiatów i owoców u roślin monokarpicznych. U bylin na koniec sezonu wegetacyjnego starzeją się obumierają części nadziemne. U roślin polikarpicznych występuje zjawisko starzenia się niektórych organów. Starzeniu podlegają kwiaty, owoce i liście. Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia. Społeczeństwo ryzyka - określenie autorstwa niemieckiego socjologa Ulricha Becka na opisanie konsekwencji wynikających z rozwoju społeczeństwa przemysłowego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym i technologii, których skutkami są nieodwracalne zmiany, nad którymi nie można zapanować. Skażenie środowiska, globalne ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla i metanu, zagrożenia zewnętrzne (na przykład susze) będą uzupełniane sytuacjami spowodowanymi przez działania człowieka.

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody. Przestarzenie – niepożądany efekt występujący, gdy temperatura starzenia jest zbyt wysoka. Polega na koagulacji wydzieleń i zaniku ich koherencji. Powoduje zwiększenie kruchości i zmniejszenie twardości.

  Clontarf (irl. Cluain Tarbh) – dzielnica Dublina w Irlandii (kod pocztowy Dublin 3). Liczba mieszkańców dzielnicy w 2006 roku wynosiła 31 063 osób. Współrzędne globalne - pojęcie określające układ współrzędnych (układ odniesienia) przypisany do stanowiska, w którym pracuje manipulator i względem którego wykonywane są wszystkie jego czynności. Współrzędne globalne opisane są względem układu podstawy.

  John Gormley (ur. 4 sierpnia 1959 w Dublinie) – polityk irlandzki, lider Partii Zielonych w latach 2007–2011 oraz były minister środowiska, ziemi i samorządu lokalnego. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie.

  Fingal (irl. Contae Fhine Gall) – jednostka administracyjna w Irlandii, wchodząca w skład tradycyjnego hrabstwa Dublin. Populacja hrabstwa w 2011 roku wynosiła 273 991 mieszkańców.

  Neurogeriatria – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, czerpiąca z neurologii i geriatrii, zajmująca się zaburzeniami neurologicznymi wieku podeszłego. Starzenie się społeczeństw implikuje, analogicznie jak w przypadku pediatrii, powstawanie specjalizacji szczegółowych związanych z chorobami wieku podeszłego. Manipulator robotyczny to pojęcie związane z robotyką. Opisuje ono "mechaniczne ramię", stosowane głównie w fabrykach samochodów, automatycznych liniach produkcyjnych, fabrykach w których istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi, itp. Inaczej mówiąc, jest to część robota pełniąca funkcję ludzkich kończyn górnych. Dla łatwiejszego opisu takiego ramienia wprowadzone zostały pojęcia: człon automatyki, współrzędne lokalne, współrzędne globalne, kinematyka manipulatora, stopnie swobody oraz notacja Denavita-Hartenberga. Pozwalają one w sformalizowany sposób opisać budowę manipulatora oraz zależności występujące pomiędzy kolejnymi elementami składowymi.

  RDS Arena – stadion w Dublinie w Irlandii. Został otwarty w 1868 roku, a w 2007 roku przeszedł gruntowną renowację. Obiekt powstał z myślą o organizowaniu wydarzeń jeździeckich, w tym dorocznego Dublin Horse Show. Zjawisko naturalne – zdarzenie, które nie jest efektem działalności człowieka, choć może go dotyczyć (np. powódź, starzenie się, śmierć).

  Dublin Bus (irl.: Bus Átha Cliath) – przewoźnik publiczny w stolicy Irlandii, Dublinie. Firma została założona w 1987 roku, jest spółką zależną Córas Iompair Éireann, której właścicielem jest rząd Irlandii. Jameson - odmiana irlandzkiej whiskey typu blended, po raz pierwszy wyprodukowana w 1780 roku przez Johna Jamesona jako jedna z pierwszych czterech whiskey produkowanych w Dublinie, obecnie wytwarzana w Midleton w hrabstwie Cork w Irlandii, wyjąwszy sam proces blendowania, który wciąż ma miejsce w Dublinie.

  Układ glin-miedź - układ podwójny określający wzajemną rozpuszczalność pierwiastków glinu i miedzi w określonej temperaturze; w warunkach równowagi termodynamicznej. W stopach Al-Cu można wyróżnić kilka różnych przemian oraz występowanie najczęściej twardych, trudno obrabialnych faz międzymetalicznych. Z technicznego punktu widzenia poddaje się je przesycaniu, starzeniu i niektóre wykazują efekt pamięci kształtu. Sztuka feministyczna – nurt w sztuce, ściśle powiązany z szerszym tłem kulturowym (zobacz też: feminizm), poruszający problem funkcjonowania kobiet w sferze tak sztuki, jak i całej kultury i społeczeństwa, a także zmierzający do wypracowania kobiecego języka w sztuce, co najmniej do lat 70. zdominowanej przez mężczyzn. Upomina się także o obszary objęte w publicznym dyskursie zmową milczenia, takie jak np. biologiczne aspekty funkcjonowania kobiecego ciała, utrata nad nim władzy (starzenie, choroba), polemizuje z narzuconymi normami wyglądu i wizerunków kobiet.

  Dodano: 14.10.2011. 16:26  


  Najnowsze