• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stosowane, cząstkowe równania różniczkowe w fizyce, biologii i naukach społecznych - perspektywy klasyczne i nowoczesne, Bellaterra, Hiszpania

  31.08.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 7 września 2012 r. w Bellaterra, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Stosowane, cząstkowe równania różniczkowe w fizyce, biologii i naukach społecznych - perspektywy klasyczne i nowoczesne" (Applied Partial Differential Equations in Physics, Biology and Social Sciences: Classical and Modern Perspectives).

  Równania różniczkowe otworzyły skarbnicę nowych możliwości przed modelowaniem matematycznym w naukach ścisłych i technologii. Konferencja poświęcona będzie temu potencjałowi, zwłaszcza w kontekście nowej interpretacji matematycznej modeli stosowanych w biologii i naukach społecznych. Omawiane też będą badania w rozmaitych dyscyplinach, takich jak fizyka i inżynieria.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Willi Jäger (ur. 15 sierpnia 1940 w Kschellowitz) – niemiecki matematyk, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, matematyki stosowanej oraz modelowania matematycznego w biologii i naukach społecznych. Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie. Równanie różniczkowe Poissona – niejednorodne równanie różniczkowe cząstkowe liniowe drugiego rzędu typu eliptycznego.

  Analiza systemowa, to podejście badawcze w naukach społecznych, uznające pojęcie systemu i jego analizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych. W matematyce równania sztywne, to równania różniczkowe, których rozwiązania niektórymi metodami numerycznymi mimo małego kroku całkowania są niestabilne. Zdefiniowanie, które równania różniczkowe należą do klasy równań sztywnych nastręcza trudności, ponieważ nie istnieje precyzyjna definicja sztywności. Jednak główna idea opiera się na fakcie , że równania sztywne zawierają człony, które mogą prowadzić do szybkiej zmiany w rozwiązaniu. Jedna z pierwszych metod numerycznych przeznaczonych do tych równań została opisana przez K.C. Sparka.

  Pilotaż badań – w naukach społecznych wstępne badania próbne, stosowane najczęściej w badaniach ankietowych mające na celu: Podwójnie ślepa próba - technika eksperymentalna stosowana w wielu naukach przyrodniczych i czasami w naukach społecznych.

  Równania Cauchy’ego-Riemanna – w analizie zespolonej, dziale matematyki, dwa równania różniczkowe cząstkowe noszące nazwiska Augustina Cauchy’ego i Bernharda Riemanna będące warunkami koniecznym i dostatecznym na to, aby funkcja różniczkowalna była holomorficzna w zbiorze otwartym. Teoria krytyczna (ang. critical theory) - w naukach społecznych i humanistycznych: termin-parasol, określający teorie analizujące i krytykujące kulturę oraz społeczeństwo.

  Całka równania różniczkowego - dowolna funkcja spełniająca dane równanie różniczkowe.
  Inaczej: rozwiązanie równania różniczkowego.

  École des hautes études en sciences sociales (Wyższa szkoła nauk społecznych, dosłownie: Szkoła wyższych studiów w naukach społecznych, EHESS) – francuska uczelnia wyższa, z siedzibą w Paryżu.

  Całka pierwsza - funkcja przyjmująca stałą wartość na trajektoriach rozwiązań równania różniczkowego (lub układu równań różniczkowych). APA style – zestaw reguł opracowanych by ułatwić rozumienie piśmiennictwa z nauk społecznych. Podręcznik Publication Manual of the American Psychological Association zawiera reguły dla każdego aspektu piśmiennictwa, szczególnie w naukach społecznych od oznaczenia autorstwa do konstrukcji tabel, unikania plagiatu i budowania listy cytowań.

  Dodano: 31.08.2012. 16:26  


  Najnowsze