• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studencki Festiwal Nauki na Śląsku

  06.04.2010. 10:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Szósty Studencki Festiwal Nauki będzie trwał na Uniwersytecie Śląskim od 12 do 15 kwietnia. W tym czasie w Katowicach zorganizowany zostanie Jarmark Wiedzy, a w pięciu miastach związanych z UŚ odbywać się będą ciekawe wykłady, warsztaty, dyskusje. Poza tym uczelnia udostępni swoje biblioteki i laboratoria wszystkim zainteresowanym. Festiwalowi towarzyszyć będą również V dni Socjologii.

  Wśród wykładów i warsztatów, które odbywać się będą w Katowicach, Sosnowcu, Rybniku, Cieszynie i Chorzowie, znajdją się między innymi pokazy robotyki, warsztaty z fotografii otworkowej i z analizy snu, wykłady o samurajach i sztucznych narządach, a także dyskusje o organizmach genetycznie modyfikowanych i o interakcji człowieka z komputerem.

  W tym roku myślą przewodnią Studenckiego Festiwalu Nauki będzie wdrażanie innowacyjnych technologii. "To, co dzieje się w zamkniętych laboratoriach, salach seminaryjnych, aulach i gabinetach doświadczalnych, znajduje szerokie zastosowanie w gospodarce. Festiwal Nauki jest doskonałą okazją do zaprezentowania tej nauki, która służy ogólnemu rozwojowi otaczającego nas świata" - uważają organizatorzy z Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Działu Informacji i Promocji uczelni.

  W czasie Jarmarku Wiedzy - 14 i 15 kwietnia na ulicy Bankowej w Katowicach - powstanie miasteczko namiotowe, w którym studenci będą prezentować wyniki swoich badań. Podczas tego wydarzenia odbędą się badania emisji głosu, rekonstrukcja obrony Katowic z czasów II wojny światowej, prezentacja buntu hipisów i słowiańskiej wioski, a także pokaz eksperymentów fizycznych.

  Z kolei głównym tematem Dni Socjologii będzie "socjologia wizualna". Program ma nawiązywać do tego, co w tej dziedzinie nauki jest widoczne, utrwalone i zapisane za pomocą fotografii, filmu czy obrazu. Dni Socjologii odbędą się 13 i 14 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.knsus.us.edu.pl

  Podczas zeszłorocznej edycji Festiwalu Nauki UŚ odwiedziło 25 tysięcy osób. Goście zwiedzali uczelnię, uczestniczyli w badaniach, a także oglądali pokaz tańców średniowiecznych i zwiedzali staropolską wioskę.

  Organizatorzy mówią, że ich Festiwal jest jedyną w regionie imprezą popularnonaukową, integrującą środowisko akademickie ze światem biznesu. Poprzez takie inicjatywy Uniwersytet Śląski chce także zaprezentować swoją ofertę naukową i zachęcić do studiowania w murach uczelni.

  Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie: http://www.festiwalnauki.us.edu.pl/

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Dolnośląski Festiwal Nauki, do 2000 Wrocławski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Festiwal organizowany jest od 1998 roku, a obecną nazwę ma od 2001. Pierwszy festiwal z 1998 obejmował imprezy naukowe we Wrocławiu (3 dni), Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (1 dzień). Kolejne edycje stawały się z reguły coraz dłuższe i obejmujące więcej miast, tak że XV Festiwal w 2012 trwał 22 dni i oprócz w/w miast odbywa się także w Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. Organizatorami są uczelnie dolnośląskie i lokalne jednostki PAN, przy współudziale różnych instytucji kultury i firm. Inicjatorką powstania i głównym koordynatorem Festiwalu w pierwszych latach była prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W edycji w 2011 roku odbyło się przeszło 1200 imprez naukowych, które łącznie odwiedziło ponad 110 tys. osób.

  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna – niepubliczna szkoła wyższa mająca swoją siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 29 w Katowicach. Uczelnia powstała 24 kwietnia 2008 roku w wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 348 a założycielem była Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – festiwal odbywający się w Łodzi od 2001 r. którego zadaniem jest promocja osiągnięć łódzkich środowisk naukowych i artystycznych, popularyzacja nauki i sztuki a także integracja środowisk akademickich z ogółem mieszkańców miasta. Festiwal odbywa się zwykle w kwietniu.

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – międzywydziałowa jednostka prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski. Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do wielkości biblioteka ekonomiczna w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Maciej Mikołaj Geller (ur. 6 grudnia 1941 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, popularyzator nauki, dyrektor Warszawskiego Festiwalu Nauki.

  Festiwal Polskich Filmów „Kinoteka” – festiwal polskich filmów odbywający się w Wielkiej Brytanii od 2003 roku. Festiwal jest corocznie organizowany przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Głównym zadaniem „Kinoteki” jest promocja polskiej kinematografii wśród brytyjskich mediów i publiczności, ale jej program jest również adresowany do Polonii w UK. W ramach festiwalu prezentowane są zarówno najnowsze produkcje filmowe z ostatniego roku, jak i klasyka polskiego kina. Od czasów swojej drugiej edycji festiwal wychodzi także poza sztukę filmową, oferując w swoim programie wydarzenia muzyczne i związane ze sztukami wizualnymi.

  Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.

  Socjologia wiedzy – dział socjologii szczegółowej analizujący związki między warunkami powstawania wiedzy (nauki) a jej treścią; bada kontekst ich występowania oraz ustala prawidłowości pojawiania się określonych typów myślenia i wiedzy. KWordQuiz - program, który służy głównie do nauki nowego słownictwa, będący częścią KDE Education Project, które z kolei jest częścią środowiska graficznego KDE. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. KWordQuiz używa formatu kvtml. Można go wykorzystać do nauki słownictwa, praktycznie wszystkich języków świata, ponieważ w pełni wspiera Unicode. Po za nauką słownictwa można wykorzystać go do uczenia się terminologii z wielu innych dziedzin nauki, np. do nauki stolic państw świata.

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach:

  Aleksandra Anna Kubicz (de domo Mrozkówna, ur. 19 lutego 1932 w Chorzowie) – polska profesor biochemii, popularyzatorka wiedzy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i prorektor tej uczelni (1981–82 i 1994–95), twórczyni i organizatorka Wrocławskiego Święta Nauki, przekształconego następnie w Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN), współzałożycielka European Science Events Association (EUSEA). Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”).

  Nauka a nieświadomość: Tytuł monografii profesor Aliny Motyckiej (Instytut Filozofii i Socjologii Nauki PAN w Warszawie), Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wrocław 1998 Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur – polski festiwal muzyczny poświęcony prezentacji wielokulturowości, od 2005 roku odbywa się we wrześniu w centrum Warszawy. Impreza trwa tydzień i jest prezentacją zjawisk muzycznych i kulturalnych z różnych części świata. Jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Festiwal odbywa się pod Pałacem Kultury i Nauki, w namiocie festiwalowym, specjalnie budowanym na potrzeby imprezy.

  Dodano: 06.04.2010. 10:21  


  Najnowsze