• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowa konferencja na temat analizy GMO - Como, Włochy

  16.02.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) oraz Europejska Sieć Laboratoriów GMO (ENGL) organizują pierwszą światową konferencję dotyczącą analizy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Odbędzie się ona w dniach 24-27 lipca w miejscowości Como we Włoszech.

  Konferencja poświęcona będzie aspektom naukowo-technicznym kontroli i analizy GMO, a udział w niej wezmą międzynarodowi eksperci, którzy chętnie podzielą się wiedzą i wniosą swój wkład w międzynarodowy dialog naukowy w następujących, różnorodnych, choć wzajemnie zależnych, dziedzinach:
  - pobieranie próbek do analizy GMO;
  - narzędzia analityczne i procedury stosowane na etapach łańcucha produkcji;
  - spójność wyników testów, interpretacja wyników i raportowanie;
  - harmonizacja standardów w zakresie wykrywania cech GM.

  Adresatami konferencji są wszystkie zainteresowane strony uczestniczące w kontroli i analizie GMO, przemysł, regulatorzy oraz inni.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. STATISTICA - zintegrowany pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego wydany przez firmę StatSoft. STATISTICA daje szeroki wybór procedur analizy i zarządzania danymi, zapewnia także wizualizację wyników analizy oraz generowanie raportów. Fenris to zestaw narzędzi służących do analizy programów, debugowania, analizy protokołów, inżynierii wstecznej, audytów bezpieczeństwa i wielu innych.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech. GOLD (ang. Grammar Oriented Language Developer) – narzędzie do generowania parserów typu LALR z opisu gramatyki do analizy syntaktycznej oraz generowania Deterministycznych automatów skończonych (DFA) do analizy leksykalnej. Gramatyka jest kompilowana do pliku zamiast generowania kodu źródłowego parsera.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Como Lago (: Stazione di Como Lago) – stacja kolejowa w Como, w regionie Lombardia, w prowincji Como, we Włoszech, na linii Saronno-Como.

  Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego i dostarcza informacji finansowych o wykonaniu poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, kontroli i analizy. Tworzy informacje niezbędne do ochrony i kontroli mienia publicznego oraz do rozliczania zarządzających tym mieniem z odpowiedzialności przed społeczeństwem. Ten rodzaj rachunkowości wyróżnia ujednolicenie, wyrażone poprzez stosowanie: Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną.

  Vibhajjavāda – (pali. Vibhajja - analiza + vada - nauka, szkoła, doktryna). Całą nazwę można rozumieć jako "nauka analizy" lub jako "szkoła analizy". To zbiorcza nazwa buddyjskich szkół promujących analizę jako podstawowe narzędzie rozwijania wglądu. Zwano ich także "Rozróżniającymi".

  FxCop to darmowe narzędzie firmy Microsoft do statycznej analizy kodu programów napisanych dla platformy .NET, sprawdzające zgodność z wytycznymi .NET Framework Design Guidelines. W przeciwieństwie do Lint dla języka C FxCop analizuje skompilowany kod pośredni, a nie kod źródłowy. Narzędzie potrafi wykryć ponad 200 różnych defektów w następujących kategoriach:

  Fotointerpretacja - metoda wykrywania i rozpoznawania obiektów i zjawisk, a także relacji między nimi na podstawie analizy cech fotointeretacyjnych ich obrazu fotograficznego. DebConf - to coroczna konferencja informatyczna dotycząca systemu operacyjnego Debian GNU/Linux. Spotykają się na niej deweloperzy projektu ustalając między innymi szczegóły na temat jego dalszego rozwoju. DebConf zwykle odbywa się w czerwcu, a pierwsza konferencja miała miejsce w roku 2000 w Bordeaux we Francji.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  Dodano: 16.02.2012. 18:26  


  Najnowsze