• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

  12.03.2009. 15:45
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W najbliższą niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych, który jest Dniem ruchomym i przypada na trzecią niedzielę marca. Przy tej okazji warto choć przez chwilę zastanowić się nad sytuacją w jakiej znajdują się ludzie niepełnosprawni.

  Kto pomaga osobom niepełnosprawnym?

  Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w Polsce żyje 5 456 000 niepełnosprawnych osób, co stanowi 14,3% ogółu mieszkańców kraju. Przy okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych warto przyjrzeć się ich sytuacji.


  Jeśli uwzględnimy fakt, że ponad 4% niepełnosprawnych posiada orzeczenie lekarskie, lecz nie uważa się za osobę niepełnosprawną, to statystyki przedstawiają się dość dobrze. W przypadku tych osób niepełnosprawność stanowi jedynie formę zabezpieczenia przed brakiem środków do życia, poprzez uzyskanie prawa do renty lub zasiłku z pomocy społecznej.
  W sytuacji niepełnosprawnych zachodzą stopniowe zmiany. Coraz więcej organizacji stara się podchodzić do problemów niepełnosprawnych indywidualnie, skupiając się na poszczególnych osobach lub małych grupach. - Dzieci upośledzone mają bardzo wiele lęków. Boją się czasem swojego cienia. Problemem może być dla nich proste zginanie palców. Dlatego trzeba je otworzyć, żeby  mogły normalnie funkcjonować " mówi Dyrektor Zespołu Szkół nr 103 w Poznaniu, Krzysztof Lausch.

  Mówiące materiały
  Osobom niepełnosprawnym z pomocą przychodzi także technologia. Komputery wyposażone w klawiatury brajlowskie oraz syntezatory mowy stwarzają szerokie możliwości realizacji zawodowej osobom dotkniętym utratą wzroku. Nowe materiały, które posiadają właściwości zmiany np. koloru pod wpływem temperatury, lub materiały z wbudowanymi systemami elektronicznymi, które przy odpowiednim nacisku, wysyłają sygnały dźwiękowe " pozwalają na przekazywanie informacji o obiekcie lub terenie, osobom niewidzącym.

  Pomoc dzięki procentom

  - Chcemy umożliwić dzieciom niepełnosprawnym wszechstronny rozwój, dać im satysfakcję z rozwijania swoich talentów, dlatego wspieramy takie projekty jak warsztaty artystyczne organizowane przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych " mówi Ewa Sobczyk z Fundacji Banku Zachodniego WBK, która co roku na różnorodne projekty pomocowe dla najmłodszych przekazuje środki zgromadzone z przekazywanego przez podatników 1%. Pomoc, która płynie do osób niepełnosprawnych z Fundacji BZ WBK jest tym bardziej wyjątkowa, że podwaja ona każdy 1% przekazany jej w ramach corocznych rozliczeń podatkowych.


  Urzędowy język migowy

  A na jaką pomoc osoby niepełnosprawne mogą liczyć ze strony państwa? Jak podaje biuro Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w 2009 roku planowane jest, między innymi, przygotowanie projektu regulacji nadającej językowi migowemu status języka urzędowego, dzięki czemu określone zostaną warunki korzystania z usług tłumacza języka migowego, a koszty jego usług będą pokrywane przez zlecającego tłumaczenie, tj. jednostkę publiczną lub niepubliczną. Dużym ułatwieniem dla osób niesłyszących ma być także wprowadzenie obowiązku powiadamiania ich przez policję, pogotowie ratunkowe, czy straż pożarną poprzez sms-y lub maile, co umożliwi im komunikację z tymi instytucjami.

  Stwarzanie szans na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie przez ogólnorozwojowe warsztaty, ułatwienia prawne czy technologiczne powodują, że możliwe staje się zastąpienie stałej opieki integracją. Taka zmiana przynosi korzyści zarówno osobom niepełnosprawnym jak i społeczeństwu, a państwu pozwala na duże oszczędności.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Książki dla niepełnosprawnych – są to szeroko pojęte materiały czytelnicze, adresowane do osób z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi jak i psychicznymi, których możliwości korzystania ze standardowych wydawnictw książkowych ze względu na stan zdrowia są bardzo utrudnione lub całkiem niemożliwe. Umożliwiają dostęp osób niepełnosprawnych do nauki, kultury i rozrywki. Etykieta postępowania z niepełnosprawnymi – zaproponowany prawdopodobnie w latach 70. XX wieku przez Ruch na rzecz Praw Niepełnosprawnych (Disability Rights Movement) zestaw reguł dobrych manier osób sprawnych w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Ten zestaw zasad odnosi się do szczególnie osób niepełnosprawnych ruchowo. Handicapizm (ang. handicap - niepełnosprawność, przeszkoda) - niechęć, wrogość względem osób niepełnosprawnych. Uprzedzenie może przejawiać się zarówno bezpośrednią agresją (III Rzesza - uprzedzenie awersyjne) jak i np. lekceważeniem potrzeb osób niepełnosprawnych w architekturze (uprzedzenie dominatywne). Skutkiem handicapizmu jest odczuwanie przez nich poczucia wykluczenia ze społeczeństwa.

  Seks niepełnosprawnych – dziedzina życia codziennego zajmująca się życiem seksualnym i intymnym osób niepełnosprawnych, np. kalectwo (po urazach rdzenia kręgowego), upośledzenie intelektualne. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym osób niepełnosprawnych – impreza narciarska dla ośób niepełnosprawnych. Odbywają się na niej zawody w biathlonie oraz biegach narciarskich. Zawodnicy rywalizują w trzech kategoriach niepełnosprawności:

  Sport niepełnosprawnych – dyscypliny sportowe uprawiane przez zawodników niepełnosprawnych z adaptacją zasad i sprzętu adekwatną do stopnia i rodzaju ograniczenia sprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201). Aktualnie organ działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776), którą ustawodawca w latach 1997-2013 zmieniał ponad 60 razy.

  Technologie asystujące (technologie dla niepełnosprawnych) – szeroka klasa technologii umożliwiających większą niezależność osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania – polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Aleksandra Perchla-Włosik, przewodniczącym Rady Programowej – Wojciech Skiba, pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Autobus niskopodłogowy − autobus, który nie ma stopni wejściowych, co jest ułatwieniem przy wymianie podróżnych na przystankach oraz dla osób niepełnosprawnych, starszych i z wózkami dziecięcymi. Część autobusów niskopodłogowych umożliwia swobodny przewóz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Motywacja" – organizacja społeczna w Toruniu zrzeszająca osoby niepełnosprawne.

  Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup – sportowe przedsięwzięcie, mające na celu popularyzację piłki nożnej wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla których aktywność fizyczna jest ważnym elementem rehabilitacji.

  Dodano: 12.03.2009. 15:45  


  Najnowsze