• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Kongres Języka Hebrajskiego

  23.09.2011. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Kilkudziesięciu naukowców z całego świata gościło na 20. Światowym Kongresie Języka Hebrajskiego. Spotkanie zwołane przez organizację Brit Ivrit Olamit było okazją do upamiętnienia postaci rabina Zwi Kalischera, który mieszkał w Toruniu. Kongres zakończył się w czwartek.  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kongres w Akwizgranie - konferencja międzynarodowa, która odbyła się jesienią 1818 roku. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli państw Świętego Przymierza po kongresie wiedeńskim. Kongres zakończył wojskową okupację Francji i ponowił postanowienia przeciw ruchom rewolucyjnym. W spotkaniu udział wzięli: Światowy Kongres Baptystyczny – cykliczne spotkania baptystów z całego świata organizowane co 5 lat w różnych miejscach. W Kongresie uczestniczą głównie przedstawiciele kościołów i zborów należących do Światowego Związku Baptystycznego oraz zaproszeni goście. Katolicy języka hebrajskiego (hebr. עברים קתולים Iwrim Qatholim) – grupa chrześcijan, członków Kościoła rzymskokatolickiego, którzy używają w liturgii języka hebrajskiego. Największe skupisko w Izraelu.

  Matthaeus Adrianus (Adriani, poświadczony dla lat 1501–1521) – hebraista, konwertyta pochodzenia żydowskiego. Jako znawca języka hebrajskiego współpracował m.in. z Erazmem z Roterdamu i Marcinem Lutrem. Zyskał duży rozgłos jako nauczyciel tego języka – nauka hebrajskiego na początku XVI wieku była pewną nowością w filologii i bardzo szybko się rozwijała. Jego życie znane jest fragmentarycznie. Europejski Kongres Żydowski - został założony w 1986 roku. Ma siedziby w Paryżu, Brukseli, Strasburgu, Berlinie i Budapeszcie. Jest to jedyny oficjalny organ przedstawicielski europejskich Żydów. Związany jest ze Światowym Kongresem Żydowskim. Współpracuje z krajowymi rządami, instytucjami Unii Europejskiej i Radą Europy. Europejski Kongres Żydów jest jedną z najbardziej wpływowych międzynarodowych organizacji społecznych i największą świecką organizacją reprezentującą ponad 2,5 mln Żydów w całej Europie, którzy są członkami 42 krajowych organizacji żydowskich na tym kontynencie. Z Polski należą do niego Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

  Aneta – forma pochodna imienia Anna, powstała jako przeniesienie francuskiego zdrobnienia tego imienia, Anette, do języka polskiego. Pochodzi z języka hebrajskiego. Imię dotarło do Polski w XIX w., wcześniej używano tylko imienia Anna. Kongres haski (Kongres Europejski w Hadze) – spotkanie przedstawicieli 25 krajów zorganizowane przez Józefa Retingera i Duncana Sandysa w Hadze w dniach 7-10 maja 1948. Kongres stał się forum dyskusyjnym na temat idei i metod integracji europejskiej, zapoczątkował utworzenie Rady Europy i powstanie Ruchu Europejskiego.

  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Światowy Kongres Kresowian - nadrzędna organizacja skupiająca związki i stowarzyszenia kresowe. Przewodniczącym Kongresu jest Jan Skalski, zaś jego siedziba mieści się przy ul. Moniuszki 13 w Bytomiu.

  Abilene – imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego, być może wywodzi się od hebrajskiego słowa oznaczającego trawę. Występuje też w wariantach Abalene, Abalina, Abilena i Abiline.

  Kongres konserwatywny - cykl konferencji naukowych, organizowanych corocznie w Krakowie przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Spotkanie ma charakter jednodniowej konferencji, organizowanej w październiku każdego roku. Ostatni, VII Kongres Konserwatywny miał miejsce 9 października 2010 r.

  Llanito (lub yanito) - dialekt angielski używany na co dzień przez rdzennych mieszkańców Gibraltaru. Charakteryzuje się znaczną ilością zapożyczeń leksykalnych z andaluzyjskiej odmiany języka hiszpańskiego, do tego stopnia, że jest uważany za mieszaninę obu tych języków. Różni się jednak od tzw. Spanglish używanego na obszarze przygranicznym między USA a Meksykiem. Llanito zawiera także wiele słów z innych języków, między innymi z dialektu genueńskiego, języka hebrajskiego, arabskiego, portugalskiego i maltańskiego. Odmiana języka – zróżnicowanie języka literackiego, wynikające z dużego rozprzestrzenienia się danej mowy na świecie. Różnice między wariantami są na tyle małe, że można je rozróżniać w obrębie jednego języka. Nie należy mylić odmiany języka, która dotyczy tylko języka ogólnonarodowego, z dialektem, który jest mową ludową.

  Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act - w skrócie CBDTPA (dawniej SSSCA - Security Systems Standards and Certification Act) - przedstawiony w Kongresie USA w 2002 roku projekt ustawy, która - jeśli zostałaby wprowadzona - zabraniałaby sprzedaży i produkcji na terenie Stanów Zjednoczonych jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, który nie posiadałby wbudowanych układów Digital Right Management, które ograniczałyby prawa użytkownika do korzystania i kopiowania cyfrowej zawartości, zależnie od życzeń producenta tej zawartości. Ścisłe wytyczne dotyczące funkcji modułów DRM ma ustalić amerykański Kongres korzystając z usług firm trzecich.

  Dodano: 23.09.2011. 10:33  


  Najnowsze