• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy kongres lipidologii klinicznej, Budapeszt, Węgry

  25.09.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-8 grudnia 2013 r. w Budapeszcie odbędzie się "Światowy kongres lipidologii klinicznej" (World congress of clinical lipidology).

  Dyslipidemię powodują zaburzenia poziomu lipidów (cholesterolu i tłuszczów) we krwi. W krajach rozwiniętych najczęściej występuje hiperlipidemia, związana ze zwiększonym poziomem lipidów. Schorzenia te, wynikające często z nieprawidłowej diety i trybu życia, są najważniejszymi uleczalnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Choć dostępne są skuteczne leki przeciwko dyslipidemii, ich stosowanie wiąże się z pewnymi działaniami niepożądanymi i nie zawsze jest skuteczne (u niektórych pacjentów nie udaje się na przykład odpowiednio obniżyć poziomu cholesterolu).

  Konferencja będzie forum dla specjalistów zajmujących się wszystkimi aspektami dyslipidemi, od diagnostyki i leczenia, przez dietę i nowe leki obniżające poziom lipidów, po skutki uboczne i kwestie prawne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Żywice jonowymienne – (ATC: V04 CG01) grupa leków stosowanych w hipercholesterolemii. Leki z tej grupy wiążą w jelicie kwasy żółciowe, zmniejszając ich transport zwrotny do wątroby, co prowadzi do zmniejszenia poziomu cholesterolu w hepatocytach i zwiększenia ekspresji receptora LDL. Więcej receptorów LDL na powierzchni hepatocytów prowadzi do wzmożenia usuwania cząsteczek LDL-C z krwi i obniżenia poziomu tej frakcji cholesterolu w osoczu. Fenofibrat (łac. Fenofibratum) – lek obniżający poziom lipidów we krwi wywołujący swoje działanie przez zablokowanie syntezy lipidów w wątrobie. Statyny − grupa leków stosowanych w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi.
  Leki te działają przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Stosowane są w leczeniu hiperlipidemii zarówno w mono- jak i politerapii; zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów wieńcowych, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest miopatia.

  Doustne leki przeciwcukrzycowe – grupa leków w postaci tabletek stosowanych w cukrzycy. Leki te różnią się pod względem mechanizmu działania, profilu farmakologicznego, ale ich wspólną cechą jest zasadniczy efekt działania – obniżanie stężenia glukozy we krwi (działanie hipoglikemizujące). Doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2, oraz niektóre z nich (pochodne biguanidowe) pomocniczo w wybranych przypadkach cukrzycy typu 1 (zmniejszenie wahań glikemii poposiłkowej, obniżenie poziomu lipidów). Hiperlipidemia to zespół zaburzeń metabolicznych objawiających się podwyższonymi poziomami frakcji cholesterolu lub trójglicerydów w surowicy krwi. Najczęściej spowodowana jest nieprawidłowym odżywianiem, siedzącym trybem życia, nadwagą, predyspozycjami genetycznymi (hipercholesterolemia rodzinna).

  Gemfibrozyl (łac. Gemfibrozilum) – organiczny związek chemiczny, lek hipolipemiczny. Wpływa normująco na stężenie tłuszczów w osoczu, obniża poziom cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, zwiększa poziom cholesterolu HDL. Lipidogram – badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej oraz poziomu całkowitego cholesterolu, stężenia frakcji HDL i LDL, a także stężenia triglicerydów. Badanie wykonuje się na czczo (co najmniej osiem godzin przerwy w jedzeniu). Wskazane jest również stosowania niskotłuszczowej diety kilka dni przed badaniem.

  Lobotomia przedczołowa, inaczej leukotomia, zwana popularnie lobotomią lub lobotomią czołową – zabieg neurochirurgiczny polegający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe płaty mózgowe ze strukturami międzymózgowia (najczęściej podwzgórzem lub wzgórzem). Dawniej jedna z metod leczenia chorych na schizofrenię lub inne poważne zaburzenia psychiczne. Celem była redukcja procesów emocjonalnych, które zwykle towarzyszą procesom poznawczym – myślom i wspomnieniom (a więc i myślom natrętnym lub halucynacjom). Stosowano ją w czasie, gdy nie były jeszcze dostępne skuteczne leki przeciwpsychotyczne. Jednym z poważniejszych skutków ubocznych lobotomii przedczołowej jest utrata przez pacjenta poczucia "ciągłości własnego ja", świadomości, że jest tą samą osobą, którą był wczoraj i będzie jutro. Peroksydacja lipidów − biologiczny proces utleniania lipidów, łańcuchowy i wolnorodnikowy, w którego wyniku powstają nadtlenki tych lipidów. Składa się z trzech etapów: incjacji, propagacji i terminacji − typowych etapów reakcji wolnorodnikowych, oraz reinicjacji.

  Order zasługi FIFA: Order zasługi FIFA - najwyższy rodzaj odznaczenia przyznawanego przez FIFA. O tym, kto zdobędzie te odznaczenie decyduje specjalny coroczny kongres FIFA. Nagrodę tą najczęściej dostają osobistości związane z samą piłką nożną (np. piłkarze, działacze piłkarscy, kibice danych klubów lub reprezentacji), choć nie zawsze się tak dzieje (przykładem takiego zdobywcy jest Nelson Mandela). W 2004 roku dodatkowo specjalny kongres nadał też wybranym podmiotom order stulecia zasługi FIFA.

  Leki przeciwwymiotne – leki skuteczne przeciw wymiotom i nudnościom. Leki przeciwwymiotne stosuje się najczęściej w leczeniu choroby lokomocyjnej oraz działania niepożądanego opioidowych środków znieczulających, znieczulenia ogólnego oraz chemioterapii w chorobach nowotworowych.

  Ciprofibrat (łac. Ciprofibratum) – organiczny związek chemiczny, lek obniżający poziom tłuszczów we krwi. Zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, podnosi stężenie cholesterolu HDL w surowicy krwi. Poprawia tolerancję glukozy. Lek wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 80 godzin. Trofalaksja – forma kontaktu społecznego owadów, gdzie dochodzi do wymiany związków chemicznych (np. węglowodorów). Substancje te pochodzą z gruczołów zagardzielowych znajdujących się na głowie. Owady podczas czyszczenia rozprowadzają je na powierzchni ciała. Węglowodory tworzą wzór bodźców chemicznych, tzw. „wizę kolonii”, poprzez którą owady się komunikują. Skład lipidów umożliwia relacje osobnikom występującym na tym samym obszarze lub w gnieździe, np. mrówkom Formicidae, pszczołom Apidae i osom Vespidae. Podczas kontaktów dochodzi do wymiany lipidów, więc na powierzchni owada znajduje się mieszanina lipidów pochodzących też od innych członków kolonii. Owady rozróżniają gatunek lub płeć partnera poprzez porównanie składu lipidów. Przykładowo, jeśli osobnik innego gatunku znajdzie się w kolonii termitów, to jej członkowie szybko rozpoznają „intruza” i wypędzają go z gniazda.

  Hipercholesterolemia (łac. hypercholesterolemia) - podwyższone powyżej normy stężenie cholesterolu w osoczu krwi. Nie jest to schorzenie, ale nieprawidłowość metaboliczna, która może towarzyszyć innym chorobom i jest ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób układu krążenia, jak zawał serca, udar mózgu i inne. Żywienie medyczne – sposób odżywania się przypisany leczeniu chorób, najczęściej nowotworów. Ma na celu zwiększenie lub zapewnienie choremu dodatkowej ilości składników odżywczych, których nie może przyswoić z naturalnych pokarmów wynikających z ograniczeń konkretnej diety.

  Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty – grupa leków spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi. Stosuje się je w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi. Leki te są mało skuteczne w leczeniu i profilaktyce zakrzepów w tętnicach, które zwykle składają się głównie z czopów płytek krwi z niewielką zawartością fibryny.

  Dodano: 25.09.2012. 16:17  


  Najnowsze