• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Tydzień Alergii

  03.04.2011. 11:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W tym roku, między 4 a 10 kwietnia, po raz pierwszy będziemy obchodzić Światowy Tydzień Alergii. Ogłosiła go Światowa Organizacja Alergii (WAO - World Allergy Organization), zrzeszająca lekarzy alergologów z ponad 100 krajów. Akcja ma zwrócić uwagę na globalny wymiar chorób alergicznych, dotychczas postrzeganych jako choroby zamożnych krajów.

  Alergie to choroby przewlekłe, które znacznie obniżają jakość życia oraz budżet ochrony zdrowia. Niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie życia. Badania epidemiologiczne wskazują na wzrost występowania alergii wzrasta zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

   

  Jak informuje Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA), do chorób alergicznych należą: astma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka i obrzęk angioneurotyczny, anafilaksja, alergia na leki i pokarmy. Alergie dotyczą całej populacji - na alergię chorują bowiem osoby w każdym wieku, bardzo często dzieci i młodzież. Nierzadka jest również alergia na wiele alergenów jednocześnie, objawiająca się dolegliwościami ze strony wielu narządów.

  Według danych WAO, około 30-40 proc. populacji świata cierpi z powodu alergii. Ponad 300 mln ludzi na świecie choruje na astmę oskrzelową. Organizacja szacuje, że 250 tys. osób umiera każdego roku z powodu astmy. Wraz z liczbą cierpiących z powodu chorób alergicznych rosną również koszty ich leczenia - np. w USA w 2007 roku bezpośrednie koszty (opieki medycznej i leków) oraz koszty pośrednie (np. absencje w pracy spowodowane chorobami alergicznymi) wyniosły ponad 40 miliardów dolarów. Ta kwota z każdym rokiem rośnie obciążając krajowe budżety przeznaczone dla służby zdrowia.

  Ta sytuacja dotyczy również Polski. W programie "Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce" (ECAP) przeprowadzonym na 22,5 tys. respondentów z 8 największych miast Polski oraz regionu rolniczego Zamojszczyzny wykazano, że u prawie co drugiego Polaka można stwierdzić dodatnie testy skórne z powszechnymi alergenami powietrzno-pochodnymi.

  Choroby alergiczne występują u prawie 40 proc. populacji Polski, w tym: katar alergiczny u ponad 20 proc., objawy astmy u prawie 12 proc., cechy atopowego zapalenia skóry u około 7-9 proc., inne schorzenia alergiczne u następnych kilku procent na terenie wielkich miast oraz znacznie rzadziej w czystym ekologicznie, choć pełnym alergenów środowisku wiejskim.

  Porównanie z innymi regionami Europy wskazuje, że Polska należy do najbardziej dotkniętych tym problemem zdrowotnym krajów (obok Wielkiej Brytanii i Niemiec). Analiza danych pochodzących z różnych badań epidemiologicznych wykonanych w ciągu ostatnich 20 lat wskazuje na utrzymujący się wzrost zachorowań na alergię. Zdaniem ekspertów, nie raczej szans, by w najbliższej przyszłości zmniejszyło się występowanie chorób uczuleniowych w naszym kraju. Badania ECAP wykazują ponadto, że nawet 75 proc. chorych na astmę może nie wiedzieć, że w ogóle na nią cierpi lub też ma ją zdiagnozowaną jaką inną chorobę.

  Jak przekonują alergolodzy zrzeszeni w PTA, współczesna medycyna ma metody pozwalające skutecznie walczyć z objawami alergii - każdy alergik stosując się do zaleceń lekarskich może prowadzić normalny tryb życia, niezakłócany atakami astmy, wysypkami, czy też obrzękami. Alergię można kontrolować - można ją również leczyć terapiami, wśród których szansę na całkowite wyleczenie objawów daje immunoterapia polegająca na odpowiedniej regulacji czynności układu odpornościowego.

  Skuteczność terapii zależy od wzrostu społecznej świadomości zagadnienia chorób alergicznych - wśród lekarzy i pacjentów.

  Misją WAO jest rozpowszechnienie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych jaki stanowi astma i choroby alergiczne. Organizacja edukuje i promuje wyniki badań naukowych w tej dziedzinie medycyny. Dąży do poprawy jakości opieki medycznej nad chorymi na alergię i skutecznej profilaktyki. Te cele i zadania oraz ich medyczne uzasadnienie zostały opublikowane przez WAO w Białej Księdze Alergii 2011-2012, która podsumowuje aktualny stan wiedzy o problemie alergii na świecie oraz rekomenduje działania mające na celu poddanie ich większej kontroli.

  PTA poprzez inicjatywy edukacyjne wciela w życie zalecenia WAO na krajowym polu walki z chorobami alergicznymi. Rosnąca liczba chorych wymaga właściwej diagnozy i skutecznego leczenia - co jest ogromnym wyzwaniem dla środowiska alergologicznego i całej służby zdrowia. Obchody Światowego Tygodnia Alergii w Polsce mają również służyć temu, by chorzy stosowali się do zaleceń odpowiednio wykształconych specjalistów.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Pyłkowica (pollinosis) – inaczej astma pyłkowa, jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów, takich jak skóra lub przewód pokarmowy.

  Alergia na substancje zapachowe (ang. fragrance allergy) – rodzaj alergii na substancje chemiczne, wykorzystywane jako aromaty w przemyśle kosmetycznym.

  Alergia krzyżowa – zjawisko charakteryzujące się wystąpieniem tożsamych objawów alergicznych u tej samej osoby po wprowadzeniu do jej organizmu różnych alergenów (najczęściej różną drogą). W praktyce, np. osoba uczulona na pyłki brzozy, może mieć te same objawy alergiczne po spożyciu jabłek, ananasów.

  Katar sienny – alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa (ang. Seasonal Allergic Rhinitis – SAR). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych powodują uwalnianie przez mastocyty i bazofile histaminy drażniącej błonę śluzową nosa. Odnośnie do kataru siennego używa się też pojęcia pyłkowica (pollinosis), które obejmuje sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wraz z dolegliwościami towarzyszącymi, jak napady astmy oskrzelowej, alergiczne reakcje skóry lub przewodu pokarmowego.

  Katar sienny – alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa (ang. Seasonal Allergic Rhinitis – SAR). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych powodują uwalnianie przez mastocyty i bazofile histaminy drażniącej błonę śluzową nosa. Odnośnie do kataru siennego używa się też pojęcia pyłkowica (pollinosis), które obejmuje sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wraz z dolegliwościami towarzyszącymi, jak napady astmy oskrzelowej, alergiczne reakcje skóry lub przewodu pokarmowego.

  Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.

  Cyproheptadyna – należy do grupy leków przeciwhistaminowych I generacji. Charakteryzuje się dodatkowo silnym działaniem serotoninolitycznym. Stosowana w przypadku chorób alergicznych z towarzyszącym silnym świądem skóry.

  Dodano: 03.04.2011. 11:04  


  Najnowsze