• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Święto pi-ęknej liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim

  11.03.2010. 23:06
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Liczba Pi swoje święto obchodzi 3.14, czyli 14 marca. Z tej okazji Uniwersytet Śląski organizuje - w dniach 11-13 marca - festiwal nauk ścisłych i przyrodniczych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Uczelnia przygotowała wiele ciekawych warsztatów, konkursów i zajęć dla młodzieży.

  W dniu tym zostaną rozstrzygniete dwie inicjatywy przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: bieg na orientację Tour de Science, podczas którego będą musieli się uporać z zagadkami i zadaniami z zakresu matematyki, informatyki, fizyki i chemii, oraz konkurs "Łamigłówki Matematyczne 2010".

  Natomiast uczestnicy Warsztatów Koła Naukowego Matematyków będą mogli - w czasie dni liczby Pi - za udział w zajęciach zdobyć PI-niądze, które będzie można wymieniać na pi-ciastaka czy zakładki z fraktalami. Poza tym będą się odbywać m.in. zajęcia poświęcone zagadkom matematycznych i logicznych czy szyfrowaniu.

  Na dorosłych miłośników liczby Pi będą czekać wykłady m.in. z zakresu probabilistyki i o paradoksach nieskończoności.

  Instytut Fizyki przygotował wykłady poświęcone m.in. fizyce w sporcie, w muzyce i w tańcu, teorii gier w podejmowaniu decyzji. Na Wydziale będzie też można rozwiązać quizy komputerowe i wziąć udział w konkursie programistycznym.

  Święto liczby Pi Uniwersytet Śląski celebruje po raz czwarty. W Europie z liczbą Pi kojarzony jest również 22 lipca - 22/7 - bo iloraz tych dwóch liczb jest przybliżeniem Pi i wynosi około 3,1428. Dzień ten jest znany jako dzień aproksymacji liczby Pi.

  Informacje o obchodach święta tej najbardziej popularnej liczby niewymiernej na UŚ można znaleźć na stronie: www.swietopi.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Liczby niewymierne – liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, czyli takie liczby rzeczywiste których nie można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb: liczby całkowitej przez liczbę naturalną różną od zera. Liczby naturalne – liczby służące podawaniu liczności (trzy osoby, zob. liczebnik główny/kardynalny) i ustalania kolejności (trzecia osoba, zob. liczebnik porządkowy), poddane w matematyce dalszym uogólnieniom (odpowiednio: liczby kardynalne, liczby porządkowe). Badaniem własności liczb naturalnych zajmują się arytmetyka i teoria liczb. Według finitystów, zwolenników skrajnego nurtu filozofii matematyki, są to jedyne liczby, jakimi powinna zajmować się matematyka - słynne jest stwierdzenie propagatora arytmetyzacji wszystkich dziedzin matematyki Leopolda Kroneckera: Liczby całkowite stworzył dobry Bóg. Reszta jest dziełem człowieka. Arytmetyka teoretyczna (z łac. arithmos – liczba) – nauka o liczbach. Zajmuje się definiowaniem różnych rodzajów liczb, działań na nich oraz wyjaśnianiem związków pomiędzy zdefiniowanymi zbiorami liczbowymi. Podstawowym zbiorem jest zbiór liczb naturalnych. Za pomocą liczb naturalnych można skonstruować kolejno: liczby całkowite, wymierne, rzeczywiste i zespolone. Pozostałe, bardziej skomplikowane rodzaje liczb powstają przez rozszerzenie poprzedniego rodzaju liczb. Tak więc definicje wszystkich rodzajów liczb opierają się na definicji liczb naturalnych, a co za tym idzie, problem niesprzeczności różnych systemów liczbowych sprowadza się do problemu niesprzeczności teorii liczb naturalnych.

  Zbiór liczb rzeczywistych – uzupełnienie zbioru liczb wymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych zawiera m.in. liczby naturalne, ujemne, całkowite, pierwiastki liczb dodatnich, wymierne, niewymierne, przestępne, itd. Z drugiej strony na liczby rzeczywiste można też patrzeć jak na szczególne przypadki liczb zespolonych. Liczba pseudopierwsza to liczba naturalna która spełnia niektóre własności charakteryzujące liczby pierwsze, ale sama nie jest liczbą pierwszą. Liczby pseudopierwsze można kategoryzować ze względu na własności jakie spełniają.

  Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6. Liczba kwadratowa – liczba całkowita, która powstała poprzez podniesienie do kwadratu innej liczby całkowitej. Nazwano je tak dlatego, że dla każdej liczby kwadratowej n można stworzyć kwadrat o boku z sqrt(n) elementów. Przykładem liczb kwadratowych są 1 (bo 1*1=1), 4 (bo 2*2=4) i 9 (3*3).

  Znak liczby – właściwość liczby rzeczywistej określająca jej relację względem liczby 0. Liczba może mieć jeden z trzech znaków:

  Dodano: 11.03.2010. 23:06  


  Najnowsze