• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Świętokrzyskie/ Rekonstrukcja bitwy partyzanckiej na pikniku historycznym

  16.09.2011. 23:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Rekonstrukcja bitwy partyzantów Armii Krajowej z Niemcami z 18 września 1944 r. to główne wydarzenie IV Pikniku Historycznego, który w niedzielę odbędzie się w Szewcach (Świętokrzyskie).
  Widowisko, które wspierają finansowo władze i samorząd województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego oraz gminy Sitkówka-Nowiny, organizuje Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła".

  Jak powiedział PAP prezes stowarzyszenia, Dionizy Krawczyński, w ramach inscenizacji zostaną przedstawione cztery epizody z okresu II wojny światowej.

  Na początku rekonstruktorzy odtworzą jedną z bitew z września 1939 r., kiedy to oddziały rezerw 4. Pułku Piechoty Legionów broniły przed wojskami niemieckimi dojazdu w kierunku Radomia i Warszawy. Przedstawią także początki konspiracji w Polsce podczas II wojny światowej, w tym pierwsze akcje dywersyjne partyzantów. Będzie można m.in. zobaczyć, jak wyglądała partyzancka przysięga.

  Zostanie pokazana jedna z akcji żołnierzy pierwszego składu oddziału partyzanckiego legendarnego dowódcy AK Mariana Sołtysiaka ,,Barabasza", która miała miejsce w podkieleckim Białogonie. Wizytę na pikniku zapowiedział 90-letni uczestnik wydarzenia, mjr Henryk Pawelec ps. Andrzej.

  Głównym punktem imprezy będzie odtworzenie bitwy z Niemcami, stoczonej pod Szewcami 18 września 1944 r. przez oddziały AK dowodzone przez Antoniego Hedę ,,Szarego". W tym roku rekonstruktorzy pokażą, jak wyglądały walki na obrzeżach głównego miejsca starć.

  Na placu obok leśniczówki zaprezentuje się ok. 100 członków grup rekonstrukcyjnych z Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Radomia, Bydgoszczy i Puław. Do odtwarzania epizodów rekonstruktorom posłuży sprzęt z okresu II wojny światowej: motocykle, ciężarówka, transporter opancerzony, moździerze i działa. Broń i efekty pirotechniczne zapewni Łódzkie Centrum Filmowe. Pokazom będzie towarzyszyć historyczny komentarz.

  Podczas imprezy z koncertem piosenek podziemia niepodległościowego wystąpi poeta Andrzej Kołakowski.

  Piknik poprzedzi msza św. przed pomnikiem upamiętniającym bitwę. W liturgii udział wezmą m.in. kombatanci.

  Po decyzji dowództwa Armii Krajowej o wstrzymaniu pomocy oddziałów Korpusu Kieleckiego dla ogarniętej powstaniem Warszawy, oddziały te uwikłały się w walki na ziemi świętokrzyskiej. 18 września 1944 r. oddziały 3. Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem Antoniego Hedy ,,Szarego" starły się z Niemcami pod Szewcami koło Kielc.

  Bitwa trwała cały dzień, szacuje się, że zginęło w niej około 80 Niemców i tylko trzech Polaków. Polskie oddziały wycofały się potem w lasy włoszczowskie. W tradycji utarło się, że bitwa miała miejsce 17 września, datę 18 września podają jednak dokumenty AK.

  Antoni Heda pseud. Szary (1916-2008), generał brygady Wojska Polskiego, był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców oddziałów partyzanckich Związku Walki Zbrojnej i AK. Oddział ,,Szarego" wsławił się m.in. rozbiciem niemieckich więzień w Starachowicach i Końskich oraz zwycięskimi akcjami dywersyjnymi na Niemcach. Najsłynniejsza akcja zbrojna żołnierzy dowodzonych przez Hedę to rozbicie ubeckiego więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 roku, w wyniku którego uwolniono ponad 300 więźniów - głównie żołnierzy Polski Podziemnej.

  PAP - Nauka w Polsce

  ban/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Walki o Warszawę Pragę − walki żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stoczone w dniach 10 - 15 września 1944 roku o zajęcie prawobrzeżnej Warszawy, jedna z bitew oddziałów 1 AWP podczas II wojny światowej. 22 pułk Piechoty AK - oddziały Armii Krajowej utworzone w ramach Akcji "Burza" w lipcu i sierpniu 1944. Po walkach z Niemcami, większość oddziałów pułku została rozbrojona, zaś żołnierze aresztowani przez oddziały Armii Czerwonej. Bitwa pod Gruszką w powiecie koneckim stoczona 29-30 września 1944 między 1500 partyzantami zgrupowania AL (w tym ponad 700 żołnierzy 1 Brygady AL im. Ziemi Kieleckiej) oraz siłami AK ze zgrupowania "Szarego" oraz oddziału "Chytrego", a kilkutysięczną formacją niemieckiego wojska i policji. Największa bitwa partyzancka na Kielecczyźnie.

  Bitwa o Kowel i Włodzimierz Wołyński – bitwy stoczone w dniach 19 stycznia - 21 maja 1944 roku pomiędzy oddziałami 27 WDP Armii Krajowej we współdziałaniu z Armią Czerwoną z oddziałami Wehrmachtu. Pierwsza regularna bitwa żołnierzy AK wspólnie z Armią Czerwona. Bitwa pod Ulm – bitwa stoczona pod Ulm w dniach 8 do 15 października 1805 pomiędzy oddziałami francuskiej Wielkiej Armii dowodzonej przez Cesarza Napoleona I a silami austriackimi dowodzonymi przez generała Karla Macka von Leiberich. Oddziały francuskie liczyły około 150 tys żołnierzy. Siły austriackie 72 tys. Klęskę poniosły oddziały austriackie, zginęło około 12 tys. żołnierzy (straty francuskie ok. 3 tys. żołnierzy), ponad 35 tysięcy trafiło do niewoli. Ponadto oddziały koalicji francuskiej zdobyły 65 armat.

  Bitwa pod Panasówką – jedna z największych bitew powstania styczniowego, stoczona 3 września 1863 pod wsią Panasówka na Zamojszczyźnie przez oddział (700–800 ludzi) dowodzony przez pułkownika Marcina „Lelewela” Borelowskiego, do którego dołączył 400-osobowy oddział Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego, z wojskami rosyjskimi pod dowództwem majora Sternberga (różne źródła podają od 3000 do 4000 żołnierzy). Oddziały rosyjskie składały się z 5 rot piechoty, szwadronu dragonów oraz dwóch sotni Kozaków. Rosjanie posiadali też cztery działa. 25 Pułk Piechoty AK (25 pp) – powstał ok. 15 lipca 1944 r., na bazie oddziałów partyzanckich i dywersyjnych Inspektoratu Piotrkowskiego AK, jako element akcji „Burza”. Działał w lasach koneckich i przysuchskich (kieleckie) do 9 listopada 1944 r., kiedy to został rozkazem d-cy – mjr. Rudolfa Majewskiego (ps. „Roman”, nast. „Leśniak”) – rozformowany jako oddział zwarty, z poleceniem prowadzenia dalszej walki małymi oddziałami, ze względu na duże nasycenie terenu operacyjnego wojskami npla, uniemożliwiające efektywne prowadzenie działań partyzanckich w dużej grupie bojowej. Ostatnie walki rozformowanego pułku stoczyły oddziały: „Bończy” (25/26 XI 1944) i „Wichra” (3 XII 1944). Potem, do końca okupacji niemieckiej na tym terenie, brak realnej działalności. Od 3 stycznia 1945 r. nominalnym d-cą Pułku został mjr H. Moraczewski, ps. „Morus”, do czasu wejście w kilkanaście dni później na ten obszar regularnych jednostek Armii Czerwonej 1 Frontu Ukraińskiego, w ramach tzw. „ofensywy styczniowej”. W swojej tradycji bojowej nawiązywał do przedwojennego piotrkowskiego 25 Pułku Piechoty WP, który zapisał chwalebne karty bojowe podczas kampanii wrześniowej 1939 r., m.in. w bitwie pod Bąkową Górą.

  Oddział Partyzancki AK „Wilk” – odział partyzancki (OP) Armii Krajowej utworzony w lipcu 1943 roku w wyniku połączenia oddziałów por. Władysława Szczypki i por. Jana Stachury z oddziałem Konfederatów Tatrzańskich dowodzonych przez Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Początkowo oddział był zwany oddziałem „Lecha”, a kryptonim „Wilk” otrzymał 3 listopada 1943 roku. Po utworzeniu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK we wrześniu 1944 roku, oddział „Wilk” wszedł w skład 1 batalionu tego pułku. Gwardia Ludowa WRN, od 2 maja 1944 Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW PPS) – wojskowe ugrupowanie konspiracyjne 1939-1945 związane z PPS-WRN. Od 1941 scalana z ZWZ z zachowaniem autonomii (od 1942 w AK). W 1944 oddziały GL WRN (OW PPS) liczyły ok. 42 tys. żołnierzy. Oddziały PPS wzięły udział w powstaniu warszawskim w składzie oddziałów okręgu warszawskiego AK na Woli, Żoliborzu, Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu.

  Bitwa pod Brwinowem – bitwa stoczona 12 września 1939 w czasie wojny obronnej Polski pomiędzy oddziałami 36 Pułku Legii Akademickiej wchodzącej w skład 28 Dywizji Piechoty z Armii Łódź a 4 Dywizją Pancerną ze składu 10 Armii niemieckiej. Po ciężkich walkach trwających cały dzień, oddziały 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej zostały wycofane do Puszczy Kampinoskiej. W rezultacie bitwy marsz oddziałów niemieckich na Warszawę został spowolniony.

  Bitwa pod Hrubieszowem – bitwy stoczone w dniach 13 sierpnia - 14 sierpnia 1920 roku przez 3 DPLeg pod dowództwem gen. L. Berbeckiego z oddziałami sowieckiej 12 Armii i w dniach 20 sierpnia - 6 września 1920 przez 4 Pułk Piechoty Legionów z oddziałami 24 Dywizji Strzelców i 1 Armii Konnej .

  Oddział "Wybranieccy" - oddział partyzancki Armii Krajowej, działający na terenie świętokrzyskim w latach 1943–1945 pod dowództwem Mariana Sołtysiaka "Barabasza". 25 Pułk Piechoty (25 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP. Stacjonował w garnizonie Piotrków Trybunalski. W czasie kampanii wrześniowej 1939 wchodził w skład 7 Dywizji Piechoty walczącej w Armii "Kraków". Podczas II wojny światowej do jego tradycji bojowych nawiązywał sformowany w 1944 r. 25 Pułk Piechoty AK.

  Bitwa o zamek Itter – potyczka pomiędzy siłami amerykańskimi i wspomagającymi ich żołnierzami francuskimi, niemieckimi i austriackimi partyzantami, a żołnierzami dywizji SS która odbyła się 6 maja 1945 z zamku Itter w Tyrolu. Wyzwolony dzień wcześniej przez żołnierzy amerykańskich zamek pełnił funkcję więzienia dla francuskich VIP-ów. Dzień później, 6 maja, został zaatakowany przez elementy 17 Dywizji Grenadierów Pancernych SS Götz von Berlichingen. W obronie zamku oprócz żołnierzy amerykańskich wzięli także udział wyzwoleni Francuzi i anty-nazistowscy żołnierze niemieccy którzy stanęli po stronie wyzwolicieli. W trakcie zaciętych walk oddziały SS zyskały przewagę i prawie udało im się zdobyć zamek, ale jego obrońcy zostali uratowani przez nadciągające z odsieczą oddziały amerykańskie i austriackich partyzantów. W trakcie oblężenia, broniąc zamku zginął niemiecki major Josef Gangl. Grupa Kampinos – jednostki wojskowe podległe dowództwu Armii Krajowej i walczące w powstaniu warszawskim od sierpnia do września 1944, na obszarze Puszczy Kampinoskiej. Powstała na bazie oddziałów Rejonu VIII Obwodu „Obroża” i żołnierzy oddziałów z Puszczy Nalibockiej, którzy przedostali się z Wileńszczyzny do Warszawy przed wybuchem walk powstańczych, oraz oddziałów z innych rejonów i obwodów warszawskich.

  Dodano: 16.09.2011. 23:04  


  Najnowsze