• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum naukowe w Warszawie w 100-lecie urodzin prof. Sosnowskiego

  01.04.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Warszawska szkoła fizyki półprzewodników w 100-lecie urodzin profesora Leonarda Sosnowskiego - to temat sympozjum, które odbędzie się 4 kwietnia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami spotkania są: Instytut Fizyki PAN oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

  Prof. Sosnowski, wychowanek UW, zajmował się głównie fizyką ciała stałego. Światową sławę przyniosło mu odkrycie w roku 1947 złącza p-n w półprzewodnikach (złącze dwóch półprzewodników o różnych typach przewodnictwa). Był także współtwórcą podstaw teorii transportu w półprzewodnikach, autorem teorii zjawiska fotowoltaicznego i teorii przewodnictwa w półprzewodnikowym borze.

  Profesor był także twórcą warszawskiego ośrodka fizyki ciała stałego zarówno w Uniwersytecie Warszawskim, jak i w Instytucie Fizyki PAN, którego był przez 12 lat dyrektorem. Od roku 1960 był też członkiem Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1981-1983 jej wiceprezesem.

  Podczas sympozjum zostaną wygłoszone referaty przypominające m.in. dorobek naukowy i dydaktyczny prof. Sosnowskiego. Autorami wystąpień będą profesorowie: Jacek Baranowski, Marian Grynberg i Jerzy Kołodziejczak. Spotkanie zakończy wykład prof. Tomasza Dietla na temat dokonań warszawskiej szkoły fizyki półprzewodników od czasów prof. Sosnowskiego (zmarł w roku 1996) do dziś.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Jan Antoni Gaj (ur. w 1943, zm. 19 lutego 2011 w Warszawie) – polski fizyk, specjalizujący się w fizyce ciała stałego i fizyce półprzewodników, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował spektroskopię optyczną półprzewodników półmagnetycznych. Zajmował się badaniami związanymi ze spinem nośników ładunku i ekscytonów w półprzewodnikach i w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych takich jak np. kropki kwantowe.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych.

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz.

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz.

  Jerzy Andrzej Przystawa (ur. 29 kwietnia 1939 w Czortkowie, zm. 3 listopada 2012 we Wrocławiu) – polski naukowiec, fizyk, profesor dr hab., specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej).

  Dodano: 01.04.2011. 00:33  


  Najnowsze