• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum nt. genomiki nowotworów, Heidelberg, Niemcy

  18.08.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 19 września 2011 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się sympozjum nt. genomiki nowotworów.

  Genomika nowotworów polega na badaniu genomów nowotworów człowieka. Zajmuje się poszukiwaniem pełnego zbioru genów i mutacji, dziedziczonych i sporadycznych, które przyczyniają się do powstania komórki nowotworowej i jej postępu od zlokalizowanego nowotworu po taki, który rozwija się i rozprzestrzenia w sposób niekontrolowany w całym organizmie. Kompleksowa analiza genomu nowotworów stanowi nadal wyzwanie. Na dzień dzisiejszy nie ma ani jednej technologii, która wykrywałaby wszystkie typy nieprawidłowości - delecje, zmiany, mutacje punktowe, insercje ze zmianą ramki odczytu, amplifikacje, imprinting i zmiany epigenetyczne - związane z nowotworami.

  Wiele testów klinicznych obejmuje obecnie profile genomiczne pacjentów onkologicznych jako wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne. Profile genomiczne są nawet wykorzystywane do monitorowania tego gdzie i jak genom nowotworu został naruszony w czasie terapii ukierunkowanych molekularnie. Eksploatacja i wymiana tych wszystkich danych mogłaby ostatecznie pomóc onkologom lepiej powiązać zmiany genotypowe i fenotypowe, które zachodzą w biosystemie w czasie rozwoju nowotworu. Ta wiedza zostanie wykorzystana do poddawania pacjentów onkologicznych szybszym i lepszym interwencjom.

  Konferencja stworzy możliwość zapoznania się z postępami w dziedzinie genomiki nowotworów. W spotkaniu wezmą udział naukowcy, którzy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów i stymulowania dalszych prac badawczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne. Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna. Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.

  Hormonoterapia nowotworów - hormonoterapia jako metoda leczenia nowotworów, w których etiologii uczestniczą czynniki hormonalne. Opiera się na zmianie środowiska hormonalnego, co hamuje wzrost nowotworów hormonozależnych. Nowotwory gruczołów ślinowych - grupa nowotworów wywodzących się z komórek wchodzących w skład gruczołów ślinowych. Stanowią ok. 1% nowotworów człowieka.

  Nowotwory tarczycy – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołu tarczowego. Zdecydowana większość (około 90%) nowotworów tarczycy to zmiany łagodne, gruczolaki. Raki tarczycy są nowotworami rzadkimi. Wyróżnia się cztery główne typy raków gruczołu tarczowego: brodawkowaty, pęcherzykowy, rdzeniasty i anaplastyczny. Raki pęcherzykowy i brodawkowy są najczęstszymi rakami tarczycy: rosną wolno, mają tendencję do nawrotów, lepiej rokują u pacjentów poniżej 45. roku życia. Rak rdzeniasty ma dobre rokowanie jeśli ogranicza się do gruczołu tarczowego, a jeśli pojawią się przerzuty poza gruczołem tarczowym, to rokowanie jest gorsze. Rak anaplastyczny jest szybko rosnącym nowotworem, źle reagującym na leczenie. Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

  Zmiany wsteczne (łac. metamorphoses regressivae) - w patomorfologii jedna z głównych grup klasyfikacyjnych zmian patologicznych, obok wad rozwojowych, zmian postępowych, zaburzeń krążenia, zapaleń i nowotworów. Zaburzenia krążenia, zaburzenia hemodynamiczne – w patomorfologii jedna z głównych grup klasyfikacyjnych zmian patologicznych, obok wad rozwojowych, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów.

  Dodano: 18.08.2011. 16:26  


  Najnowsze