• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum nt. inżynierii oprogramowania opartej na wyszukiwaniu, Szeged, Węgry

  17.01.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 12 września 2011 r. w Szeged, Węgry, odbędzie się sympozjum nt. inżynierii oprogramowania opartej na wyszukiwaniu.

  Inżynieria oprogramowania oparta na wyszukiwaniu (SBSE) polega na przeformułowaniu zadań programistycznych jako problemów optymalizacji. Połączenie łatwo dostępnej, wysokowydajnej mocy obliczeniowej z nowymi, wydajniejszymi algorytmami wyszukiwania sprawia, że SBSE stanowi praktyczne rozwiązanie dla wielu problemów inżynierii oprogramowania. Odzwierciedleniem tego jest zainteresowanie tą dziedziną zarówno wśród uczelni wyższych, jak i przedsiębiorstw oraz szeroki zakres zastosowań na różnych etapach cyklu programowania, w których jest z powodzeniem wykorzystywana.

  Sympozjum ma na celu zgromadzenie dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej społeczności inżynierii oprogramowania opartej na wyszukiwaniu, stwarzając forum do dyskusji i popularyzacji tej dziedziny. Wydarzenie zabiegać będzie również o zainteresowanie tym obszarem naukowców i praktyków zajmujących się zarówno inżynierią oprogramowania, jak i wyszukiwaniem metaheurystycznym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Dodano: 17.01.2011. 15:49  


  Najnowsze