• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum nt. przetwarzania i usług w chmurze, Tajpej, Tajwan

  05.11.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20-21 stycznia 2011 r. w Tajpej, Tajwan, odbędzie się sympozjum nt. przetwarzania i usług w chmurze.

  Przetwarzanie w chmurze to proces internetowy, w którym wspólne zasoby, oprogramowanie i informacje są udostępniane komputerom i innym urządzeniom za pośrednictwem Internetu.

  Wydarzenie ma na celu zgromadzenie naukowców, projektantów, przedstawicieli sektora rządowego i dostawców przemysłowych zainteresowanych przetwarzaniem i usługami w chmurze. Sympozjum zapewni zainteresowanym stronom forum do wymiany pomysłów i wyników ostatnich badań naukowych w celu wspomożenia szybszego rozwoju technologii przetwarzania i usług w chmurze.

  Poruszony zostanie szeroki wachlarz zagadnień dotyczących przetwarzania i usług w chmurze, w tym takie kwestie jak:
  - architektura, system, oprogramowanie pośrednie i pakiet narzędziowy chmury;
  - architektury pamięci;
  - techniki wirtualizacji;
  - zapewnienie, monitorowanie i szeregowanie zasobów;
  - prywatność i kontrola dostępu w przetwarzaniu w chmurze;
  - ocena wydajności i pomiar modelowania przetwarzania w chmurze;
  - modele programowania do budowania aplikacji chmury;
  - sieciowanie w przetwarzaniu w chmurze;
  - bezpieczeństwo usług;
  - energooszczędny sprzęt i rozwiązania programowe;
  - wysoka dostępność i niezawodność;
  - wielkoskalowe aplikacje chmury;
  - społeczne systemy komputerowe;
  - przetwarzanie siatkowe;
  - architektura zorientowana na usługi;
  - odkrywanie usług i danych w infrastrukturach przetwarzania w chmurze;
  - podstawy przetwarzania usług;
  - modele biznesowe zorientowane na usługi;
  - integracja i zarządzanie procesami biznesowymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej. Immunet Protect - program antywirusowy działający na modelu chmury obliczeniowej. Posiada 2 skanery działające w chmurze (heurystyczny i tradycyjny, opierający się na informacjach z chmury) i jeden, będący implementacją silnika firmy BitDefender (tylko wersja płatna). Citrix Systems Inc. (notowana na giełdzie NASDAQ: CTXS) – amerykańska firma informatyczna z siedzibą w Fort Lauderdale na Florydzie (USA). Firma została założona w 1989 roku i obecnie skupia się na łączeniu technologii wirtualizacji, tworzenia sieci i przetwarzania w chmurze w pełne portfolio produktów, które zapewniają użytkownikom pracę w wirtualnych środowiskach oraz pozwalają na tworzenie wirtualnych centrów danych dla informatyki. Obecnie ponad 230 000 organizacji na całym świecie działa w oparciu o rozwiązania Citrix.

  Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy. Gaikai – firma świadcząca usługi grania w chmurze, własność Sony Computer Entertainment. Platforma Gaikai miała swoją premierę w listopadzie 2008 roku. Cała gra odbywa się na zdalnym serwerze, a zrenderowana treść przesyłana jest do użytkownika za pomocą szybkiego łącza internetowego. Do gry wystarczy komputer osobisty zdolny do uruchomienia przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), telewizor z linii Smart TV! firmy Samsung, wybrane modele telewizorów LG, lub tablet Wikipad.

  Granie w chmurze – usługa polegająca na udostępnianiu gry online w formie bezpośredniego strumienia danych. Usługa jest oparta na założeniach chmury obliczeniowej. Gra znajduje na serwerze operatora platformy lub wydawcy gry, natomiast gracz ma do niej dostęp przy użyciu cienkiego klienta. Sposób ten pozwala na granie w gry bez używania konsol i sprawia, że zbędna staje się znajomość obsługi komputera (włączając w to aktualizacje gry), ponieważ system operacyjny znajduje się na serwerze. Windows Intune – jedna z kolejnych usług w chmurze firmy Microsoft. Jej oficjalna premiera miała miejsce w Polsce 23 marca 2011 roku. Usługa przeznaczona jest dla małych i średnich firm. Oferuje zarządzanie stacjami klienckimi z poziomu specjalnej strony administracyjnej bez potrzeby posiadania infrastruktury po stronie klienta.

  Ochrona przez podział (ang. Security Domains) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony B3. Wymusza izolację pewnych dziedzin (obszarów). Części systemu istotne ze względu na bezpieczeństwo przetwarzania powinny być oddalone od części zapewniających użytkownikowi pewne użyteczne dla niego funkcje, ale nie mające związku z bezpieczeństwem przetwarzania. Dziedzinę bezpieczeństwa może stanowić część bazy dotyczącej ochrony (TCB), monitor dostępu, itp. Mechanizmy zarządzania pamięcią chronią daną dziedzinę przed dostępem lub modyfikacją ze strony oprogramowania funkcjonującego w innej dziedzinie. Tworzona jest wielowarstwowa struktura abstrakcyjnych, odseparowanych wzajemnie maszyn z wydzielonymi prawami ochrony. Wszystkie elementy pośredniczące w dostępie do zastrzeżonych obiektów powinny być odporne na manipulacje. Nadzorowaniu w zakresie spełnienia wymagań podlega również proces projektowania systemu. Widmo Brockenu, mamidło górskie, zjawisko Brockenu – rzadkie zjawisko optyczne spotykane w górach, polegające na zaobserwowaniu własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej obserwatora. Zdarza się, że cień obserwatora otoczony jest tęczową obwódką zwaną glorią.

  Wola Info SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem działalności firmy są technologie informatyczne. W ofercie znajdują się rozwiązania biznesowe, automatyzacja procesów obsługi klienta, rozwiązania telekomunikacyjne, zarządzanie usługami IT, projektowanie, budowa i wyposażanie centrów przetwarzania danych, a także projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT.

  System mikroprocesorowy lub mikrosystem — system do realizacji dowolnego zadania dającego się sprowadzić do przetwarzania wektorów informacji cyfrowej. W skład takiego systemu wchodzi sprzęt elektroniczny i oprogramowanie.

  Mała informatyka – potoczne określenie przetwarzania danych przy użyciu maszyn innych niż komputery. Często nie zalicza się do niej przetwarzania na maszynach licząco-analitycznych rezerwując dla nich nazwę średnia informatyka. Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych.

  Microsoft VisualStudio LightSwitch - zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft służące do tworzenia aplikacji biznesowych przeznaczonych do użytkowania na komputerach i w chmurze. Tworzenie aplikacji za pomocą tego programu nie wymaga dużej znajomości technik programowania. SOUD, Połączony System Przetwarzania Danych o Przeciwniku (ros. Система Объединенного Учета Данных о Πротивнике (СОУД), znany także pod nazwą PSED (Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku) – zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wywiadowczych służb specjalnych państw bloku komunistycznego utworzony w 1977.

  Google Storage for Developers jest to (RESTful) dysk wirtualny - usługa sieciowa do przechowywania danych w infrastrukturze Google. Serwis łączy w sobie wydajność oraz skalowalność w chmurze Google z zaawansowanymi zabezpieczeniami i możliwości wymiany. Jest porównywalna do usług internetowych Amazon S3. Altocumulus stratiformis – gatunek chmur Altocumulus. Chmury te składają się z członów tworzących rozległą warstwę. Mają one bardzo różnorodne formy, np.: kłaczków, kłębków, równoległych lub podłużnych walców, bochenków chleba, czy rozległych płatów. Ich ułożenie może być radialne lub nieregularne. Mogą być oddzielone pasami czystego nieba. Powstają także w różny sposób: z powoli rozpadających się chmur Altostratus, lub Nimbostratus, na brzegu rozległej warstwy unoszącego się wilgotnego powietrza, czy wskutek ruchów turbulencyjnych i konwekcyjnych na średnich wysokościach. Ruchy te powodują zafalowania powietrza, przypominające fale na wodzie. Na grzbiecie fali para wodna ulega kondensacji tworząc chmury, a w dolinie reakcja jest odwrotna po czym powstają pasy czystego nieba. Chmury te składają się często albo prawie wyłącznie z kropelek wody, albo z kryształków lodu. Mogą też składać się z ich mieszaniny. Dzięki temu towarzyszą im różne zjawiska optyczne, ich rodzaj zależy od przeważającej w chmurze postaci wody.

  Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) – działalność usługowa w zakresie zastosowań technologii informatycznych. Obejmuje doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, przetwarzania danych i baz danych.

  Dodano: 05.11.2010. 15:37  


  Najnowsze