• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum poświęcone przetwarzaniu równoległemu i rozproszonemu

  09.09.2010. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowe sympozjum poświęcone przetwarzaniu równoległemu i rozproszonemu (ISPDC) odbędzie się w dniach 4-6 lipca w Lille we Francji.

  Celem sympozjum jest stworzenie interaktywnego forum wysokiego szczebla dla wszystkich badaczy, programistów oraz użytkowników zainteresowanych technologiami przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz ich zastosowaniami.

  W tym roku specjalna uwaga poświęcona będzie technologiom klastrowym, gridowym i mobilnym, ponieważ ulegają one gwałtownemu rozwojowi i prowadzą do nowych możliwości w zakresie wysokowydajnego przetwarzania poprzez współdzielenie rozproszonych zasobów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dimetria ukośna (zwana kawalerską) – aksonometria w której wszystkie wymiary obiektu równoległe do płaszczyzny OYZ przedstawia się bez zmiany długości, natomiast wymiary równoległe do osi OX ulegają skróceniu o połowę. Wymiary nierównoległe do osi OX i płaszczyzny OYZ ulegają skróceniu w różnym stopniu. Pojęcie bariery w przetwarzaniu równoległym definiujemy dla grupy procesów jako miejsce synchronizacji, które każdy z nich musi osiągnąć zanim obliczenia będą kontynuowane. Dimetria prostokątna - aksonometria w której wszystkie wymiary obiektu równoległe do płaszczyzny OYZ przedstawia się bez zmiany długości, natomiast wymiary równoległe do osi OX ulegają skróceniu o połowę. Wymiary nierównoległe do osi OX i płaszczyzny OYZ ulegają skróceniu w różnym stopniu. Jest to ogólnie przyjmowana zasada, aczkolwiek dokładnie na osiach OX,OY,OZ powinny być skrócenia odpowiednio: 0,47:0,94:0,94.

  W programowaniu równoległym, speedup (przyspieszenie) – wyraża ilu krotnie algorytm równoległy jest szybszy od odpowiedniego mu algorytmu sekwencyjnego. Połączenie szeregowo-równoległe – połączenie składające się z kombinacji połączeń szeregowych i równoległych (zobacz rysunek po prawej stronie).

  Spinlock (wirująca blokada) - w przetwarzaniu równoległym sposób realizacji synchronizacji międzyprocesowej, w którym oczekiwanie na zwolnienie blokady polega na ciągłym badaniu jej stanu. Spinlock działa więc na zasadzie aktywnego oczekiwania, tj. zużywa czas procesora, wykonując cały czas pustą pętlę: Równoległościan to wielościan o trzech parach równoległych przeciwległych ścian. Ściany równoległościanu są zawsze równoległobokami. Równoległościan ma 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

  MISD (Multiple Instruction, Single Data) - architektura przetwarzania równoległego, w której wiele równolegle wykonywanych programów przetwarza jednocześnie jeden wspólny strumień danych. W zasadzie jedynym zastosowaniem są systemy wykorzystujące redundancję (wielokrotne wykonywanie tych samych obliczeń) do minimalizacji błędów. Mistrzostwa Polski w snowboardzie 2012 odbyły się w dniach 7-8 marca 2012 roku w Jurgowie, koło Zakopanego. Wśród kobiet w slalomie gigancie równoległym i slalomie równoległym triumfowała Karolina Sztokfisz (AZS Zakopane). Najlepszy w slalomie gigancie równoległym spośród mężczyzn okazał się Aleksander Kosacki (KS Spójnia Warszawa).

  MapReduce jest stworzoną przez firmę Google platformą do przetwarzania równoległego dużych zbiorów danych w klastrach komputerów. Nazwa była zainspirowana funkcjami map i reduce z programowania funkcyjnego. Część platformy została opatentowana w USA.

  SkyscraperCity - międzynarodowe forum internetowe poświęcone architekturze, urbanistyce oraz infrastrukturze. Na portalu opisywane i komentowane są aktualnie realizowane oraz planowane inwestycje.

  Efektywność kosztowa (Cost efficiency) lub Optymalność kosztowa (Cost Optimality) – w kontekście programowania równoległego (parallel computer algorithms), odnosi się do miary jak efektywnie programowanie równoległe może zostać użyte do rozwiązania poszczególnych problemów. Algorytm równoległy jest rozumiany jako efektywny kosztowo jeżeli jego notacja asymptotyczna (asymptotic running time) pomnożona przez ilość jednostek wykonawczych zaangażowanych w obliczenia jest porównywalna z czasem wykonywania się najlepszego algorytmu sekwencyjnego. Import równoległy leków, handel równoległy lekami (ang. Parallel Trade, Parallel Distribution) – zgodna z prawem forma obrotu towarami pomiędzy krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Określany jest jako równoległy, ponieważ odbywa się równolegle do kanałów dystrybucyjnych producentów, a jednocześnie dotyczy tych samych produktów leczniczych, zarejestrowanych w kraju docelowym. Licencjonowane hurtownie farmaceutyczne kupują leki w kraju, gdzie są one tańsze i sprzedają tam, gdzie ich cena jest wyższa.

  Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny. Trapez – czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków nazywanych podstawami, pozostałe noszą nazwę ramion; odległość między podstawami to wysokość. Niektórzy autorzy definiują trapez jako czworokąt posiadający tylko jedną parę boków równoległych, tzn. uważają, że równoległobok nie jest trapezem.

  Dodano: 09.09.2010. 17:49  


  Najnowsze