• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013, Berlin, Niemcy

  21.05.2013. 14:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013" (Pharma Outsourcing & Procurement Summit 2013).

  Outsourcing farmaceutyczny rozwija się w postępie geometrycznym w kontekście wymagających restrykcji cenowych, reformy opieki zdrowotnej w USA i obniżonych dochodów. Szczyt ma być poświęcony pilnej potrzebie identyfikacji i lokalizacji przez przemysł farmaceutyczny najlepszych partnerstw i rozwiązań w zakresie outsourcingu farmaceutycznego, aby utrzymać konkurencyjność w niepewnym klimacie. Przedmiotem dyskusji będzie także wzmożona presja regulacyjna i potrzeba utrzymywania wysokich standardów jakości.

  W tym roku kluczowe tematy obejmą rynki wschodzące, zarządzanie relacjami z dostawcami, obniżenie kosztów zaopatrzenia, skuteczne opracowywanie najbardziej rentownej strategii, pokonywanie wyzwań regulacyjnych i zapewnianie zarządzania jakością w ramach outsourcingu farmaceutycznego.

  Wydarzenie zgromadzi międzynarodowe audytorium złożone z naukowców, menedżerów zaopatrzenia i ekspertów ds. outsourcingu, a także ekspertów przemysłu farmaceutycznego w celu wymiany najlepszych praktyk i zapoznania się z najnowszymi, branżowymi studiami przypadku. Uczestnicy będą mieć możliwość aktywnego udziału w wykładach i interaktywnych lekcjach mistrzowskich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Online outsourcing – internetowa wersja outsourcingu (korzystania z zasobów zewnętrznych). Proces ten zachodzi gdy jeden dział lub cały obszar działalności biznesowej, oddaje innemu przedsiębiorstwu zadania nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Sposób w jaki jest to realizowane i zakres w jakim działania te są przeprowadzone zależy wyłącznie od zleceniodawcy. Usługi w formie outsourcingu online mogą być oferowane zarówno przez wyspecjalizowane firmy jaki i indywidualnych dostawców usług internetowych (Service Providers) pracujących jako freelancerzy. Rodzajem outsourcingu jest offshoring, w którym poszczególne zadania lub produkcja przenoszone są do innego kraju. Outsourcing procesów rekrutacyjnych (ang. Recruitment Process Outsourcing - RPO) – usługa procesu pozyskiwania pracowników (rekrutacji) dla zleceniodawcy, który zleca ją na zewnątrz na zasadzie tak zwanego outsourcingu. Outsourced (też pod tytułem Zaginiony w Indiach) to komedia romantyczna i jednocześnie film o różnicach międzykulturowych. Film w 2006 roku wyreżyserowany przez John Jeffcoat podejmuje temat outsourcingu - przenoszenia części produkcji do krajów o tańszej sile roboczej, w filmie chodzi o usługi Hindusów pracujących dla Amerykanów.

  Capgemini – przedsiębiorstwo świadczące zintegrowane usługi w zakresie: konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu. Grupa Capgemini zatrudnia ponad 125 000 specjalistów w ponad 300 biurach w 30 krajach i odnotowała w roku 2012 przychód w wysokości 10,3 mld euro. Ryzyko organizacyjne – pojęcie dość szerokie, które dotyczy skomplikowanych kwestii pracowników, ich osobowości i zachowań, a także zagadnień technicznych i organizacyjnych. Jest związane z szybką innowacją produktów, potrzebą wprowadzania co chwilę nowych technologii, czego powodem jest zjawisko globalizacji (wprowadzenie euro, outsourcingu).

  Wirtualne Biuro (ang. Virtual Office), inaczej e-biuro (ang. e-office) – usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu. Bazy i Systemy Bankowe – polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i publicznego. Jej działalność koncentruje się na następujących obszarach: systemach sprawozdawczości, rozliczeniach międzybankowych, zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym, systemach przeciwdziałania nadużyciom finansowym, bankowości elektronicznej, systemach tworzenia indywidualnych koszyków inwestycyjnych, produkcji i wdrażaniu systemów IT, projektowaniu aplikacji na zamówienie, usługach szkoleniowych i konsultingowych, outsourcingu usług IT, budowie portali internetowych i sprawozdawczych, elektronicznym obiegu dokumentów oraz dostawie i instalacja sprzętu komputerowego.

  Inshoring (lub Onshoring, Backshoring) jest określany jako przeciwieństwo offshoringu. Polega na outsourcingu procesów biznesowych przedsiębiorstwa na obszarze kraju. Zazwyczaj proces ten ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Payrolling – pojęcie ściśle związane z outsourcingiem. Jest to wydzielenie z działalności gospodarczej obsługi kadr i płac. Zazwyczaj opiekę nad tym segmentem przekazuje się firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. Payrolling, czyli przekazanie zewnętrznemu partnerowi obsługi kadrowo-płacowej, jest jedną z najmłodszych i zarazem najdynamiczniej rozwijających się odmian outsourcingu. Szacuje się, że skorzystanie z payrollingu jest opłacalne dla firm zatrudniających ponad 20 osób – przy zewnętrznej obsłudze płac stu osób firma może już uzyskać znaczne oszczędności.

  MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  ODM – Original Design Manufacturer (ang.) – przedsiębiorstwo, którego produkty ostatecznie będą nosiły logo innej firmy. Taki model prowadzenia działalności opiera się na korzystaniu przez inne firmy z outsourcingu. Przykładem firmy ODM jest Compal. Różnica pomiędzy ODM a OEM polega na tym, że w przypadku ODM firma nie tylko produkuje ale również projektuje swoje wyroby.

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością. Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji (ICH) (ang. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) – wspólny projekt Organów Regulacyjnych Wspólnoty Europejskiej, Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz ekspertów przemysłu farmaceutycznego mający na celu ujednolicenie naukowych i technicznych aspektów rejestracji produktów leczniczych. Rezultatem prac Konferencji są zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.

  Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu. European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie.

  Dodano: 21.05.2013. 14:17  


  Najnowsze