• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szesnasta, międzynarodowa konferencja nt. zakiszania pasz, Hämeenlinna, Finlandia

  01.06.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 4 lipca 2012 r. w Hämeenlinna, Finlandia, odbędzie się szesnasta, międzynarodowa konferencja nt. zakiszania pasz (XVI International Silage Conference).

  Kiszonka to sfermentowana pasza o wysokiej wilgotności, którą można podawać przeżuwaczom (zwierzętom przeżuwającym miazgę pokarmową, takim jak bydło i owce) lub wykorzystać jako wsad biopaliwowy do anaerobowych komór fermentacyjnych. Fermentacja i przechowywanie odbywają się w procesie zwanym zakiszaniem lub silosowaniem, w którym zazwyczaj są wykorzystywane trawy uprawne, w tym kukurydza, sorgo i inne zboża, wykorzystując całą roślinę zieloną (a nie tylko ziarno). Materiał roślinny przeznaczony do kiszenia musi mieć odpowiednią wilgotność, około 50% - 60%, w zależności od środków przechowywania, stopnia kompresji i ilości wody, która zostanie utracona w czasie przechowywania.

  Prowadzone obecnie badania poszukują metod zwiększania możliwości rolników w produkowaniu wysokiej jakości kiszonki odżywczej z umiarkowanym zyskiem oraz wspierania procesu decyzyjnego dotyczącego produkcji kiszonki, konserwacji paszy i zarządzania użytkami zielonymi w zrównoważony sposób.

  Konferencja stworzy okazję dla naukowców i ekspertów do omówienia postępów we wszystkich trzech głównych obszarach prac badawczych nad kiszonką.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wysłodki buraczane – produkt uboczny powstający podczas produkcji cukru spożywczego z buraków cukrowych. Wykorzystywane są najczęściej jako pasza dla zwierząt. Wysłodki buraczane mogą być też wykorzystane do produkcji metanu lub na kiszonkę. Paszoznawstwo - gałąź wiedzy z zakresu żywienia zwierząt zajmująca się poznawaniem pasz (składu chemicznego, strawności i przyswajalności, wartości pokarmowej), metodami ich produkcji, zbioru, konserwowania i przechowywania oraz oddziaływaniem na produkcyjność zwierząt. Bijakowy ścinacz zielonek (sieczkarnia bijakowa) – maszyna rolnicza służąca do równoczesnego ścinania, rozdrabniania i transportowania na przyczepę roślin przeznaczonych na paszę, do bezpośredniego skarmiania lub do zakiszania. Ścinacz może być używany do zbioru roślin niskołodygowych (lucerna, zboża, koniczyna, trawy) oraz roślin wysokołodygowych (kukurydza, słonecznik, sorgo), które przed zbiorem należy pochylić w kierunku przeciwnym do ruchu maszyny. Sieczkarnia bijakowa może być wykorzystywana do zbioru z pokosów zielonek, siana, a także słomy po kombajnie zbożowym. Ścinacz stosuje się również do przygotowywania roślin okopowych do zbioru: ogławiania buraków, usuwania łęcin ziemniaczanych. Oprócz tego maszyna ta znalazła swoje zastosowanie przy likwidacji wysokich ściernisk, pozostałej na pokosach słomy, czy też do niszczenia chwastów i oczyszczania nieużytków.

  Sianokiszonka - pasza, rodzaj kiszonki przygotowywanej z roślin podsuszonych o zawartości 40-60% suchej masy. Podsuszoną zielonkę można zbierać np. prasami belującymi, które sporządzają bele i owijają zielonkę folią w celu izolacji od powietrza. Sianokiszonkę sporządza się również w silosach lub pryzmach. W trakcie zbioru do zielonki można dodawać dodatki kiszonkarskie (środki chemiczne, biologiczne - m.in. bakterie kwasu mlekowego, kombinowane). Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  Dawka pokarmowa - określona ilość paszy, która jest przeznaczona w ciągu doby dla określonej liczby zwierząt. Do właściwej dawki pokarmowej oraz normowania żywienia jest potrzebna szczegółowa znajomość wartości pokarmowej aktualnie posiadanych przez określonego hodowcę różnych pasz. Międzyplon, dawniej poplon – roślina uprawiana między dwoma plonami głównymi na zbiór zielonej masy, na zielonkę, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz. Ich uprawa ma duże znaczenie nie tylko dla produkcji paszy, ale i ze względu na zwiększanie biologicznej aktywności i żyzności gleby, działanie strukturotwórcze roślin i wzbogacanie gleby w azot (przez rośliny motylkowe). Wyróżnia się trzy rodzaje międzyplonów:

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Sieczka - słoma, siano lub zielonka pocięta na krótkie kawałki, stosowane do sporządzania paszy dla zwierząt. Maszyną do wyrobu sieczki jest sieczkarnia. Sieczkę ze słomy zbóż stosuje się jako dodatek do pasz dla bydła, owiec, kóz i koni. W celu poprawienia strawności słomy i smakowitości, sieczkę poddaje się metodom uszlachetniającym, takim jak: moczenie, zaparzanie, parowanie, drożdżowanie, amoniakowanie, melasowanie, wapnowanie oraz kiszenie.

  Ocena Fliega-Zimmera - metoda oceniania jakości kiszonek paszowych, oparta na analizie procentowego udziału kwasów: mlekowego, octowego i masłowego w łącznej ich masie. W przypadkach, gdy wzajemny stosunek zawartości tych kwasów wskazuje na dobry stan paszy, lecz ich zawartość w łącznej masie kiszonki jest zbyt niska, dodatkowym kryterium oceny staje się pomiar pH.

  Kiszenie, pot. kwaszenie – sposób konserwacji żywności przeznaczonej do spożycia (ogórek kiszony, kapusta kiszona) lub na paszę (kiszonki), opierający się na procesie fermentacji mlekowej przeprowadzanym przez bakterie mlekowe - cukry proste zawarte w komórkach roślinnych rozkładają się na kwas mlekowy (1-1,8%), hamując m.in. procesy gnicia (przez zahamowanie rozwoju bakterii gnilnych nieodpornych na zakwaszenie środowiska do pH poniżej 5). Prawidłowy przebieg kiszenia zależy od zawartości w surowcu cukrów (1-1,5%) i wody (ok. 70%), utrzymania temp. 15-20°C w początkowych 2–3 dniach fermentacji, usunięcia powietrza (bakterie przeprowadzające proces są beztlenowe) np. przez ubicie (kapusta) lub zalanie solanką (ogórki, pomidory, czosnek, cebula, buraki ćwikłowe, fasolka szparagowa, bakłażany, papryka, kalafior, grzyby, jabłka). Na skalę przemysłową kiszenie przeprowadza się w dużych kadziach lub betonowych silosach.

  FC Hämeenlinna – fiński klub piłkarski grający na drugim szczeblu piłkarskim w Finlandii, Ykkönen. Został założony w 1991 roku, a w ekstraklasie zadebiutował dwa lata później. Gra na stadionie Kaurialan kenttä. Kiszenie, pot. kwaszenie – sposób konserwacji żywności przeznaczonej do spożycia (ogórek kiszony, kapusta kiszona) lub na paszę (kiszonki), opierający się na procesie fermentacji mlekowej przeprowadzanym przez bakterie mlekowecukry proste zawarte w komórkach roślinnych rozkładają się na kwas mlekowy (1-1,8%), hamując m.in. procesy gnicia (przez zahamowanie rozwoju bakterii gnilnych nieodpornych na zakwaszenie środowiska do pH poniżej 5). Prawidłowy przebieg kiszenia zależy od zawartości w surowcu cukrów (1-1,5%) i wody (ok. 70%), utrzymania temp. 15-20°C w początkowych 2–3 dniach fermentacji, usunięcia powietrza (bakterie przeprowadzające proces są beztlenowe) np. przez ubicie (kapusta) lub zalanie solanką (ogórki, pomidory, czosnek, cebula, buraki ćwikłowe, fasolka szparagowa, bakłażany, papryka, kalafior, grzyby, jabłka). Na skalę przemysłową kiszenie przeprowadza się w dużych kadziach lub betonowych silosach.

  Kiszonka – pasza soczysta, np. z zielonek, parowanych ziemniaków lub wysłodków, zakonserwowana naturalnie (biologicznie) w wyniku fermentacji lub chemicznie przez dodanie specjalnego preparatu (konserwantu). Zakiszana masa wymaga silnego ugniecenia, celem wyparcia powietrza. Przy zakiszaniu roślin niskobiałkowych można stosować dodatki substancji azotowych (np. mocznik); rośliny wysokobiałkowe można mieszać z zasobnymi w węglowodany. Z podsuszonej zielonki uzyskuje się kiszonkę o dużej zawartości suchej masy (40–50%), tzw. sianokiszonkę. Ze względu na minimum cukrowe rośliny dzieli się na: Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Kobiet Elity 2009 odbywają się w fińskim mieście Hämeenlinna w dniach 4 kwietnia - 12 kwietnia. Jest to 12 turniej o złoty medal mistrzostw świata. Mecze rozgrywane są w Szwajcarii po raz trzeci w historii. Po raz pierwszy od dziesięciu lat. Wtedy najlepszą drużyną została Kanada, która w finałowym meczu wygrała z USA 3:1.

  Sieczkarnia samojezdna – maszyna rolnicza służąca do równoczesnego koszenia, rozdrabniania, cięcia, miażdżenia, a także transportowania na przyczepę kanałem wyrzutowym sieczki uzyskanej z roślin stosowanych jako pasze: wysokołodygowych (kukurydza, sorgo), niskołodygowych (lucerna, żyto, koniczyna, trawy) oraz uprzednio ściętych i uformowanych w wały lub pokosy (siano, słoma, trawy). Maszyna ta znalazła również zastosowanie przy zbiorze biomasy (wierzby energetycznej).

  Dodano: 01.06.2012. 16:17  


  Najnowsze