• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta europejska konferencja nt. gospodarki ściekami, Manchester, Wlk. Brytania

  21.08.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 10 października 2012 r. w Manchesterze, Wlk. Brytania, odbędzie się "Szósta europejska konferencja nt. gospodarki ściekami" (Sixth European Waste Water Management Conference).

  Ciągły wzrost populacji i urbanizacji wraz z szybką industrializacją oraz intensyfikacją produkcji spożywczej wywierają presję na zasoby wody. Przyszłe zapotrzebowanie na wodę, zapewnienie zrównoważonego zaopatrzenia w wodę pitną, a także zrównoważone oczyszczanie ścieków to poważne wyzwania inżynieryjne XXI w.

  Prognozowane niedobory wody oraz konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych wymuszają na najbardziej zurbanizowanych krajach przemyślenie gospodarki ściekami. Podejmowane są zróżnicowane działania badawcze w celu umożliwienia oczyszczania wody zgodnie z wymaganymi standardami, w opłacalny i przyjazny środowisku sposób.

  Wydarzenie poświęcone będzie problemom i rozwiązaniom w zakresie gospodarki ściekami i ich oczyszczania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody. Filtr do oczyszczania wody - jest to zestaw urządzeń i środków zapewniających oczyszczanie wody słodkiej z zanieczyszczeń mechanicznych, biologicznych i promieniotwórczych w warunkach polowych. Filtry mogą być przenośne i przewoźne. Odwodnienie hipertoniczne – zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z podwyższoną molalnością płynów ustrojowych, czyli ich hipertonią.

  Przewodnienie hipotoniczne - zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do nadmiaru wody w ustroju, przebiegające z zmniejszoną molalnością sodu, czyli z hiponatremią. Ten stan nazywany jest także zatruciem wodnym. Przewodnienie hipertoniczne – zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do namiaru wody w ustroju, przebiegające z zwiększoną molalnością czyli z hipernatremią.

  Dywersyfikacją gospodarki narodowej określane są intensywne działania podejmowane przez państwo w celu zróżnicowania - dotychczas monokulturowej - struktury gospodarki narodowej (zarówno w zakresie produkcji, jak i wymiany międzynarodowej). Chłodzenie gospodarki - stosowane w publicystyce (szczególnie polskiej) określenie mające opisywać szkodliwość polityki redukowania wydatków budżetowych. Według krytyków chłodzenia gospodarki podejmowane przez jego zwolenników działania służą przede wszystkim ograniczeniu tempa wzrostu. Część ekonomistów podważająca sens tego pojęcia wskazuje na to, że jest ono wytworem propagandy, zaś wzrost nie powinien wiązać się z rosnącym zadłużeniem.

  Odwodnienie hipotoniczne – zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z hipotonią i z obniżoną molalnością płynów ustrojowych. Denitryfikator (źródełko) to filtr akwarystyczny ostatniego etapu oczyszczania wody. Pozwala na rzadsze podmiany wody oraz ogranicza wzrost glonów.

  Odwodnienie izotoniczne – zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z prawidłową molalnością płynów ustrojowych czyli ich izotonią.

  Szara woda – Europejska Norma 12056-1 definiuje szarą wodę jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę. W praktyce jest to nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania. W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50—80% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda. Do wykorzystania nadaje się niemal cała woda, jakiej używa się w domu, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet. Szara woda znacznie różni się od wody powstałej po spłukaniu ubikacji zarówno ilością, jak i różnorodnością zawartych w niej chemikaliów i bakterii (od odchodów po toksyczne środki chemiczne). Szara woda zawdzięcza swą nazwę mętnemu wyglądowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody czystej pitnej ani też jako wody silnie skażonej. Zgodnie z powyższą definicją, jeśli szara woda zawiera znaczące ilości odpadów kuchennych czy też silne środki chemiczne, należy ją zakwalifikować jako ściek.

  Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA – przedsiębiorstwo stanowiące spółkę akcyjną Gminy Legnica, świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta Legnicy i ościennych gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodno-kanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych). Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. – nazwa skrócona PGKiM sp. z o.o. – przedsiębiorstwo stanowiące spółkę z ograniczona odpowiedzialnością Gminy Staszów, świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta i gminy Staszów i ościennych gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, zagospodarowania zieleni, oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, administrowania składowiskiem odpadów, administrowania cmentarzem komunalnym, administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Staszów, zarządzaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

  Konkurencyjność gospodarki – odnosi się do czynników produkcji zgrupowanych w danym państwie lub regionie i służy do oceny efektów działalności przedsiębiorstw, sektorów, regionów oraz gospodarki narodowej.

  Dodano: 21.08.2012. 18:17  


  Najnowsze