• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja na temat przyszłych technologii internetowych, Seul, Korea Południowa

  06.01.2011. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Szósta międzynarodowa konferencja na temat przyszłych technologii internetowych odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2011 roku w Korei Południowej.

  Wydarzenie to ma na celu wsparcie międzynarodowej współpracy badawczej w dziedzinie badań nad "przyszłością Internetu" (Future Internet, FI), obejmujących takie tematy jak nowatorskie koncepcje architektury sieciowej, nowe protokoły networkingu oraz powiązane globalne/ programowalne komputery testowe typu "tesbed".

  Przyszłość Internetu to ogólny termin określający działalność badawczą prowadzoną na całym świecie w celu dalszego rozwoju pierwotnej sieci internetowej. Istnieją różne podejścia do przyszłości Internetu. Od drobnych, stopniowych zmian do pełnego przeprojektowania (ang. clean slate, czyli czyste konto) i zmian zasad architektury. W tej koncepcji stosowane technologie nie będą ograniczane istniejącymi normami lub paradygmatami, takimi jak sieć typu klient-serwer. Taki system może przemienić się na przykład w strukturę opartą na współpracy równorzędnej. Wśród nietechnicznych aspektów ważnych dla przyszłości Internetu są takie dziedziny jak ekonomia, biznes i ochrona środowiska.

  Badania nad przyszłością Internetu zazwyczaj postrzega się jako przedsięwzięcia długofalowe. Trzeba poczekać kilka lat na istotne wyniki i powiązane z nimi wdrożenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Eurocon najważniejszy europejski konwent miłośników literatury, filmu, Internetu i gier dotyczących science fiction i technologii przyszłości, fantasy i mitologii, horroru, kosmonautyki i astronomii, UFO i tajemnic, historii i przyszłości. Konwent ten odbywa się co roku, w różnych miastach Europy.

  Czas przyszły prosty – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego złożonego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach prostych tworzy tę formę jeden wyraz.

  Czas przyszły złożony – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego prostego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach złożonych co najmniej (i najczęściej) dwa wyrazy tworzą tę formę.

  Kwartalnik Pamięć i Przyszłość – czasopismo popularnonaukowe wydawane przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Publikowane w piśmie artykuły poruszają tematy związane z powojenną historią ziem zachodnich.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Cyberpsychologia – dział psychologii obejmujący wszystkie zagadnienia psychologiczne związane lub będące pod wpływem pojawiającej się technologii. Cyberpsychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu w kontekście interakcji człowieka z technologią. Główny nurt badań z tego zakresu koncentruje się na wpływie Internetu i cyberprzestrzeni na psychikę jednostek i grup. Najpopularniejsze tematy dotyczą: zarządzania tożsamością online, typów osobowości w cyberprzestrzeni, reakcja przeniesieniowa w stosunku do komputerów, uzależnienie od komputera i Internetu, zachowania regresywnego w cyberprzestrzeni, zmian płci w sieci itd.

  Dodano: 06.01.2011. 15:17  


  Najnowsze