• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta, międzynarodowa konferencja poświęcona nauce podstawowej nt. grafenu i zastosowań urządzeń na bazie grafenu, Delft, Holandia

  16.03.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 8 czerwca 2012 r. w Delft, Holandia, odbędzie się szósta, międzynarodowa konferencja poświęcona nauce podstawowej nt. grafenu i zastosowań urządzeń na bazie grafenu.

  Grafen to alotrop węgla o strukturze płaskich arkuszy grubości jednego atomu, które są gęsto upakowane w sieć krystaliczną w kształtce plastra miodu. Coraz większa liczba ekspertów bada, w jaki sposób grafen może zostać wykorzystany w rozmaitych dziedzinach, a niektórzy nazywają go kolejnym "cudownym materiałem". Grafen jest nie tylko najcieńszym z materiałów, ale jest również 200 razy mocniejszy od stali, przewodząc prąd elektryczny w temperaturze pokojowej lepiej od wszelkich znanych człowiekowi materiałów.

  Konferencja stworzy naukowcom okazję do dyskusji i wymiany informacji dotyczących właściwości fizycznych grafenu, postępów w jego wytwarzaniu i przetwarzaniu chemicznym, produkcji urządzeń na bazie grafenu i rodzących się zastosowań dla tego nowego materiału.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Grafen – jest płaską strukturą złożoną z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Ze względu na wygląd przypomina plaster miodu. Ponieważ materiał ten ma jednoatomową grubość, uważa się go za strukturę dwuwymiarową. Opis teoretyczny grafenu powstał już w 1947 w pracy Wallace’a. Jednak w tym samym okresie opublikowano szereg innych prac, w których dowodzono, że grafen, jak i inne materiały dwuwymiarowe, nie może istnieć w przyrodzie. Grafan – związek chemiczny, substancja będąca modyfikacją grafenu. Jest to uwodorniony grafen. Transformacja ta czyni bardzo silnie przewodzący grafen izolatorem. Fluorografen - materiał podobny do teflonu, jednak o płaskiej strukturze i lepszej wytrzymałości. Powstaje wskutek dołączania atomów fluoru do grafenu.

  Andriej Konstantinowicz Gejm, Andre Geim (ros. Андрей Константинович Гейм; ur. 21 października 1958 w Soczi) — fizyk rosyjsko-holenderski pochodzenia niemieckiego, laureat Nagrody Nobla (2010), znany przede wszystkim jako jeden z odkrywców grafenu. Grafen – płaska struktura złożona z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Materiał ten kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, uważa się go za strukturę dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne.

  Nanorurki – struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców. Współcześnie najlepiej poznane są nanorurki węglowe, których ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej warstwy grafitu). Istnieją jednak także niewęglowe nanorurki (m.in. utworzone z siarczku wolframu) oraz nanorurki utworzone z DNA. Olbrzymie rurki węglowe (ang. colossal carbon tubes, CCTs) – alotropowa odmiana węgla w postaci rurek o średnicach od 40 do 100 μm. Mają strukturę inną niż nanorurki węglowe, których średnice są rzędu nanometrów. Ściany olbrzymich rurek nie są pojedynczymi warstwami grafenu, ale wielowarstwowymi strukturami o grubości ponad 1 μm, pofałdowanymi i posiadającymi puste przestrzenie rozdzielone membranami, podobnie jak w tekturze.

  Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych. Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny.

  Grupa kart graficznych ATI FireGL, od końca roku 2008 znana pod nazwą FirePro 3D jest kategorią urządzeń przeznaczonych głównie dla zastosowań projektanckich i tworzenia materiałów cyfrowych (ang. Digital Content Creation, DCC) – oprogramowania spotykanego głównie na stacjach roboczych

  Kompozyty klejowe są specjalną grupą tworzyw adhezyjnych (materiałów klejowych) stosowanych do napraw i regeneracji części maszyn i urządzeń. Są one wytwarzane na bazie chemicznie utwardzanych klejów do metali (najczęściej epoksydowych) i zawierają stosunkowo duże ilości wypełniaczy i napełniaczy (najczęściej metalicznych). Materiały te wykazują właściwości tiksotropowe, dzięki temu można nimi kleić i jednocześnie wypełniać szczeliny połączeń oraz uzupełniać ubytki materiałowe części.

  Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

  Dodano: 16.03.2012. 15:49  


  Najnowsze