• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste doroczne warsztaty dla kobiet nt. uczenia maszynowego, Granada, Hiszpania

  25.08.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 12 grudnia 2011 r. w Granadzie, Hiszpania, odbędą się szóste doroczne warsztaty dla kobiet nt. uczenia maszynowego.

  Od systemów rekomendujących po zautomatyzowane sortowanie poczty elektronicznej, technologie wykorzystujące uczenie maszynowe coraz częściej pojawiają się w naszym codziennym życiu. Ostatnie osiągnięcia umożliwiły postępy w dziedzinach tak różnych jak spersonalizowana medycyna, wyszukiwarki i robotyka. W najczystszej postaci, uczenie maszynowe jest nauką o zarządzaniu informacjami: wyszukiwanie schematów, budowanie modeli, podejmowanie decyzji.

  Mimo rosnącego znaczenia tej dziedziny, odsetek kobiet naukowców zajmujących się uczeniem maszynowym pozostaje niski, a odsetek kobiet reprezentujących mniejszości jest znikomy. Wydarzenie stworzy okazję do:
  - indywidualnych spotkań mentorskich, w czasie których uczestniczki będą mogły skonsultować się z mentorem w dogodnym dla obu stron momencie;
  - udziału w dyskusjach panelowych nt. kariery z wyższymi rangą kobietami w instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach;
  - zaprezentowania badań naukowych w przyjaznym i pozytywnym środowisku z konstruktywną krytyką;
  - wysłuchania prezentacji technicznych na temat pracy starszych kobiet-specjalistów w tej dziedzinie;
  - sieciowania i wymiany pomysłów między sobą oraz z wyższymi rangą kobietami-naukowcami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rozpoznawanie wzorców – pole badawcze w obrębie uczenia maszynowego. Może być definiowane jako działanie polegające na pobieraniu surowych danych i podejmowaniu dalszych czynności zależnych od kategorii do której należą te dane. Grupowanie (analiza skupień) (ang. data clustering) – pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa. Uczenie nadzorowane – uczenie maszynowe, które zakłada obecność ludzkiego nadzoru nad tworzeniem funkcji odwzorowującej wejście systemu na jego wyjście.

  Uczenie nienadzorowane – uczenie maszynowe, które zakłada brak obecności ludzkiego nadzoru nad tworzeniem funkcji odwzorowującej wejście systemu na jego wyjście. Uczenie maszynowe albo uczenie się maszyn, systemy uczące się (ang. machine learning) – stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (patrz sztuczna inteligencja).

  Korpus - zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy. Korpusy językowe znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej leksykografii. Są też wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych. Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym.

  Stłuczenie, kontuzja (łac. contusio) – uraz tkanek i stawów okołotkankowych. Do najczęstszych następstw stłuczenia należą: krwawe wylewy i wysięki podskórne, obrzęk oraz częściowe upośledzenie ruchomości stawu objętego stłuczeniem. Hipnopedia - uczenie się w czasie snu; sposób uczenia się oparty na założeniu, że w początkowej fazie snu mózg ludzki jest w stanie odbierać sygnały i magazynować werbalne informacje, które z kolei w ciągu dnia mogą być przedmiotem ponownego uczenia się i szybszego utrwalania. Nocne "lekcje" eksponuje się wiec w okresie od zaśnięcia do zapadnięcia w głęboki sen i przed obudzeniem się, tj.: w okresach "płytkiego" snu. Badania nad hipnopedią znajdują się dopiero w stadium pocztowym.

  Wnioskowanie na podstawie przypadków (spotyka się również określenie wnioskowanie na podstawie przykładów) (ang. case-based reasoning) to technika wykorzystująca uczenie maszynowe, która polega na generowaniu rozwiązania dla nowo postawionego zagadnienia poprzez wyszukanie w bazie przypadków gotowych już rozwiązań dla podobnych zagadnień.

  Dodano: 25.08.2011. 16:26  


  Najnowsze