• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste międzynarodowe spotkanie poświęcone elektronice molekularnej, Grenoble, Francja

  23.08.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 7 grudnia 2012 r. w Grenoble, Francja, odbędzie się "Szóste, międzynarodowe spotkanie poświęcone elektronice molekularnej" (ElecMol12:6th International meeting on molecular electronics).

  Kiedyś molekuły nie odgrywały znaczącej roli w urządzeniach elektronicznych. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat coraz większa liczba chemików syntetycznych i kwantowych, fizyków, inżynierów i innych naukowców interesuje się ich niewykorzystanym potencjałem. Wprowadzane i badane są nowe systemy molekularno-elektroniczne, narzędzia analityczne i architektury urządzeń. Postępy w naszej wiedzy o sposobie transportowania ładunków przez molekuły oraz ich interakcji w świecie makroskopowym przekładają się obecnie na nowe urządzenia i zastosowania.

  Wydarzenie poświęcone będzie ostatnim postępom w molekularnej, organicznej oraz "hybrydowej" nieorganicznej-organicznej (opto)elektronice. Przykładowe tematy sesji:
  - pojedyncze molekuły i kropki kwantowe: złącza/pamięci i przełączniki;
  - organiczna elektronika i spintronika: materiały i urządzenia;
  - organiczna optoelektronika i fotonika: materiały i urządzenia;
  - grafen, nanorurki węglowe i nanoprzewody: synteza i urządzenia;
  - architektury samouporządkowane i supramolekularne;
  - mikroskopie z sondą skanującą i metodologie bliskiego pola;
  - molekularne modelowanie teoretyczne;
  - bioinspirowane podejścia i urządzenia biomimetyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urządzenie dźwigowo-transportowe, urządzenia przeładunkowe – urządzenia transportu bliskiego do poziomego lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki lub innego obiektu. Prąd znamionowy – ustalony prąd pracy urządzenia elektrycznego, przy poziomie którego urządzenie to zachowuje się zgodnie z jego przeznaczeniem. Informacja o prądzie znamionowym zamieszczana jest na tabliczce znamionowej urządzenia oraz zamieszczana w instrukcji obsługi urządzenia. Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.

  Urządzenie wielofunkcyjne (ang. MFP – Multi Function Product) – urządzenie będące najczęściej połączeniem drukarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna – jako kopiarka lub faks. Drukarka wchodząca w skład urządzenia jest najczęściej atramentowa, droższe modele wyposażane są w ustrój laserowy. Nazwa odnosi się także do innych kategorii sprzętów, poza komputerami, jak sprzęt RTV i AGD, do których zaliczają się urządzenia wielofunkcyjne łączące kilka urządzeń i spełniających różne funkcję przy pomocy jednego urządzenia. Przykładowo robot kuchenny, urządzenia gastronomiczne. Ze względu na uniwersalność urządzenia takie nazywane są potocznie kombajnami. Awionika – dział nauki i techniki zajmujący się zastosowaniem w lotnictwie i astronautyce oraz w lotniczych urządzeniach naziemnych urządzeń automatycznych i elektronicznych. Określenie Awionika oznacza także wyposażenie pokładowe takie jak: systemy sterowania, urządzenia nawigacyjne, system zobrazowania informacji, itd.

  Interfejs (spolszczenie angielskiego słowa interface, które na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie) — w informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować. Czasami jako interfejs określa się elementy wystające z urządzenia na zewnątrz, w które można włączyć inne urządzenia lub wtyczki. Aby dwa urządzenia mogły działać razem muszą mieć zgodne (kompatybilne) interfejsy. Interfejsem może być kabel łączący dwa urządzenia, ale zarówno wtyczki na tym kablu jak i pasujące do nich gniazda są również interfejsami. Gniazdo na płycie głównej komputera jest interfejsem, w który wkłada się np. kartę graficzną, ale i sama karta jest interfejsem umożliwiającym współpracę monitora z resztą systemu komputerowego. Sam monitor jako całe urządzenie, to także interfejs, a posiada on swój własny interfejs w postaci ekranu. Pokrętła sterujące monitorem, a obecnie coraz częściej panel sterujący z przyciskami to drugi, obok ekranu, interfejs monitora. Urządzenie inteligentne jest wyposażone w sztuczną inteligencję - algorytmy wykorzystujące np.: zasady heurystyczne (praktyczne), sieci neuronowe, systemy ekspertowe, itp. Urządzenia inteligentne umieją zdobywać wiedzę bezpośrednio od projektanta lub pośrednio poprzez rozkazy, przykłady, obserwację oraz przez wykorzystanie analogii, następnie korzystać z tej wiedzy. Urządzenia inteligentne nazywamy urządzeniami wirtualnymi (virtual instruments), np. wirtualne przyrządy pomiarowe albo wirtualne regulatory, zwane też przyrządami softwarowymi (programowymi).

  Traffipax (trafipaks, trafifoto) – potoczna nazwa urządzenia do rejestrowania wykroczeń drogowych. Słowo pochodzi od nazwy firmy produkującej tego typu urządzenia. Zależnie od sposobu wykorzystania jest to urządzenie stacjonarne lub mobilne (zainstalowane w pojeździe). Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility – EMC) – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nie emitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.

  Odporność udarowa urządzenia - jest to zdolność pracującego urządzenia do zachowania swoich właściwości poprawnego przy oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych lub umownego sygnału.

  DataLogger GPS zwany również rejestratorem trasy to urządzenie umożliwiające na zapis położenia urządzenia w czasie. Dzięki temu uzyskuje się zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej drogi na mapach. Urządzenie tego typu używane są od dawna w zawodach lotniczych umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Wymogiem w takim wypadku jest certyfikowanie urządzenia.

  Urządzenia cyfrowe to urządzenia przetwarzające sygnał metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów zazwyczaj jest to urządzenie elektroniczne. ROM-DOS system operacyjny kompatybilny z DOS zaprojektowany do używania w systemach wbudowanych. Jego głównym przeznaczeniem są wszelkiego typu komputery osobiste i przemysłowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia sterujące w przemyśle, urządzenia kontrolne i pomiarowe, kasy sklepowe, bankomaty oraz wszelkiego typu automatyka przemysłowa. W Polsce wykorzystywany jest m.in. przez producentów sprzętu medycznego, aparatury do sterowania obrabiarkami, urządzeń sterujących i pomiarowych w energetyce.

  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem. Elektro-odpady – grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do elektro-odpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Elektro-odpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektro-odpadami i prowadzenia ich odzysku regulowane są przez przepisy krajowe i unijne.

  Plik urządzenia – specjalny plik, który jest interfejsem dla sterownika urządzenia. Dzięki takiemu zabiegowi wiele rzeczy jest uproszczonych, np. chcąc wykonać kopię partycji, wystarczy skopiować plik, który ją przedstawia. Firmware – oprogramowanie wbudowane w urządzenie, zapewniające podstawowe procedury obsługi tego urządzenia. Nowsze urządzenia posiadają często możliwość aktualizacji tego oprogramowania, dzięki zapisaniu go na przykład w pamięciach typu flash lub EEPROM.

  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

  Dodano: 23.08.2012. 17:26  


  Najnowsze