• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste międzynarodowe sympozjum nt. przeszukiwania i Internetu, Barcelona, Hiszpania

  15.10.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 28 marca 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się Szóste międzynarodowe sympozjum nt. przeszukiwania Internetu (The Sixth International Symposium on Mining and Web).

  W wielu różnych dziedzinach gromadzenie i akumulowanie danych następuje w zawrotnym tempie. Wydobywanie przydatnych informacji wymaga nowych teorii i narzędzi komputerowych. Pośród tych technik przeszukiwanie danych i odkrywanie wiedzy pełni kluczową rolę w wielu dzisiejszych aplikacjach internetowych, między innymi w e-handlu i bezpieczeństwie informatycznym.

  Wydarzenie zgromadzi strony zainteresowane ogólnymi technikami i metodologiami przeszukiwania oraz ich zastosowaniem w Internecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Google Scholar (GS) – darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Przeszukiwanie wszerz (ang. Breadth-first search, w skrócie BFS) – jeden z najprostszych algorytmów przeszukiwania grafu. Przechodzenie grafu rozpoczyna się od zadanego wierzchołka s i polega na odwiedzeniu wszystkich osiągalnych z niego wierzchołków. Wykorzystywany jest do odnajdywania najkrótszej drogi w grafie. Wynikiem działania algorytmu jest także drzewo przeszukiwania wszerz o korzeniu w s, zawierające wszystkie wierzchołki do których prowadzi droga z s. Algorytm działa prawidłowo zarówno dla grafów skierowanych jak i nieskierowanych. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Indeksowanie stron - proces analizy dokumentów dostępnych w World Wide Web (np. w formatach HTML, PDF) przez specjalny program komputerowy. Polega na gromadzeniu danych o występujących w dokumentach wyrazach i innych treściach (np. grafikach), które umieszcza się w wydajnych bazach danych umożliwiających późniejsze szybkie wyszukiwanie wyrazów i fraz bez konieczności ponownego analizowania i przeszukiwania źródłowych dokumentów. To dzięki indeksowaniu wyszukiwarka internetowa może podać wynik przeszukiwania miliardów dokumentów w bardzo krótkim czasie. HTML Scanner - darmowy (do użytku niekomercyjnego) program autorstwa Erika Karimowa, służący do przeszukiwania zawartości wielu dokumentów HTML.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Open Government Data – odnosi się do udostępnienia informacji tworzonych przez organy administracji publicznej do przeszukiwania i wykorzystania przez każdego, kto takimi informacjami byłby zainteresowany.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę. Przeszukiwanie w głąb (ang. Depth-first search, w skrócie DFS) – jeden z algorytmów przeszukiwania grafu. Przeszukiwanie w głąb polega na badaniu wszystkich krawędzi wychodzących z podanego wierzchołka. Po zbadaniu wszystkich krawędzi wychodzących z danego wierzchołka algorytm powraca do wierzchołka, z którego dany wierzchołek został odwiedzony.

  Dodano: 15.10.2012. 16:49  


  Najnowsze