• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste międzynarodowe warsztaty nt. obliczeń za pomocą członów i grafów, Saarbrücken, Niemcy

  30.03.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 2 kwietnia 2011 r. w Saarbrücken, Niemcy, odbędą się szóste międzynarodowe warsztaty nt. obliczeń za pomocą członów i grafów.

  Badania w zakresie podstawiania członów i grafów obejmują szeroki zakres dziedzin, od zagadnień teoretycznych po kwestie praktyczne. Obliczenia za pomocą grafów wykorzystują dzielenie się wspólnymi podwyrażeniami w naturalny i płynny sposób oraz poprawiają skuteczność obliczeń w przestrzeni i czasie. Dzielenie się jest wszechobecne w kilku dziedzinach badawczych, na przykład modelowanie podstawiania członu pierwszego i wyższego rzędu poprzez (acykliczne lub cykliczne) podstawienie grafu, modelowanie biologicznych lub chemicznych maszyn abstrakcyjnych czy techniki wdrażania języków programowania.

  Grafy członów są również wykorzystywane w zautomatyzowanych twierdzeniach sprawdzających i symbolicznych systemach obliczeniowych pracujących na wspólnych strukturach.

  Warsztaty mają na celu zgromadzenie naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach, wspomaganie nawiązywania kontaktów i zapewnienie forum na potrzeby prezentacji nowych pomysłów i prowadzonych już prac. Wydarzenie będzie również okazją dla nowicjuszy, aby zasięgnąć informacji o najnowszych postępach w dziedzinie podstawiania grafów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Kograf (ang. cograph, P4-free graph) to graf który można zbudować z pojedynczych wierzchołków za pomocą operacji złączenia oraz sumowania grafów. Złączenie grafów G i F to graf powstały poprzez połączenie wszystkich wierzchołków grafu G z wszystkimi wierzchołkami grafu F, przy zachowaniu wewnętrznej budowy grafów G i F. Natomiast operacja sumy grafów to zwykłe sumowanie zbiorów krawędzi i wierzchołków.

  Reprezentacja grafu to sposób zapisu grafu umożliwiający jego obróbkę z użyciem programów komputerowych. Dwa najpopularniejsze sposoby zapisu informatycznego grafów to macierz sąsiedztwa oraz listy sąsiedztwa.

  Graf to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (ilustracja po prawej stronie). Grafy to podstawowy obiekt rozważań teorii grafów. Za pierwszego teoretyka i badacza grafów uważa się Leonarda Eulera, który rozstrzygnął zagadnienie mostów królewieckich.

  Izomorfizm grafów – Grafy G jest izomorficzny z grafem F, jeśli istnieje takie, różnowartościowe i na, przyporządkowanie (bijekcja) wierzchołków grafu H wierzchołkom grafu G , że jeśli jakieś dwa wierzchołki są połączone krawędzią w jednym z grafów, to odpowiadające im wierzchołki w drugim grafie również łączy krawędź.

  Izomorfizm grafów – Grafy G jest izomorficzny z grafem F, jeśli istnieje takie, różnowartościowe i na, przyporządkowanie (bijekcja) wierzchołków grafu H wierzchołkom grafu G , że jeśli jakieś dwa wierzchołki są połączone krawędzią w jednym z grafów, to odpowiadające im wierzchołki w drugim grafie również łączy krawędź.

  W teorii grafów, ekspander oznacza graf o niewielkiej liczbie krawędzi, w którym każdy podzbiór wierzchołków ma dużo sąsiadów. Istnieje kilka nierównoważnych formalizacji tej własności, definiujących różne klasy ekspanderów. Ekspandery pozwoliły na uzyskanie kilku istotnych wyników z różnych dziedzin informatyki: dowodów w teorii złożoności, projektowaniu sieci sortujących, kodów korekcji błędów, ekstraktorów losowości i odpornych na błędy schematów komunikacji w sieciach komputerowych.

  Graf to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków (ilustracja po prawej stronie). Grafy to podstawowy obiekt rozważań teorii grafów. Za pierwszego teoretyka i badacza grafów uważa się Leonarda Eulera, który rozstrzygnął zagadnienie mostów królewieckich.

  Dodano: 30.03.2011. 17:49  


  Najnowsze