• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste międzynarodowe warsztaty nt. zestrojenia i interoperacyjności biznesu z IT, Londyn, Wlk. Brytania

  26.05.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 czerwca 2011 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędą się szóste międzynarodowe warsztaty nt. zestrojenia i interoperacyjności biznesu z IT.

  Nieprzerwany rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz ich wpływ na nowoczesną gospodarkę, środowisko i życie społeczne trudno byłoby przecenić. Innowacje wspomagane TIK zapewniają organizacjom nowe i sprawne mechanizmy komunikacji, wymiany informacji, zarządzania zasobami i ich planowania oraz pomagają im badać nowe możliwości rynkowe.

  Obecnie zrównoważona przewaga konkurencyjna jest ściśle powiązana ze zdolnościami organizacji do przewidywania stale ewoluującego środowiska biznesowego i technologicznego, gdzie kwestie interoperacyjności są kluczowymi czynnikami sukcesu na różnych szczeblach (strategicznym, organizacyjnym i infrastrukturalnym).

  Systemy informacyjne muszą wspierać te ewolucyjne wyzwania, utrzymując zestrojenie między strategiami biznesowymi, procesami biznesowymi i portfelami aplikacji.

  Wydarzenie zgromadzi interesariuszy, którzy aktywnie działają w tym sektorze. Omawiane będą następujące tematy:
  - metodologie, ramy i narzędzia modelowania, zatwierdzania i wspierania zestrojenia biznesu z TIK;
  - ilościowe i jakościowe metodologie pomiaru zestrojenia biznesu z TIK;
  - taksonomie do klasyfikacji zestrojenia biznesu z TIK;
  - modele dojrzałości zestrojenia biznesu z TIK;
  - ograniczenia i problemy związane z zestrojeniem biznesu z TIK (np. kulturowe, techniczne, ekonomiczne, prawne, polityczne itd.);
  - zestrojenie biznesu z TIK w sieciach organizacyjnych w sektorach prywatnym i publicznym;
  - studia przypadku, raporty empiryczne i sondaże wśród przedsiębiorstw ilustrujące czynniki sukcesu, wyzwania i nieudane próby zestrojenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) - organizacja typu think-and-do-tank, której misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Nagrody Biznesu Sportowego DEMES – wyróżnienie za osiągnięcia w branży marketingu i zarządzania sportem w Polsce. Wręczane przy okazji corocznej Gali Sportu i Biznesu w trakcie międzynarodowej konferencji Dni Marketingu Sportowego.

  "100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu" to stworzona przez polską edycję miesięcznika „Forbes” lista stu najlepiej zarabiających gwiazd polskiego show-biznesu oparta na podstawie wycen reklamodawców. Najstarszy ranking zamieszczony na oficjalnej stronie magazynu pochodzi z 2008 roku.

  Henley Business School – szkoła biznesu Henley (Henley Business School) założona w 1945. Była pierwszą szkołą biznesu w Wielkiej Brytanii i jedną z najstarszych i najbardziej respektowanych szkół biznesu w Europie.

  Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (CBiESM) – inicjatywa edukacyjna skierowana dla studentów zorganizowana przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2011.

  Paul Hersey (ur. 1930) jest uznanym międzynarodowo naukowcem behawioralnym, autorytetem w dziedzinie zarządzania oraz rozwoju menedżerów, a także praktykiem biznesu. Jego praca nad Przywództwem Sytuacyjnym stała się kanonem "miękkiego" zarządzania na całym świecie. Od 1968 roku teoria ta jest rozwijana i udoskonalana przez innych teoretyków i praktyków biznesu, m.in. Kena Blancharda oraz Kristen Schebler z Purdue University.

  Dodano: 26.05.2011. 16:26  


  Najnowsze