• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste spotkanie nt. teorii gier Hiszpania-Włochy-Holandia, Palermo, Włochy

  24.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 7-9 lipca w Palermo, Włochy, odbędzie się szóste spotkanie nt. teorii gier Hiszpania-Włochy-Holandia (SING 6).

  SING 6 to ostatnie z serii spotkań Hiszpania-Włochy-Holandia koncentrujące się na "teorii gier", która tworzy matematyczne ramy dla modeli konfliktu i współpracy między niezależnymi jednostkami podejmującymi decyzje.

  Teoria gier jest podstawowym narzędziem dla naukowców stawiających pytania badawcze w dziedzinie matematyki, kontroli i optymalizacji, i jest stosowana w szerokim spektrum dyscyplin, w tym w neurologii, filozofii, biologii, ekonomii i naukach społecznych.

  Przewidziane prezentacje skoncentrowane będą na nowych kierunkach badawczych w różnych dyscyplinach. Wydarzenie będzie również okazją dla naukowców i praktyków teorii gier do spotkania się, podjęcia dyskusji i być może wypracowania nowych inicjatyw oraz pomysłów badawczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Doskonała informacja (ang. perfect information) - koncept w teorii ekonomii i teorii gier opisujący klasę gier, w których gracze wykonują ruchy na zmianę i w których każdy z graczy ma pełną informację o historii ruchów wykonanych do tej pory. Preferencje (ang. preference) są podstawowym pojęciem w teorii ekonomii oraz w mikroekonomii, szczególnie w teorii wyboru konsumenta i w teorii gier. Preferencje konsumenta odzwierciedlają i formalizują gusty konsumenta i nie zależą w żaden sposób od cen dóbr lub budżetu konsumenta, lecz wyłącznie od zadowolenia, satysfakcji, szczęścia lub użyteczności jakie mu zapewniają. Preferencje pozwalają konsumentowi dokonywać wyborów w obliczu rozmaitych alternatyw. Autostrada A4/A5- łącznik autostradowy we Włoszech. Łączy Autostradę A5 z Autostradą A4, a w dalszej perspektywie dzięki trasie A4/A26 także z Genuą i centrum kraju. Arteria jest częścią drogi E25 biegnącej z Holandii do Palermo.

  Strategia czysta (strategia prosta) - w teorii gier jest to strategia, w której każdy gracz dokonuje jednego wyboru z prawdopodobieństwem 1 i trwa przy nim. Jest szczególnym przypadkiem strategii mieszanej, w której gracze podejmują decyzje na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa. Gra niekooperacyjna w postaci strategicznej – model matematyczny w teorii gier pozwalający analizować podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu pomiędzy wieloma graczami. Formalnie, grę niekooperacyjną w postaci strategicznej można przedstawić przy pomocy następujących trzech elementów:

  Problem bizantyjskich generałów – zagadnienie dotyczące uzgadniania rozważane w teorii gier, kryptografii oraz teorii systemów rozproszonych (w tym systemów wieloagentowych). Nice Guys Finish First - film dokumentalny produkcji BBC, w którym Richard Dawkins omawia biologiczne aspekty egoizmu i współpracy koncentrując się na strategii "wet za wet", dylemacie więźnia i teorii gier.

  Gra w cykora (w literaturze występuje również jako gra w tchórza, jastrząb-gołąb lub dylemat kurczaków) – w teorii gier jeden z modeli niekooperacyjnej gry o sumie niezerowej, w której najwięcej można zyskać lub stracić wybierając strategię konfrontacyjną. Strategia pokojowa natomiast chroni wprawdzie przed największą stratą, ale nie przynosi też żadnej nagrody. REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  Równowaga Nasha (ang. Nash equilibrium) jest to profil strategii teorii gier, w którym strategia każdego z graczy jest optymalna, przyjmując wybór jego oponentów za ustalony. W równowadze żaden z graczy nie ma powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi. W tym sensie równowaga jest stabilna.

  Dylemat więźnia – problem w teorii gier. Jest oparty na dwuosobowej grze o niezerowej sumie, w której każdy z graczy może zyskać zdradzając przeciwnika, ale obaj stracą jeśli obaj będą zdradzać. Dylemat ten jest więc niekooperacyjną (o częściowym konflikcie) grą o sumie niezerowej, ponieważ strategia konfliktu przeważa nad strategią pokojową: najwięcej można zyskać zdradzając, a najwięcej stracić idąc na współpracę. W odróżnieniu jednak od dylematu kurczaków w tej grze istnieje większe pole do współpracy, która może zaistnieć w strategiach wielokrotnego dylematu więźnia.

  Dylemat podróżnika w teorii gier, jest grą o niezerowej sumie sformułowaną przez Kaushika Basu w 1994. Zasady tej gry są następujące: Autostrada A20 – autostrada we Włoszech łącząca miasta Palermo oraz Messyna. A20 rozpoczyna się w okolicach Messyny, a następnie przebiega wzdłuż wybrzeża Morza Tyrreńskiego. W okolicach Buonfornello A20 łączy się z autostradą A19, która ostatecznie kończy się w Palermo.

  Funkcja wypłat - pojęcie z zakresu teorii gier stosowane do opisu m.in. gier o postaci normalnej. Dla danych strategii czystych określa jaką wypłatę przyniesie ich zastosowanie. W teorii gier, strategia optymalna to strategia, która prowadzi do najkorzystniejszego rezultatu z punktu widzenia danego gracza, przy założeniu, że strategie wszystkich jego przeciwników są znane i ustalone.

  Dodano: 24.03.2010. 17:12  


  Najnowsze