• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósty międzynarodowy kongres bałtycki nt. anestezjologii i intensywnej terapii, Wilno, Litwa

  06.09.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 20 października 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się Szósty międzynarodowy kongres bałtycki nt. anestezjologii i intensywnej terapii (Sixth International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care).

  Anestezjolodzy nie tylko minimalizują odczuwanie bólu przez pacjenta przed, w trakcie i po zakończeniu procedur medycznych, ale monitorują także oznaki życia w szerokim zakresie (zazwyczaj ostrych) przypadków. Badania w dziedzinie anestezjologii przekraczają granice rozmaitych specjalności medycznych, takich jak medycyna tradycyjna, technologia, fizjologia czy nauki przyrodnicze.

  Konferencja zgromadzi naukowców w celu umożliwienia im wymiany opinii na temat najnowszych trendów badawczych oraz zaprezentowania aktualnych danych klinicznych i naukowych, które mogą okazać się pomocne w osiąganiu najwyższej jakości w praktyce klinicznej i opiece zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja. Muzeum Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zajmujące się historią anestezjologii. Jacek Łuczak (ur. 30 grudnia 1934 w Poznaniu) – profesor nauk medycznych, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii oraz medycyny paliatywnej, współzałożyciel Hospicjum Palium, nauczyciel akademicki.

  Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, OIT, OIOM, (ang. Intensive Care Unit, ICU) - jeden z podstawowych oddziałów szpitalnych zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Antoni Aroński (ur. 24 maja 1919 w Warszawie, zm. 2 października 1998 we Wrocławiu) – polski lekarz, anestezjolog, pionier polskiej intensywnej terapii, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu, doktor honoris causa AM we Wrocławiu i Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

  Miopatia intensywnej terapii (ang. acute necrotizing miopathy of intensive care) – odmiana miopatii posteroidowej o ostrym przebiegu, charakteryzująca się martwicą mięśni, w tym nagłym osłabieniem mięśni oddechowych i niewydolnością oddechową wymagającą zastosowania mechanicznej wentylacji płuc. Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu.

  Indeks bispektralny (BIS z ang. bispectral index) – parametr stosowany w anestezjologii i intensywnej terapii, powstały z przetworzonego elektronicznie elektroencefalogramu na wartość liczbową z zakresu 0–100, pozwalający ocenić głębokość znieczulenia ogólnego. Uzyskana wartość oddaje głębokość znieczulenia lub sedacji, niezależnie od użytych środków farmakologicznych.

  Pankuronium (ATC: M 03 AC 01) – organiczny związek chemiczny, niedepolaryzujący lek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, znany pod nazwą handlową Pavulon. Jako lek podawany jest w formie roztworu soli pankuronium – bromku pancuronium (C35H60Br2N2O4). Należy do grupy niedepolaryzujących środków zwiotczających. Stosowany jest wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy anestezjologów w czasie operacji oraz do prowadzenia leczenia oddechem kontrolowanym z respiratora w szpitalnych oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz oddziałach intensywnej terapii. Pankuronium podaje się we wstrzyknięciach dożylnych przez venflon lub przez wkłucie centralne bezpośrednio do przedsionka serca.

  Dodano: 06.09.2012. 17:17  


  Najnowsze