• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósty szczyt nt. białka 2013, Rotterdam, Holandia

  29.05.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24-25 września 2013 r. w Rotterdamie, Holandia, odbędzie się Szósty szczyt nt. białka 2013 (Sixth Protein Summit 2013).

  Potrzeba rozwijania nowych, zrównoważonych źródeł, procesów i komponentów białkowych nie może już być bardziej nagląca, zważywszy na światową populację, która ma przekroczyć liczbę 9 miliardów w 2050 r. Poziom życia w szybko rozwijających się gospodarkach Chin, Indii i Rosji stale podnosi się, przekładając się na znaczne zapotrzebowanie na białko pochodzenia zwierzęcego i nabiałowego. Wraz z prawdopodobną zmianą w globalnym łańcuchu dostaw żywności, bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy białka zyskają decydujące znaczenie.

  Konferencja ma zgromadzić przedstawicieli sektora prywatnego i decydentów, aby ułatwić wspólne podejście do zabezpieczenia przyszłości globalnych dostaw białka. Pośród najważniejszych tematów, jakie mają zostać poruszone w czasie szczytu znalazły się nowe technologie wspomagające, procesy dostarczania białek i zapotrzebowania na nie, obok innowacji zdrowotnych w komponentach białkowych.

  Szczyt nt. białka zaoferuje przedsiębiorstwom, organizacjom naukowym oraz grupom konsumenckim możliwość interakcji i tworzenia wielostronnych możliwości biznesowych. Uczestnicy mogą spodziewać się połączenia sesji plenarnych, dyskusji panelowych i możliwości sieciowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych. Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia. Nadzieja Mikałajeuna Katkawiec (biał. Надзея Мікалаеўна Каткавец, ros. Надежда Николаевна Котковец, Nadieżda Nikołajewna Kotkowiec, ur. 29 września 1960 we wsi Tyszkawiczy, rejon janowski, obwód brzeski) – białoruska polityk, zastępca (2003–2004) i I zastępca ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej Republiki Białorusi (2004–2012), dyrektor Departamentu Polityki Rolnoprzemysłowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (2012–2013), zastępca Zarządzającego Sprawami Prezydenta Białorusi (od 2013).

  Wiktar Antonawicz Iwaszkiewicz (biał. Віктар Антонавіч Івашкевіч, ros. Виктор Антонович Ивашкевич, Wiktor Antonowicz Iwaszkiewicz; ur. 21 września 1959 w Mińsku, zm. 3 października 2013) – białoruski polityk, działacz związkowy i ekologiczny, dziennikarz, członek Białoruskiego Frontu Ludowego i Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Sokrat Janowicz (biał. Сакрат Яновіч, ur. 4 września 1936 w Krynkach, zm. 17 lutego 2013 tamże) – polski pisarz narodowości białoruskiej, tworzący po białorusku i po polsku. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1956 na łamach białoruskojęzycznego tygodnika „Niwa” wydawanego w Białymstoku. Mistrz lirycznych miniatur pisanych prozą poetycką.

  Towarzystwo Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny (biał. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, ТБМ) — białoruska organizacja społeczna i kulturalna mająca za cel ochronę i popularyzację języka białoruskiego wśród mieszkańców Białorusi. Białoruskie Towarzystwo Naukowe (biał. Беларускае навуковае таварыства) – białoruska instytucja naukowa działająca w okresie międzywojennym, reaktywowana podczas niemieckiej okupacji.

  Kinazy białkowe – grupa kinaz, których substratami są białka. Enzymy te przeprowadzają reakcję fosforylacji cząsteczki specyficznego dla danej kinazy białka. Fosforylacja zwykle prowadzi do zmiany konformacji cząsteczki białka i, w konsekwencji, zmiany jego aktywności, zdolności do wiązania się z innymi białkami albo przemieszczenia cząsteczki w obrębie komórki. Do 30% białek podlega regulacji na tej drodze; większość szlaków metabolicznych komórki, zwłaszcza sygnalizacyjnych, angażuje enzymy z grupy kinaz białkowych. W ludzkim genomie zidentyfikowano kilkaset genów kodujących sekwencje aminokwasowe kinaz białkowych (około 2% wszystkich genow). Funkcja kinaz białkowych podlega wielostopniowej regulacji, również angażującej kinazy i fosfatazy białkowe; fosforylacja białka kinazy może zwiększać albo zmniejszać jej aktywność. Białka aktywatorowe lub inhibitorowe przez przyłączanie się do domen regulatorowych kinaz również wpływają na ich aktywność. Niektóre kinazy posiadają domenę regulatorową, którą same mogą fosforylować (autofosforylacja albo cis-fosforylacja). "Białorusin na Straży" (biał. "Беларус на варце") – białoruskie pismo wydawane na okupowanej Białorusi podczas II wojny światowej na terenie Białorusi.

  Białoruska Ludowa Hramada (biał. Беларуская Народная Грамада), zwana też Hramadą – białoruskie konspiracyjne ugrupowanie polityczne na okupowanej Białorusi podczas II wojny światowej

  Struktura czwartorzędowa białka – poziom organizacji na którym można opisać budowę białka. Określa się tu wzajemny układ w przestrzeni oraz sposób połączenia się:

  Białoruska Partia Wolności (biał. Беларуская Партыя Свабода, БПС) - białoruskie ugrupowanie polityczne o charakterze nacjonalistycznym. Alona Łanska pseud., biał. Алёна Ланская, ros. Алёна Ланская (ur. 7 września 1985 w Mohylewie) – białoruska piosenkarka, Zasłużona Artystka Republiki Białorusi. Reprezentka Białoruś podczas 58. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się w szwedzkim Malmö w 2013 roku.

  Julija Mickiewicz (biał. Юлія Міцкевіч, ros. Юлия Мицкевич) − białoruska dziennikarka, feministka, obrończyni praw środowisk LGBT na Białorusi, w latach 2010−2013 przewodnicząca stowarzyszenia Młodzi Socjaldemokraci − Młoda Hramada. Białoruś na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2013 – reprezentacja Białorusi podczas czempionatu w Moskwie liczyła 27 zawodników.

  Sezon Ekstraligi białoruskiej jest rozgrywany na przełomie 2013 i 2013 roku. Jest to 22. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach bierze udział 10 zespołów (po raz pierwszy od 2008 wyłącznie białoruskie). Do rozgrywek, po rocznej nieobecności spowodowanej występami w lidze rosyjskiej lidze Wysszaja Chokkiejnaja Liga edycji 2012/2013, powróciła drużyna Junosti Mińsk.

  Dodano: 29.05.2013. 15:49  


  Najnowsze