• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sztuczna ekonomia, Haga, Holandia

  04.01.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 2 września 2011 r. w Hadze, Holandia, odbędzie się konferencja pt. "Międzynarodowa konferencja nt. edukacji i nauczania w epoce mobilnej".

  Wydarzenie poświęcone będzie postępom naukowym w ekonomii informatycznej opartej na agentach. Ekonomia informatyczna oparta na agentach zajmuje się informatyczną analizą gospodarki traktowanej jako złożony system adaptacyjny, składający się z oddziałujących na siebie wzajemnie agentów o zdolnościach kognitywnych. Stała się także ważną metodologią w wielu naukach społecznych.

  W czasie konferencji mają zostać poruszone następujące tematy:
  - ekonomia informatyczna oparta na agentach;
  - gospodarka jako system adaptacyjny;
  - rynki finansowe i modele organizacyjne;
  - dynamika rynku;
  - makroekonomia oparta na agentach;
  - rynki zautomatyzowane i agenci handlujący;
  - dynamika sieci społeczno-ekonomicznych;
  - modele dyskretnego wyboru w ekonomii i zarządzaniu;
  - ekonomia eksperymentalna i modele agentowe;
  - pojawianie się i dynamika norm i konwencji;
  - zagadnienia metodologiczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.

  Megaekonomia - dziedzina ekonomii zajmująca się analizą zagadnień dotyczących gospodarki światowej w kontekście zjawisk demograficznych, społecznych i ekologicznych.

  Ekonomia matematyczna − kierunek w ekonomii zajmujący się badaniem szeroko pojętych zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych, takich jak analiza szeregów czasowych czy programowanie dynamiczne. Współczesna ekonomia głównonurtowa w coraz większej mierze odwołuje się do tych metod (chociażby poprzez modele równowagi ogólnej), niemniej podział na matematyczny i instytucjonalny nurt w ekonomii jest wciąż widoczny.

  Ekonomia matematyczna − kierunek w ekonomii zajmujący się badaniem szeroko pojętych zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych, takich jak analiza szeregów czasowych czy programowanie dynamiczne. Współczesna ekonomia głównonurtowa w coraz większej mierze odwołuje się do tych metod (chociażby poprzez modele równowagi ogólnej), niemniej podział na matematyczny i instytucjonalny nurt w ekonomii jest wciąż widoczny.

  Ekonomia matematyczna − kierunek w ekonomii zajmujący się badaniem szeroko pojętych zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych, takich jak analiza szeregów czasowych czy programowanie dynamiczne. Współczesna ekonomia głównonurtowa w coraz większej mierze odwołuje się do tych metod (chociażby poprzez modele równowagi ogólnej), niemniej podział na matematyczny i instytucjonalny nurt w ekonomii jest wciąż widoczny.

  Teoria ekonomii – dział ekonomii, który zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce. Do teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, makroekonomię, prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Teoria ekonomii zajmuje się całością zagadnień ekonomicznych, bada relacje i powiązania w takich obszarach jak: polityka gospodarcza i ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość, zasady kształtowania polityki monetarnej państwa, istota i przyczyny bezrobocia czy też inflacji.

  Ekonomia rozwoju - dział ekonomii zajmujący się aspektami gospodarczymi procesu rozwoju w krajach o niskim dochodzie. Ekonomia rozwoju zajmuje się analizą istoty i przyczyn masowego ubóstwa oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania rozwoju gospodarczego. Podstawowym celem ekonomii rozwoju jest analiza możliwości przezwyciężenia ubóstwa przez kraje o niskim dochodzie.

  W ramach ekonomii rozwoju tak jak i w innych naukach ekonomicznych można wyróżnić dwa podejścia:

  Dodano: 04.01.2011. 16:17  


  Najnowsze