• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sztuczna inteligencja w kosmosie - inteligencja poza planetą Ziemia, Barcelona, Hiszpania

  24.03.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniu 17 lipca 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się warsztaty zatytułowane "Sztuczna inteligencja w kosmosie - inteligencja poza planetą Ziemia".

  Nieprzemijająca część badań nad sztuczną inteligencją bazuje na założeniu, że procesy myślenia człowieka i działania można modelować i opisać do tego stopnia, że roboty mogą posiąść niektóre z tych cech. Autorzy science fiction podchwycili ten pomysł i często łączą sztuczną inteligencję z robotami oraz podróżami w kosmosie. Wizja ta jest bez wątpienia odległa, niemniej metody wywodzące się z badań nad sztuczną inteligencją coraz częściej znajdują zastosowanie w obszarach powiązanych z inżynierią kosmiczną.

  Wydarzenie współorganizowane przez Zespół ds. Zaawansowanych Koncepcji Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Grupę ds. Sztucznej Inteligencji Laboratorium Napędu Odrzutowego Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) poświęcone będzie najnowszym zastosowaniom i postępom związanym ze sztuczną inteligencją i przestrzenią kosmiczną, przeglądowi obecnego stanu dialogu pomiędzy tymi dwiema dziedzinami oraz dyskusji o przyszłych perspektywach.

  Warsztaty organizowane są w ramach 22. międzynarodowej wspólnej konferencji nt. sztucznej inteligencji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy.

  Inteligencja rozproszona (fr. Intelligence distribuée, ang. Swarm intelligence (inteligencja roju)) – pojęcie oznaczające tworzenie się współpracy pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi (np. kolonia mrówek) lub sztucznymi (np. roboty) bez uprzednio zdefiniowanego planu i bez jednego organu dowodzącego, gdzie pojęcie to występuje najczęściej w pracach nad sztuczną inteligencją. Nazwa została wprowadzona przez Gerardo Beni i Jing Wang w 1989 roku, w kontekście zrobotyzowanych systemów komórkowych

  Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:

  Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii.

  Uczenie maszynowe albo uczenie się maszyn, systemy uczące się (ang. machine learning) – stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (patrz sztuczna inteligencja).

  Uczenie maszynowe albo uczenie się maszyn, systemy uczące się (ang. machine learning) – stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (patrz sztuczna inteligencja).

  Inżynieria wiedzy to stosunkowo nowy dział inżynierii i nauki zarazem. Termin został wprowadzony w informatyce, a ściślej w dziedzinie sztuczna inteligencja, dotyczy budowy tzw. baz wiedzy.

  Dodano: 24.03.2011. 17:17  


  Najnowsze