• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technologia języka na potrzeby dziedzictwa kulturowego oraz nauk społecznych i humanistycznych, Awinion, Francja

  05.12.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 24 kwietnia 2012 r. w Awinionie, Francja, odbędą się warsztaty pt. "Technologia języka na potrzeby dziedzictwa kulturowego oraz nauk społecznych i humanistycznych".

  Nauki społeczne i humanistyczne oraz problematyka dziedzictwa kulturowego wzbudzają coraz większe zainteresowanie naukowców, którzy opracowują metody w zakresie porządkowania danych, przypisów semantycznych, inteligentnych zapytań, łączenia, odkrywania i wizualizacji.

  Technologia języka ma istotną rolę do odegrania w tych procesach. Jednocześnie istnieją wyzwania, którym należy sprostać, takie jak "zaszumiony" tekst, niestandardowe lub archaiczne odmiany języka, łączenie danych z różnymi formatami i językami oraz brakujące zasoby, takie jak słowniki.

  Warsztaty są częścią serii wydarzeń, które mają zapewnić forum naukowcom zajmującym się nowymi technologiami informatycznymi na rzecz poprawy dostępu do danych w naukach społecznych i humanistycznych oraz dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach − wojewódzka samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiego. Centrum realizuje zadania dotyczące zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej środowiska kulturowego zajmując się: Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, organizacja społeczna zrzeszająca osoby, działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także rozwoju społecznego oraz gospodarczego miasta Dębicy i regionu dębickiego. Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Teoria krytyczna (ang. critical theory) - w naukach społecznych i humanistycznych: termin-parasol, określający teorie analizujące i krytykujące kulturę oraz społeczeństwo. Towarzystwo Przyjaciół Woli zrzesza osoby, którym zależy na ochronie zabytków historycznych i dziedzictwa kulturowego Woli oraz działaniu na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i ochrony ekologicznej tego regionu Warszawy.

  Dodano: 05.12.2011. 17:37  


  Najnowsze