• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Testowanie: konferencja dla akademików i przedsiębiorców - praktyka i techniki badawcze, Windsor, Wlk. Brytania

  24.08.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3-5 września 2010 r. w Windsorze, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Testowanie: konferencja dla akademików i przedsiębiorców - praktyka i techniki badawcze" (TAIC PART 2010).

  Jej celem jest zachęcenie do współpracy przedsiębiorców i akademików w trudnej lecz jakże zajmującej dziedzinie testowania oprogramowania. Podejmowane będą fundamentalne pytania badawcze w obszarze testowania i analizowania oprogramowania oraz praktyczne wyzwania, przed jakimi stają programiści.

  W czasie konferencji poruszone zostaną następujące tematy:
  - kryteria adekwatności testu;
  - wykonywanie zestawów testów;
  - monitorowanie zakresu testu;
  - zautomatyzowane generowanie danych testowych;
  - testy regresyjne;
  - zautomatyzowane debugowanie i lokalizowanie wad;
  - ocena wydajności;
  - analiza statyczna i dynamiczna;
  - weryfikacja i walidacja;
  - inżynieria niezawodności oprogramowania;
  - testowanie oparte na modelu;
  - testowanie i metody formalne;
  - testowanie i sprawdzanie modelu;
  - proces testowania oprogramowania;
  - transfer technologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów. Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. Testy statyczne są formą testowania oprogramowania bez uruchamiania programu podczas testów. Test polega na automatycznym i ręcznym sprawdzaniu kodu w celu znalezienia błędów. Najczęściej wykonywany jest przez twórców kodu jako pierwsze i podstawowe sprawdzenie każdego programu. Testowanie statyczne sprawdza podstawową poprawność kodu i pozwala ocenić, czy program jest gotowy na bardziej szczegółowe testowanie.

  Testowanie ekstremalne (ang. eXtreme Testing, XT) – Jest to metodologia testów dla aplikacji przygotowywanych wg metodologii Programowania Ekstremalnego (ang. eXtreme Programming, XP). Testowanie ekstremalne jest jedną z podstawowych zasad programowania ekstremalnego, które w praktyce przejawia się w postaci ciągłego testowania tworzonego kodu. Realizowane jest w dwóch formach: testowania jednostek oraz testowania akceptacyjnego. Test pokrycia (ang. coverage test) obejmuje szereg statycznych testów strukturalnych w dziedzinie testowania oprogramowania. Testy pokrycia są wykonywane na grafach przepływu sterowania (control flow graph, CFG). Przy pomocy testów pokrycia są produkowane przypadki testowe (test cases), które testują wewnętrzną strukturę oprogramowania i ewentualnie ujawniają błędy w kodzie źródłowym.

  Inspekcja kodu – praktyka w dziedzinie inżynierii oprogramowania mająca na celu wykrycie i poprawienie błędów popełnionych w kodzie w czasie fazy pisania oprogramowania, a co za tym idzie, poprawienie jakości tworzonego produktu. Praktyka ta polega na przeglądzie kodu napisanego przez programistę przez inną osobę przed włączeniem kodu do systemu kontroli wersji (np. takiego jak CVS) i przekazaniem go do testowania. Testowanie gier komputerowych – proces testowania oprogramowania zaadoptowany na potrzeby gier komputerowych. Rozpoczyna się, zależnie od budżetu firmy produkującej grę, w różnych fazach. Wysoko-budżetowe tytuły (tzw. AAA) testowane są od pierwszej grywalnej wersji alfa, podczas gdy nisko-budżetowe gry często czekają na testy do utworzenia wersji RC (ang. release candidate). Profesjonalne testowanie gier polega na generalnym grywalnym testowaniu, lecz możliwe są także publiczne beta-testy lub testy napięciowe, gdzie przyszli gracze sami zajmują się graniem i raportowaniem o błędach. Wersje sklepowe to najczęściej późne bety bądź RC.

  Fuzz testing (fuzzing) – automatyczna lub półautomatyczna metoda testowania oprogramowania lub znajdowania w nim dziur, przydatnych przy atakach hakerskich. Polega ona na automatycznym wprowadzeniu do programu niepoprawnych, nieoczekiwanych lub losowych danych, a następnie na automatycznym obserwowaniu zachowania programu w oczekiwaniu na crash. Dane mogą być wprowadzane: Computer Aided Software Testing: Computer Aided Software Testing (CAST) (Wspomagane Komputerowo Testowanie Oprogramowania) – automatyzacja jednej lub więcej czynności związanej z testowaniem oprogramowania.

  Narzędzie programistyczne (ang. programming tool) – program komputerowy służący do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.


  Testowanie GUI (ang. GUI software testing) – proces testowania produktu, który sprawdza czy interfejs graficzny jest napisany zgodnie ze specyfikacją.

  Beta tester – to osoba, która przed wydaniem oprogramowania komputerowego testuje jego jakość, wydajność oraz stabilność na wersji beta. Pomaga producentom oprogramowania poprzez składanie raportów z testowania. Spójność oprogramowania – metryka kodu wskazująca, na ile jest on łatwy do utrzymywania (rozwoju), testowania, powtórnego użycia, a nawet do zrozumienia. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze zależnością oprogramowania. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania.

  Microsoft WebsiteSpark jest to program rozwojowy Microsoftu przeznaczony dla nowopowstałych, niewielkich przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych. Uczestnicy otrzymują na 3 lata dostęp do oprogramowania firmy Microsoft wspomagających projektowanie, tworzenie, rozwój i testowanie aplikacji/stron internetowych. Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Dodano: 24.08.2010. 17:26  


  Najnowsze